Mostostal Zabrze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mostostal Zabrze S.A. – polskie przedsiębiorstwo budowlane, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spółka dominująca Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze. Grupa zajmuje się realizacją obiektów budowlanych i instalacji przemysłowych, podwykonawstwem robót specjalistycznych, produkcją konstrukcji stalowych oraz maszynowych, dostawą i montażem orurowania, instalacji mechanicznych, a także montażem urządzeń technologicznych.

Konstrukcja budowlana – sposób powiązania elementów budowli w sposób poprawny pod względem zasad fizyki i ekonomii. Najważniejsze elementy konstrukcyjne budynku to: fundamenty, ściany nośne, filary, (także słupy, kolumny), belkowania, belki i stropy lub sklepienia, wiązary lub więźby dachowe. Oprócz konstrukcji podstawowych, w budynkach występują także konstrukcje drugoplanowe, czyli: ściany działowe, schody, posadzki, pokrycie dachów oraz konstrukcje uzupełniające, czyli: drzwi, okna, instalacje (wody, kanalizacji, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektryczne, teletechniczne itp.)Obiekt budowlany – stała lub tymczasowa konstrukcja. Obiekty budowlane stanowią całość pod względem techniczno-użytkowym. Wysposażone są w instalacje i inne urządzenia niezbędne do spełniania funkcji, dla której zostały zbudowane oraz charakteryzuje je ściśle określony cykl życia obiektu budowlanego. Cykl życia obiektu budowlanego (ang. Infrastructure Lifecycle Management lub ILM) składa się z następujących faz: faza planowania, faza budowy obiektu, faza eksploatacji oraz prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi budynku, faza przebudowy, wyburzenia bądź zmiany sposobu zagospodarowania. Na każdym z tych etapów może nastąpić też zmiana właściciela (transakcja kupna i sprzedaży nieruchomości).

Historia[ | edytuj kod]

W 1945 powstało Przedsiębiorstwo Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Krakowie, wkrótce przeniesione do Zabrza, a w 1951 przekształcone w Centralny Zarząd Konstrukcji Stalowych, z którego wydzielono samodzielne podmioty w kilku miastach, w tym Zjednoczenie Montażu Urządzeń Przemysłowych w Zabrzu. W następnych latach przeprowadzano kilkukrotne reorganizacje połączone ze zmianami nazwy przedsiębiorstwa, które od czerwca 1958 funkcjonowało jako Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal”.

Grupa kapitałowa – struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych. W Polsce jest konstrukcją mającą umocowanie i definicję prawną, m.in. na gruncie ustawy o rachunkowości oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. W odniesieniu do nauki o zarządzaniu stanowi szczególny przypadek holdingu.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

W 1991 zabrzański „Mostostal” założył 6 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z dominującym udziałem kapitału prywatnego. W 1992 przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane, a 1 listopada zarejestrowane pod nazwą Mostostal Zabrze Holding S.A. 5 października 1994 miało miejsce pierwsze notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 1998 spółka nabyła większościowy pakiet akcji Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego SA. W 2001 spółka przejęła kolejny podmiot – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA. W związku z reorganizacją Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze w 2013 roku nastąpiło skrócenie nazwy spółki matki i od dnia 31 grudnia 2013 jej nazwa brzmi Mostostal Zabrze S.A. Konsekwentnie wraz z procesem konsolidacji spółek zależnych ujednolicono także nazwy własne większości spółek zależnych poprzez wprowadzenie marki „Mostostal Zabrze”. 1 lipca 2018 roku Mostostal Zabrze S.A. przeniósł działalność operacyjną związaną z realizacją kontraktów budowlanych w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) do spółki zależnej Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A., która przejęła wiodącą rolę w ramach Grupy Kapitałowej, w realizacji robót budowlano-montażowych w przemysłach energetycznym i ochrony środowiska, chemicznym i petrochemicznym, hutnictwie żelaza i stali oraz metali nieżelaznych oraz budowie konstrukcji mostowych. Mostostal Zabrze S.A. pozostając spółką dominującą Grupy Mostostal Zabrze pełni obecnie rolę w obszarach zarządzania strategicznego, nadzorczą i administracyjną wobec wszystkich podmiotów z grupy.

Połączenie spawane – rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie. Stosowane np. do łączenia metali (głównie stali) i tworzyw sztucznych. Przy spawaniu zwykle dodaje się spoiwo spawalnicze, tj. stapiający się wraz z materiałem rodzimym materiał dodatkowy, wypełniający spoinę.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.

Działalność[ | edytuj kod]

Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze oferuje usługi dla budownictwa począwszy od projektowania i usług inżynieryjnych poprzez roboty ogólnobudowlane, ziemne i drogowe, produkcję i montaż konstrukcji stalowych, dostawę i montaż orurowania, kończąc na instalacjach mechanicznych oraz montażu urządzeń technologicznych. Grupa realizuje obiekty i wykonuje roboty specjalistyczne dla przemysłu energetycznego, chemicznego i petrochemicznego, maszynowego, materiałów budowlanych oraz dla hut i koksowni. Wznosi również obiekty użyteczności publicznej i obiekty inżynieryjne. Ponadto świadczy usługi projektowe. Grupa produkuje konstrukcje stalowe budowlane oraz orurowanie w ramach posiadanych wytwórni. Równocześnie jedna ze spółek specjalizuje się w prefabrykacji wysoko przetworzonych konstrukcji maszynowych stanowiących elementy dźwigów i urządzeń transportowych.

Koksownia – zakład przemysłowy, działający w branży energetycznej, produkujący w piecach koksowniczych koks oraz produkty uboczne suchej destylacji węgla, takie jak gaz koksowniczy, smoła czy benzol.Prywatyzacja – akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia. Prywatyzacja może się odbywać poprzez uwłaszczenie lub sprzedaż.

W ramach własnego ośrodka spawalnictwa i kontroli jakości równocześnie zajmuje się szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy.

Struktura[ | edytuj kod]

Mostostal Zabrze S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Mostostal Zabrze, w skład której wchodzą:

 • Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. z siedzibą w Gliwicach;
 • Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Kędzierzynie-Koźlu;
 • Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Częstochowie;
 • Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w Gliwicach;
 • Mostostal Zabrze Biprohut S.A. z siedzibą w Gliwicach;
 • Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A. z siedzibą w Zabrzu.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wydarzenia historyczne | Mostostal Zabrze S.A., www.mz.pl [dostęp 2018-08-16] [zarchiwizowane z adresu 2018-08-16] (pol.).
  2. O nas | Mostostal Zabrze S.A., www.mz.pl [dostęp 2018-08-16] (pol.).
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Przemysł petrochemiczny (przemysł rafineryjny) - przemysł przerobu ropy naftowej w rafineriach i zgromadzonych wokół nich instalacjach chemicznych. Produkuje przede wszystkim benzynę i inne paliwa ropopochodne, surowce dla ciężkiej syntezy organicznej (m.in. etylen, tlenek etylenu, propylen, toluen, fenol, aceton) oraz tworzywa sztuczne: polietylen, polipropylen i inne. Gazy techniczne odgrywają kluczową rolę w wielu procesach produkcyjnych w przemyśle petrochemicznym. Wykorzystywane są one m.in.: w procesach przetłaczania i dozowania palnych cieczy lub gazów, do ochrony substancji chemicznych przed utlenianiem a także do osłonowania rurociągów.
  Hutnictwo – gałąź przemysłu zajmująca się wytapianiem metali i ich stopów z rud z domieszką złomu oraz ich obróbką:
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Jednostka dominująca - termin w rachunkowości stosowany w odniesieniu do spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością która to sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad inną jednostką (zależną), a w szczególności:
  Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:
  Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego.

  Reklama