• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Morze - czasopismo

  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie – wydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.
  Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.

  Morzemiesięcznik marynistyczny wydawany w latach 19242000 przez wydawnictwo Ligi Morskiej i Rzecznej a następnie Ligi Morskiej i Kolonialnej. W latach 2017–2019 tytuł „Morze” nosił dawny miesięcznik „Morza i Okręty”. Od czerwca 2019 roku czasopismo ukazuje się jako kwartalnik „Morze.org” nakładem wydawnictwa Charter Navigator.

  Kolonia (z łac. colonia „osada rolnicza”) – posiadłość państwa, nazywanego krajem macierzystym bądź metropolią, znajdująca się poza jego granicami i podlegająca bezpośredniej zależności politycznej i gospodarczej. Pierwsze kolonie zakładano już w starożytności w rejonie morza Śródziemnego, w okresie tak zwanej wielkiej kolonizacji greckiej. Najwięcej kolonii powstało w efekcie wielkich odkryć geograficznych. Do XIX wieku obie Ameryki, Azja, Afryka i Australia zostały spenetrowane przez europejskich osadników. Polityka promująca zajmowanie terytoriów zamorskich przez państwa wysoko rozwinięte określona została mianem kolonializmu. II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwszym redaktorem naczelnym był poeta i dramaturg Radosław Krajewski, którego kandydaturę poparł Stefan Żeromski. W 1927 Krajewskiego zmienił Henryk Tetzlaf. Miesięcznik Morze był najdłużej ukazującym się periodykiem w przedwojennej Polsce. Edycja trwała nieprzerwanie z dużą regularnością do 1939 roku. Drukowany był (z przerwami) od listopada 1924. Pierwszy numer składał się z zaledwie 8 czarno-białych kolumn, a jego nakład wynosił 3.000 egzemplarzy w bardzo skromnej szacie graficznej. Czasopismo od chwili pojawienia się na rynku wydawniczym stało się oficjalnym organem Ligi Morskiej i Rzecznej. W 1939 roku wydrukowano sierpniowy numer w nakładzie 254.000 egzemplarzy. Morze poruszało tematykę związaną z żeglugą, historią żeglugi, okrętownictwem, przemysłem stoczniowym, gospodarką morską, szkutnictwem, jachtingiem i kulturą morską oraz dziedzinami pokrewnymi.

  Stefan Żeromski herbu Jelita (ur. 14 października 1864 w Strawczynie, zm. 20 listopada 1925 w Warszawie) – polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany „sumieniem polskiej literatury”, wolnomularz; pierwszy prezes Polskiego PEN Clubu.Szkutnictwo – budowanie lub naprawa przez rzemieślników, przemysłowo albo amatorsko małych statków wodnych: łodzi, jachtów lub kutrów z drewna lub tworzyw sztucznych.

  Wznowione po II wojnie światowej, w dużym stopniu kontynuowało profil swojej przedwojennej działalności, ale w nowej rzeczywistości politycznej już bez elementów ideologii kolonialnej. Wydawane było przez warszawskie wydawnictwo Wiedza Powszechna.

  Stałym ilustratorem miesięcznika, a z czasem również członkiem redakcji był Adam Werka, polski marynista.

  Od 2017[ | edytuj kod]

  W styczniu 2017 na „Morze” zmienił tytuł miesięcznik „Morza i Okręty”, wydawany od 2015 roku przez Zespół Badań i Analiz Militarnych (ZBiAM) Sp. z o.o. Zespół redakcyjny tego czasopisma prowadził wcześniej magazyn „Morze, Statki i Okręty”. Miesięcznik „Morze” ukazywał się do marca 2019 roku.

  Adam Werka (ur. 2 czerwca 1917 w Dublanach koło Lwowa, zm. 16 grudnia 2000 w Warszawie) – polski malarz, grafik, marynista.Bałtycka Biblioteka Cyfrowa – regionalna biblioteka cyfrowa z Pomorza. Utworzona 8 grudnia 2008 roku w Słupsku. W Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane są cyfrowe wersje książek, czasopism oraz materiałów ikonograficznych, kartograficznych i dokumentów życia społecznego. Zadaniem Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej jest zapewnienie dostępu do materiałów dotyczących Pomorza, zabezpieczanie i udostępnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego.

  Od czerwca 2019 roku czasopismo ukazuje się jako kwartalnik "Morze.org" nakładem wydawnictwa Charter Navigator, nawiązując szatą graficzną do „Morza” z lat 60. i 70.

  Digitalizacja[ | edytuj kod]

  Część numerów miesięcznika Morze została poddana digitalizacji. Dokumenty dostępne są w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. „Morze”, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-05-28].
  2. „Morze” cz. 1. (1924-1939), marynistyka.pl [dostęp 2020-05-28].
  3. Kultowe pismo o morzu wraca, www.tawernaskipperow.pl [dostęp 2020-05-28] (pol.).
  4. Morze - ZBiAM (strona oficjalna) [dostęp 14. 1. 2016]
  5. Morze - profil na facebook.com
  6. O czasopiśmie Morze – Czasopismo Morze, magazyn dla miłośników morza, dawniej miesięcznik, teraz kwartalnik. [dostęp 2020-05-28].
  7. Morze organ Ligi Morskiej i Rzecznej - Bałtycka Biblioteka Cyfrowa, www.bibliotekacyfrowa.eu [dostęp 2020-05-28] (pol.).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Nasze Morze
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Skany 1926-1939
 • Marynistyka – to rodzaj twórczości (każdej), w której głównym (przewodnim) tematem jest morze i związane z nim: zjawiska (sztorm), miejsca (plaża, molo, port), sytuacje (bitwa morska, regaty żeglarskie), osoby (załoga, marynarz, żeglarz), przedmioty (żaglowiec, statek) itp. Twórca dzieł o tej tematyce zwany jest marynistą.Liga Morska i Rzeczna (LMR, LMiR) – polska organizacja społeczna stawiająca sobie za cel propagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa polskiego. Działała na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej. W okresie międzywojennym jej celem było także pozyskanie terenów pod osadnictwo lub kolonie dla Polski (np. w Brazylii, Peru, Liberii, terytoriach zamorskich Francji).
  Warto wiedzieć że... beta

  Nasze Morze (Nasze Morze maritime magazine) – miesięcznik o tematyce morskiej i żeglugowej wydawany przez wydawnictwo Okrętownictwo i Żegluga z Gdańska.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Jachting (ang. yachting – żeglowanie za pośrednictwem jachtu) – sztuka sterowania łodzią (jednostką pływającą) i wykorzystywania siły wiatru za pomocą żagli dla celów sportowych lub rekreacyjno-turystycznych.
  Okrętownictwo – gałąź przemysłu i dziedzina nauki zajmująca się projektowaniem, budową i remontami jednostek pływających. Jako nauka zawiera przedmioty studiów mechanicznych oraz inne, związane ze specyfiką zawodu, np. technologię budowy, teorię okrętu, napędy okrętowe, konstrukcję i projektowanie okrętu, a także elementy nawigacji, budowy portów, handlu morskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.87 sek.