Morfotyp

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Morfotyp – w biologii i medycynie pojęcie określające odrębne pod względem morfologii jednostki.

PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.

W medycynie morfotypem mogą być neurony , komórki jajowe oraz nowotwory o określonym kształcie.

W biologii jako morfotyp określa się osobniki gatunki polimorficznego wyróżniające się cechami morfologicznymi od innych grup. Wyróżniane mogą być różniące się wyglądem larwy, grupy zwierząt różniące się wielością oraz grupy roślin należące do jednego taksonu lecz o wyraźnie odmiennym wyglądzie. Na podstawie cech morfologicznych wyróżniane są także morfotypy mikroorganizmów, będące grupą w obrębie taksonu. Jako morfotyp może być traktowany szczep bakterii pozwalający na jego wyróżnienie ze względu na wygląd.

Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.Wzrost i rozwój roślin – proces wzrostu i rozwoju zachodzące jednocześnie lub oddzielnie w organizmie rośliny. Przez wzrost w fizjologii rozwoju rozumie się proces nieodwracalnego powiększania ciała rośliny. Wzrost zachodzi w określonych strefach rośliny w wyniku podziałów komórek i zwiększania ich objętości. Rozwój rozumiany szeroko obejmuje zarówno wzrost, jak i różnicowanie, tworzenie wzorca i morfogenezę. W sensie wąskim rozwój obejmuje różnicowanie, a morfogeneza jest efektem wzrostu i różnicowania.

Zróżnicowanie morfotypów wyróżnianych wśród osobników jednego gatunku może mieć podłoże genetyczne. U Oxalis pes-caprae odmienny morfotyp mają osobniki pentaploidalne.

Cechy morfologiczne poliwalencja wyróżnić morfotyp w obrębie taksony nie muszą być determinowane genetycznie lecz mogą wynikać z plastyczności fenotypowej. U roślin uwarunkowany genetycznie wzorzec wzrostu i rozwoju może ulegać znacznym modyfikacjom wynikającym między innymi z wpływu patogenów.

Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. RF. de Albuquerque, E. Aparecida Del Bel, LG. Brentegani, MT. Moura de Oliveira i inni. Trigeminal nitric oxide synthase expression correlates with new bone formation during distraction osteogenesis.. „Calcif Tissue Int”. 82 (4), s. 309-15, Apr 2008. DOI: 10.1007/s00223-008-9107-8. PMID: 18330484. 
  2. L. Rienzi, FM. Ubaldi, M. Iacobelli, MG. Minasi i inni. Significance of metaphase II human oocyte morphology on ICSI outcome.. „Fertil Steril”. 90 (5), s. 1692-700, Nov 2008. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2007.09.024. PMID: 18249393. 
  3. L. Jovanovic, B. Delahunt, B. McIver, NL. Eberhardt i inni. Most multifocal papillary thyroid carcinomas acquire genetic and morphotype diversity through subclonal evolution following the intra-glandular spread of the initial neoplastic clone.. „J Pathol”. 215 (2), s. 145-54, Jun 2008. DOI: 10.1002/path.2342. PMID: 18393366. 
  4. JC. Day, TI. Goodall, RJ. Post. Confirmation of the species status of the blackfly Simulium galeratum in Britain using molecular taxonomy.. „Med Vet Entomol”. 22 (1), s. 55-61, Mar 2008. DOI: 10.1111/j.1365-2915.2008.00719.x. PMID: 18380654. 
  5. A. Natoli, A. Cañadas, VM. Peddemors, A. Aguilar i inni. Phylogeography and alpha taxonomy of the common dolphin (Delphinus sp.).. „J Evol Biol”. 19 (3), s. 943-54, May 2006. DOI: 10.1111/j.1420-9101.2005.01033.x. PMID: 16674590. 
  6. S. Castro, J. Loureiro, C. Santos, M. Ater i inni. Distribution of flower morphs, ploidy level and sexual reproduction of the invasive weed Oxalis pes-caprae in the western area of the Mediterranean region.. „Ann Bot”. 99 (3), s. 507-17, Mar 2007. DOI: 10.1093/aob/mcl273. PMID: 17218342. 
  7. SE. Kotsonis, IB. Powell, CJ. Pillidge, GK. Limsowtin i inni. Characterization and genomic analysis of phage asccphi28, a phage of the family Podoviridae infecting Lactococcus lactis.. „Appl Environ Microbiol”. 74 (11), s. 3453-60, Jun 2008. DOI: 10.1128/AEM.02379-07. PMID: 18390678. 
  8. K. Inoue, DM. Hayes, JL. Harris, AD. Christian. Phylogenetic and morphometric analyses reveal ecophenotypic plasticity in freshwater mussels Obovaria jacksoniana and Villosa arkansasensis (Bivalvia: Unionidae).. „Ecol Evol”. 3 (8), s. 2670-83, Aug 2013. DOI: 10.1002/ece3.649. PMID: 24567831. 
  9. W. Wei, RE. Davis, DL. Nuss, Y. Zhao. Phytoplasmal infection derails genetically preprogrammed meristem fate and alters plant architecture.. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 110 (47), s. 19149-54, Nov 2013. DOI: 10.1073/pnas.1318489110. PMID: 24191032. 
Szczep – w mikrobiologii, populacja drobnoustrojów w obrębie gatunku lub odmiany, wyróżniająca się określonymi cechami.Plastyczność fenotypowa – zdolność jednego genotypu do wytworzenia kilku alternatywnych fenotypów. O fenotypie wspólnie z genotypem decydują czynniki środowiskowe. Zmiana warunków środowiska może także prowadzić do zmiany fenotypu. Plastyczność fenotypowa jest jednym z podstawowych mechanizmów adaptacji i obejmuje szereg zmian morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych, obserwowanych u wielu organizmów. Zjawisko jest przedmiotem badań wielu dziedzin biologi, w tym genetyki, genomiki, biologii ewolucyjnej, ekologii, fizjologii i biologii rozwoju. Jest szeroko rozpowszechnione w przyrodzie i w różny sposób może wpływać na tempo ewolucji, przyspieszając ją, spowalniając lub nie zmieniając tempa zmian ewolucyjnych.
Warto wiedzieć że... beta

Komórka jajowa, jajo (łac. ovum) – gameta żeńska u zwierząt i roślin. Cytoplazma komórki jajowej jest nazywana ooplazmą.
Czynnik chorobotwórczy roślin, patogen roślin, fitopatogen - czynnik wywołujący określoną chorobę, czyli reakcję rośliny na dany czynnik (objaw chorobowy).

Reklama