Most Poniatowskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Most Poniatowskiego, właśc. most Księcia Józefa Poniatowskiego (dawniej: most Mikołajewski, most im. Cesarza Mikołaja II, Trzeci Most), zwyczajowo Poniatoszczak – most przez Wisłę w Warszawie zbudowany w latach 1904–1914. Obecną nazwę nadano w kwietniu 1917.

Saska Kępa – część Warszawy położona na prawym brzegu Wisły. Saska Kępa ma status osiedla z własnym samorządem i pod względem administracyjnym stanowi część dzielnicy Pragi Południe, w ramach której sąsiaduje z Kamionkiem, Grochowem i Gocławiem. Przez część osób Saska Kępa jest potocznie określana jako dzielnica. Na jej obszarze znajduje się geometryczny środek miasta. Część Saskiej Kępy jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków jako strefa ochrony konserwatorskiej (nr rej. 942-A z 2 kwietnia 1979 r.).Aleja 3 Maja w Warszawie – jedna z ulic warszawskiego Powiśla. Aleja 3 Maja ma długość ok. 650 m. Ulica biegnie prostopadle do Wisły pod Mostem Poniatowskiego – od Wisłostrady (jednak bez przejazdu) do Skarpy Wiślanej.

Według danych stołecznego Zarządu Dróg Miejskich w 2018 przez most Poniatowskiego przejeżdżało średnio 54 182 pojazdy na dobę. Była to piąta (po mostach: gen. Stefana Grota-Roweckiego, Łazienkowskim, Siekierkowskim i Marii Skłodowskiej-Curie) liczba pojazdów wśród ośmiu przepraw drogowych w Warszawie.

Opis[ | edytuj kod]

Pierwsze plany budowy mostu na przedłużeniu alei Jerozolimskiej pojawiały się w latach 70. XIX wieku.

Most spawany na Słudwi – zabytkowy most na rzecze Słudwi w miejscowości Maurzyce; pierwszy na świecie drogowy most spawany. Oddany do użytkowania w grudniu 1928 r., zrealizowany przez firmę K. Rudzki i S-ka w Mińsku Mazowieckim według projektu prof. Stefana Bryły (przy projekcie pracował także inny znany polski inżynier - Władysław Tryliński). Spawanie elektryczne zastąpiło stosowane do tej pory nity łączące, zmniejszając masę z 70 ton konstrukcji nitowanej do 56 ton spawanej. Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) – polski instytut badawczy, istniejący od 1955 r. z siedzibą główną w Warszawie (filiami w Kielcach i Żmigrodzie). Jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, działającą na podstawie ustawy o instytutach badawczych. Zatrudnia około 200 pracowników. To wiodąca placówka naukowa kategorii A, nadanej przez MNiSW, zajmująca się problematyką infrastruktury komunikacyjnej.

Most według projektu inżynierów Mieczysława Marszewskiego, Bronisława Plebińskiego i Wacława Paszkowskiego powstał w latach 1904–1914 (według innego źródła 1904–1913). Autorem oprawy architektonicznej mostu i wiaduktu był Stefan Szyller. Wieżyce przy wjeździe na most miały pełnić funkcje obronne; powstały na żądanie rosyjskich władz wojskowych.

Most Łazienkowski (w latach 1981-1998 most im. gen. Zygmunta Berlinga) – most w Warszawie na Wiśle otwarty 22 lipca 1974 r. razem z Trasą Łazienkowską (po trzech latach budowy).Śródmieście – dzielnica Warszawy o granicach ustalonych w 1960 roku (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa - rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego - w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.

Była to największa inwestycja miasta od czasu budowy systemu kanalizacji. Trasa mostowa wraz z dojazdami, nie licząc wałów ochronnych, wyniosła 3542 metry, w tym 506 m długości mostu i wiadukt o długości 700 m nad Powiślem, będący przedłużeniem Alej Jerozolimskich. Most o ośmiu przęsłach stalowych wspartych na kamiennych filarach otwarto dla ruchu 8 czerwca 1913, natomiast uroczystego otwarcia całej trasy, wraz z wiaduktem, dokonano 6 stycznia 1914. Był chronologicznie czwartym stałym mostem, jednak mieszkańcy nazywali go Trzecim Mostem, gdyż dwa mosty przy Cytadeli (drogowy z 1875 i kolejowy z 1908) traktowali jako jeden. Głównym wykonawcą przeprawy było przedsiębiorstwo K. Rudzki i S-ka.

Stanisław Hempel (ur. 6 listopada 1892 w Tucznej k. Białej Podlaskiej, zm. 16 czerwca 1954 w Warszawie) – polski inżynier, konstruktor, projektant i budowniczy wielu nowatorskich konstrukcji drewnianych, stalowych oraz betonowych. Inżynier (1926), doktor (1934), profesor nadzwyczajny (1946) i zwyczajny (1949), członek-korespondent PAN (1952).Wisłostrada - ciąg ulic w Warszawie leżących wzdłuż lewego brzegu Wisły. Warszawska Wisłostrada ma 21 km długości, powstawała 39 miesięcy, została otwarta 22 lipca 1974 roku.

W czasie budowy doszło do skandalu korupcyjnego. Kierujący projektowaniem i budową przeprawy Mieczysław Marszewski przyjął w zamian za przyznawane przedsiębiorstwom kontrakty łapówki w wysokości ok. 100 tys. rubli. W wyniku śledztwa został usunięty z pełnionych funkcji, skazany na karę więzienia oraz zwrot uzyskanych korzyści majątkowych.

Łapówka (pot.) – korzyść, najczęściej finansowa, wręczana osobie lub grupie osób, dla osiągnięcia określonego celu, z pominięciem standardowych procedur.Ciężki karabin maszynowy (ckm, cekaem) – szybkostrzelna broń strzelecka zespołowa, karabin maszynowy strzelający amunicją karabinową. Dużą szybkostrzelność praktyczną uzyskano dzięki zastosowaniu luf chłodzonych wodą lub szybkowymiennych luf chłodzonych powietrzem. Działanie broni najczęściej oparte na zasadzie krótkiego odrzutu lufy (np. Maxim) lub odprowadzania gazów prochowych z lufy (np. Hotchkiss). Broń strzela z ciężkiej podstawy (trójnożnej, saneczkowej, kołowej) ogniem ciągłym (długimi lub krótkimi seriami). Podstawa często umożliwia prowadzenie ognia przeciwlotniczego.

Most miał duże znaczenie dla rozwoju Saskiej Kępy i Grochowa. W związku z jego budową m.in. wytyczono obecną al. Zieleniecką.

5 sierpnia 1915 wycofujące się z Warszawy wojska rosyjskie wysadziły górne części 2 filarów przeprawy. Wzniesiony w ich miejscu przez Niemców prowizoryczny drewniany pomost, wzmocniony paraboliczną konstrukcją stalową, spłonął z nieznanych przyczyn krótko po zakończeniu budowy w 1916. Do końca okupacji Niemcy nie podjęli już drugiej próby odbudowy mostu. Spowodowało to przeciążenie odbudowanego mostu Kierbedzia.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – muzeum w Warszawie, prezentujące zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski, zlokalizowane przy Al. Jerozolimskich 3.K. Rudzki i S-ka – nieistniejące przedsiębiorstwo inżynieryjne, produkcyjne i budowlane. Założone w Warszawie w 1858 jako odlewnia żelaza przez magnata przemysłu stoczniowego, hrabiego Andrzeja Artura Zamoyskiego i prowadzone przez Konstantego Rudzkiego, w krótkim czasie rozszerzyła swą działalność na budownictwo, przemysł stalowy i inżynierię. Pod koniec XIX w., przedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie i dużą fabryką w Mińsku Mazowieckim, stało się jednym z największych i najbardziej doświadczonych firm budujących mosty w Europie środkowej i wschodniej, posiadając około 20% udziałów w budowie mostów w Imperium Rosyjskim. Po I wojnie światowej wielkość produkcji spadła i wstrzymano część firmy zajmującą się produkcją maszyn, jednak kontynuowano inżynieryjną i konstrukcyjną działalność. Została znacjonalizowana, a potem zlikwidowana po II wojnie światowej.

W 1915, po wycofaniu się Rosjan z Warszawy, mostowi nadano obecną nazwę.

Po zakończeniu wojny powstał spór między miastem a Ministerstwem Skarbu, kto powinien finansować odbudowę przeprawy. W wyniku zawartego porozumienia koszty podzielono po połowie. Most odbudowano w latach 1921–1927. Prace ponownie zrealizowała spółka K. Rudzki. W 1925 otwarto dla ruchu jedną jezdnię, a w 1927 oddano do użytku most na całej szerokości7.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – polski, państwowy instytut badawczy z siedzibą w Warszawie istniejący od 1926 roku. Wybrzeże Kościuszkowskie – powstający od 1824 roku dwupoziomowy bulwar znajdujący się w lewobrzeżnej Warszawie, nad Wisłą. Stanowi część Powiśla. W 1914 założono tu park. Obecna nazwa została nadana w 1916 i upamiętnia Tadeusza Kościuszkę.

Podczas przewrotu majowego, 12 maja 1926 ok. godz. 17.00, na moście doszło do spotkania prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Inicjatorem spotkania był prezydent. Nie osiągnięto porozumienia, a wierni rządowi Wincentego Witosa żołnierze z Oficerskiej Szkoły Piechoty nie przepuścili Piłsudskiego na lewy brzeg.

Tramwaj (z ang. tramway – linia tramwajowa, tram – tramwaj) – pasażerski lub towarowy pojazd szynowy zaprojektowany do eksploatacji na linii tramwajowej.Fotoradar – urządzenie służące do rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów. Jest montowane na statywie i może być zasilane z akumulatora albo umieszczone w obudowie na specjalnym słupie i wówczas zasilane z sieci miejskiej lub akumulatora. Fotoradar fotografuje pojazdy, które przekraczają określoną w danym miejscu prędkość. W zależności od sposobu umieszczenia może mierzyć prędkość pojazdu zbliżającego się lub oddalającego od obiektywu. Wtedy jednak nie może zarejestrować twarzy kierowcy, co może być ważne jeśli pojazd został pożyczony. W starszych urządzeniach zdjęcia są zapisywane na kliszy fotograficznej, w nowszych na elektronicznym nośniku danych lub przesyłane na bieżąco do centrali systemu.

W okresie okupacji niemieckiej mostowi nadano niemiecką nazwę Neue Brücke. 1 sierpnia 1944 śródmiejski przyczółek mostu został zaatakowany z obu stron przez powstańców z III zgrupowania „Konrad“ (plutonu 1140 od południa, z terenu rzeźni miejskiej, a plutonów 1138 i 1139 z budynków po północnej stronie wiaduktu). Atak załamał się, a wycofujących się powstańców z plutonów 1138 i 1139 zatrzymali niemieccy żandarmi i następnego dnia rozstrzelali pod wiaduktem. Po stronie praskiej polskie oddziały nie podeszły na pozycje szturmowe. Na moście Niemcy ustawili ciężkie karabiny maszynowe i reflektory wykorzystując swoje pozycje m.in. do ostrzeliwania Górnego Powiśla i polskich oddziałów dokonujących desantu na przyczółku czerniakowskim we wrześniu 1944.

Walki o przyczółki warszawskie – walki żołnierzy 1 Armii WP stoczone w dniach 16–23 września 1944 roku o opanowanie przyczółków na lewym brzegu Wisły w Warszawie.Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.

Most został wysadzony przez Niemców 13 września 1944 o godz. 12.15 z powodu niebezpieczeństwa połączenia się nacierających wojsk radzieckich i polskich z powstańcami. Zniszczeniu uległy cztery stalowe przęsła łukowe mostu o łącznej długości 274 metrów i jedno żelbetowe przęsło wiaduktu długości 19 metrów. Uszkodzone zostały również filary mostu.

Znaczek pocztowy – znak pocztowy, służący jako środek uiszczenia opłaty za usługi pocztowe. Przeważnie jest w postaci małego papierowego prostokąta przyklejanego do koperty.Most gen. Stefana Grota-Roweckiego (czasami też most Toruński, Grota-Roweckiego lub Grota) – most w Warszawie na Wiśle. Został zbudowany w latach 1977-1981 jako część Trasy Toruńskiej przez Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 15 (przyczółki i podpory) i Mostostal (konstrukcja nośna i montaż). Aktualnie jest też częścią etapowej obwodnicy Warszawy.

Most został odbudowany według projektu Stanisława Hempla. 4 grudnia 1945 doszło tam do katastrofy budowlanej. Do wody runęło siedem łuków trzeciego przęsła, w wyniku czego śmierć poniósł 21-letni monter, a dziewięć osób zostało rannych. Most został oddany do użytku 22 lipca 1946. Pozwoliło to na uruchomienie pierwszego po wojnie tramwajowego połączenia przez Wisłę. Tego samego dnia pod wiaduktem mostu otwarto prowizoryczną zajezdnię tramwajową „Solec“ z trzema kanałami rewizyjnymi o łącznej pojemności 25 wagonów. Wjazd do zajezdni znajdował się od strony al. 3 Maja, na której powstał również tor odstawczy o pojemności kilkunastu wagonów. Na odbudowanym moście zainstalowano także rurę dostarczającą wodę z miejskiego wodociągu do prawobrzeżnej części miasta.

Państwowy Instytut Wydawniczy (PIW) – polskie wydawnictwo założone w 1946 w Warszawie; od 2005 dyrektorem wydawnictwa jest Rafał Skąpski.Polona – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.

Do czasu oddania do użytku mostu Śląsko-Dąbrowskiego (1949) most Poniatowskiego zapewniał jedyne połączenie tramwajowe lewobrzeżnej części miasta z Pragą.

W 1949 pod kierownictwem inż. Tadeusza Chylińskiego z Instytutu Lotnictwa zostały przeprowadzone, podczas próbnego obciążenia, tensometryczne pomiary naprężeń w konstrukcji przęseł mostu.

Po odbudowie most stracił część elementów swojego dotychczasowego charakteru. Ozdobną balustradę zastąpiono prostym „parkanem” stalowym. Nie odbudowano też kilku kamiennych ławek, które stały na filarach mostu. Inna jest też konstrukcja samych przęseł. Szczątki oryginalnych ławek do dzisiaj leżą w wiślanym nurcie i można je zobaczyć przy niskim stanie wody.

Rubel rosyjski (ros. рубль – rubl; biał. рубе́ль – rubiel) – jednostka monetarna używana obecnie w Rosji, we własnych odmianach na Białorusi i Naddniestrzu (oficjalnie część Mołdawii), oraz w nieuznawanych republikach: Abchazji i Osetii Południowej (oficjalnie części Gruzji). Dawniej używany był także w Rosji carskiej i terytoriach zależnych (m.in. w Królestwie Polskim – Kongresówce), a także w ZSRR, Tadżykistanie i na Łotwie.Tablice pamiątkowe Tchorka w Warszawie – tablice o wspólnym wzorze, stworzone na podstawie projektu Karola Tchorka z 1949 roku, upamiętniające znajdujące się w Warszawie miejsca walk i męczeństwa z czasów II wojny światowej.

Na przełomie lutego i marca 1961, w związku z likwidacją torów tramwajowych m.in. na ulicach Solec i Książęcej, zlikwidowano zajezdnię „Solec“, a tramwaje przeniesiono do zajezdni „Mokotów“.

W latach 60. i I połowie lat 70. przeprawa była częścią dróg międzynarodowych E8 i E81. Po oddaniu do użytku w 1974 Trasy Łazienkowskiej ruch kołowy na moście Poniatowskiego zmniejszył się o 25%.

W latach 1963–1966 zbudowano drugą łącznicę z Wisłostradą na zachodnim brzegu rzeki. Most został poszerzony o 4 metry kosztem kamiennych wnęk i chodników. W trakcie kolejnego remontu w latach 1985–1990 wymieniono całą konstrukcję stalową wiaduktu na nową szerszą. Elementy betonowe wyglądające jak kamienne obłożono zbrojoną obrzutką betonową i odtworzono pierwotny wygląd powierzchni. Wymieniono wszystkie poprzeczne belki betonowe i dobudowano drugą łącznicę po stronie praskiej (z Wałem Miedzeszyńskim), oraz podniesiono torowisko tramwajowe. Na czas tego remontu na północ od przeprawy zbudowano tymczasowy most Syreny.

Street workout (pol. uliczny trening) – aktywność fizyczna polegająca na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej lub specjalnie wykonywanych do tego celu parków do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę. Mimo że taki typ treningu jest w powszechnym użyciu od długiego czasu, określenie street workout powstało dopiero około 2009 roku. Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).

W 2002 pod arkadami mostu po stronie śródmiejskiej powstało Centrum Handlowe Arkada, w którym mieści się ponad 100 sklepów i zakładów usługowych.

W latach 2004–2005 wyremontowano obydwie wieżyczki na moście, a od nowa zbudowano te po praskiej stronie, oraz cztery pierwsze pawilony wiaduktu. Odnowiono neorenesansowe wieżyczki i pawilony na wiadukcie doń prowadzącym. Przy okazji tego remontu na wieżyczkę przy Muzeum Wojska Polskiego powrócił wykuty w kamieniu kartusz herbowy z wizerunkiem Syreny (zdemontowany podczas remontu w latach 80. XX wieku).

Grochów – część Warszawy położona na prawym brzegu Wisły. Urzędowo (oraz w rejestrze TERYT) ma status "części miasta", równocześnie ma status osiedla rozumianego jako jednostka pomocnicza niższego rzędu z własnym samorządem pod względem administracyjnym stanowiącego część Pragi Południe.Tensometria – punktowa metoda pomiarów odkształceń materiału badanej konstrukcji, pozwalająca na wyznaczenie odkształceń wybranych punktów powierzchni obiektu, za pomocą tensometrów przyklejonych w tych punktach.

W latach 2011–2014 przy moście prowadzono prace poszukiwawcze, w wyniku których z dna rzeki wydobyto m.in. fragment przęsła o wymiarach ok. 7x6x1,5 m i wadze ponad 20 ton. Od 2013 jest on eksponowany na terenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Przy praskiej stronie przeprawy znajduje się popularna plaża Poniatówka. W 2017 pod mostem powstał kompleks trzech boisk do siatkówki plażowej z trybunami na 200 osób i urządzeniami do street workoutu.

W 2021 na wiadukcie i moście ustawiono sześć fotoradarów.

Most Śląsko-Dąbrowski – most na Wiśle w Warszawie. Zbudowano go w latach 1947–1949 na ocalałych po II wojnie światowej filarach mostu Kierbedzia. Ze względu na zupełnie inną konstrukcję został uznany za nowy most, a nie odbudowę zniszczonego.Zespół Stacji Filtrów – warszawskie filtry wody znajdujące się przy ul. Koszykowej 81. Zajmują teren między ulicami: Koszykową, Krzywickiego, Filtrową i Raszyńską.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Encyklopedia Warszawy – polska encyklopedia zawierająca hasła związane z historią i współczesnością miasta Warszawy.
Trasa Łazienkowska – trasa szybkiego ruchu łącząca centrum Warszawy z prawobrzeżną częścią miasta. Zbudowano ją w latach 1971–1974.
Walki o Warszawę − walki żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej stoczone w dniach 10–15 września 1944 o zajęcie Pragi – centralnej części prawobrzeżnej Warszawy. Do walk o Pragę doszło w trakcie powstania warszawskiego.
Tramwaje w Warszawie – system komunikacji tramwajowej działający, jako jeden z elementów komunikacji miejskiej, w Warszawie. Pierwsza linia tramwaju konnego została uruchomiona w 1866, zaś obecnie eksploatacją sieci tramwajowej oraz świadczeniem usług przewozowych zajmują się Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., wydzielone 1 marca 1994 z Miejskich Zakładów Komunikacyjnych (MZK)
Wacław Julian Paszkowski (ur. 14 marca 1881 w Warszawie, zm. 6 lipca 1950 tamże) – polski inżynier technolog (żelbetnictwo), profesor Politechniki Warszawskiej, minister komunikacji w rządzie Józefa Świeżyńskiego (1918).
W artykule przedstawiono zestawienia mostów w Warszawie, wyłącznie na Wiśle, pod względem różnych kryteriów. Uwzględniono zarówno już nieistniejące, obecne, jak i planowane mosty. Przeprawy nad kanałami, jeziorami, starorzeczami i mniejszymi rzekami znajdującymi się w granicach Warszawy nie zostały uwzględnione.
Mieczysław Klemens Antoni Marszewski (ur. 22 listopada 1857 w Ostrowie, zm. 29 listopada 1916 w Warszawie) – polski konstruktor, inżynier komunikacji, działacz rolniczy, hodowca bydła rasy holenderskiej. Projektant mostu Poniatowskiego w Warszawie.

Reklama