• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mostek dwusiarczkowy

  Przeczytaj także...
  Struktura trzeciorzędowa białka – poziom organizacji, na którym można opisać budowę białka. Określa się tu wzajemny układ w przestrzeni elementów struktury drugorzędowej, bez uwzględniania zależności od sąsiednich cząsteczek. Kształt, wielkość i właściwości danej podjednostki decydują o aktywności biochemicznej, w tym o działaniu enzymu. Warunkują ją różne wiązania chemiczne oraz oddziaływania międzycząsteczkowe np.:Mostek – w chemii, połączenie dwóch fragmentów związku chemicznego za pomocą wiązania, atomu lub prostego łańcucha atomów. Mostki mogą łączyć dwie grupy funkcyjne lub istotne fragmenty strukturalne cząsteczki (np. w cystynie mostek dwusiarczkowy łączy dwie reszty cysteinowe) lub może być elementem związku policyklicznego (np. związki bicykliczne zbudowane są z trzech mostków łączących się przy tzw. atomach przyczółkowych).
  Cystyna - aminokwas powstały w wyniku połączenia dwóch cząsteczek cysteiny poprzez wiązanie disiarczkowe. Cystyna jest więc dimerem. Jest zaangażowana w tworzenie wiązań disiarczkowych w białkach. Wraz z wiązaniami wodorowymi, siłami Van der Waalsa stabilizuje strukturę trzeciorzędową białka.
  Mostek dwusiarczkowy

  Mostek dwusiarczkowy (disiarczkowy), wiązanie dwusiarczkowe, mostek disulfidowymostek utworzony przez dwa atomy siarki (-S-S-) dwóch cząsteczek tego samego związku chemicznego lub różnych związków. Substancje zawierające takie mostki noszą nazwę disulfidów.

  Cysteina (skrót: Cys) – organiczny związek chemiczny z grupy endogennych aminokwasów kodowanych, wchodzi w skład wielu białek. Wraz z homocysteiną i metioniną tworzy grupę aminokwasów siarkowych (cysteina jest najprostszym z nich).Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

  W białkach wiązania dwusiarczkowe powstają między atomami siarki dwóch reszt cysteinowych, dając cystynę. Ma to duże znaczenie w tworzeniu struktury trzeciorzędowej białka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.567 sek.