Morski Instytut Rybacki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kuter badawczy „Ewa” – pierwszy polski statek badawczy. Używany w latach 1928-1939

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczyinstytut badawczy podległy Ministerstwu Infrastruktury, od 2011 posiadający status państwowego instytutu badawczego. Jest to najstarsza placówka badań morskich w Polsce.

RV Baltica jest statkiem badawczym, którego współwłaścicielami są: Morski Instytut Rybacki w Gdyni oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział Morski w Gdyni. Armatorem statku jest Morski Instytut Rybacki w Gdyni.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

Początkiem działalności Instytutu był rok 1921, w którym to powstało Morskie Laboratorium Rybackie na Helu zajmujące się badaniami z zakresu hydrologii oraz biologii morza. Obecnie siedziba Instytutu mieści się w Gdyni.

Zakres działalności[ | edytuj kod]

Do misji Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB w Gdyni należy rozwój potencjału naukowego oraz eksperckiego, których celem jest określanie wpływu człowieka, w tym w szczególności rybołówstwa na morskie ekosystemy, jak również oddziaływania czynników naturalnych na rybołówstwo.

Akwarium Gdyńskie (w latach 1971-2003 Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni) – polskie muzeum Morskiego Instytutu Rybackiego posiadające status ogrodu zoologicznego znajdujące się w Gdyni przy Alei Jana Pawła II na Molo Południowym w modernistycznym budynku Stacji Morskiej, który został wybudowany w 1938 roku i zmodernizowany w 1969.Ministerstwo Infrastruktury – polskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.

Nadzór nad Morskim Instytutem Rybackim pełni Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Podstawą finansowania działalności statutowej Instytutu są fundusze przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto dodatkowe środki finansowe MIR pozyskuje poprzez Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich finansowany przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, projekty badawcze finansowane przez MNiSW oraz Programy Ramowe Unii Europejskiej, usługi naukowe świadczone dla instytucji i przedsiębiorstw w kraju i zagranicą oraz własną działalność gospodarczą.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – polskie ministerstwo zajmujące się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Bardzo ważne znaczenie dla MIR ma międzynarodowa współpraca, koordynowana przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), prowadzenie badań niezbędnych do realizacji przez Polskę oraz członkostwo Dyrektora MIR w EFARO – Europejskim Stowarzyszeniu Instytutów Badawczych Rybołówstwa i Akwakultury.

Ekosystem (gr. oikos – dom, mieszkanie, gospodarstwo; gr. systēmatikós – zestawiony od sýstēma – zestawienie, połączenie od synistánai – zestawiać) – dynamiczny układ ekologiczny, na który składa się zespół organizmów (biocenoza) połączonych relacjami troficznymi (tworzących sieć troficzną) wraz ze środowiskiem przezeń zajmowanym, czyli biotopem, w którym zachodzi przepływ energii i obieg materii. W skrócie zatem ekosystem to biocenoza wraz z biotopem. Ekosystemy wyodrębniane są na podstawie istnienia silniejszych powiązań w ich obrębie niżeli między ich składowymi a otoczeniem (biologicznie ważne pierwiastki chemiczne krążą intensywniej w obrębie poszczególnych ekosystemów niż pomiędzy nimi).Międzynarodowa Rada Badań Morza (International Council for the Exploration of the Sea - ICES) - międzynarodowa organizacja założona 22 lipca 1902 w Kopenhadze w celu badania zasobów morskich północnego Atlantyku i mórz przyległych.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
Hydrologia (z gr. hydor, woda) – dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem wody (pod każdą postacią), występującej w środowisku przyrodniczym.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.
Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.

Reklama