Monika Kostera

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Monika Maria Kostera (ur. 28 lutego 1963 w Warszawie) – polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajna Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor (Professor and Chair) Durham University w Wielkiej Brytanii oraz na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji.

Uniwersytet Linneusza (Linnéuniversitetet) - jeden z państwowych uniwersytetów szwedzkich, z siedzibą w Växjö i Kalmarze. Powstał 1 stycznia 2010 z połączenia dotychczasowych Uniwersytetu w Växjö (Växjöuniversitet) i Wyższej Szkoły w Kalmar (Högskolan i Kalmar). Uniwersytet został nazwany na cześć urodzonego w Råshult w Småland Karola Linneusza (Carl von Linné).Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

Życiorys[ | edytuj kod]

Działalność naukowa[ | edytuj kod]

Absolwentka Uniwersytetu w Lund (1983) i Uniwersytetu Warszawskiego (1988). Na Wydziale Zarządzania UW w roku 1990 uzyskała doktorat na podstawie pracy Szwedzki styl zarządzania, przejawy, uwarunkowania, kierunki rozwoju (promotor: Andrzej Koźmiński). Habilitowała się w 1996 na podstawie opracowania Postmodernizm w zarządzaniu. Od 1997 profesor w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego) w Warszawie. W latach 1997–2000 była kierownikiem Katedry Zarządzania UW, a w latach 2000–2002 dyrektorem Centrum Interdyscyplinarnych Badań Organizacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. W 2004 została profesorem nauk ekonomicznych. Członkini Collegium Invisibile oraz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. W 2017 otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych.

Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Jest autorką i redaktorką naukową 38 książek w języku polskim i angielskim opublikowanych, m.in. przez takie wydawnictwa jak Polity, Blackwell, Edward Elgar, PWN oraz licznych artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach, m.in. Organization Studies, Journal of Organizational Behavior i Organizational Dynamics. Członkini naukowych rad redakcyjnych 11 pism z listy JCR – wiodących światowych czasopism z zakresu zarządzania i teorii organizacji, m.in. European Management Review, Journal of Organizational Change Management, Human Relations, Management Learning, Culture and Organization.

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Lewica Razem (Razem) – polska lewicowa partia polityczna. Została założona w maju 2015, a zarejestrowana w lipcu tego samego roku. Do czerwca 2019 działała jako Partia Razem.

Specjalizuje się w zarządzaniu humanistycznym oraz w etnografii organizacji. Aktualnie w badaniach zajmuje się samo-organizacją i samo-zarządzaniem, dezalienacją pracy, a także organizacjami dobra wspólnego.

Pozostała działalność[ | edytuj kod]

W 2005 poparła Zielonych 2004. W 2015 przystąpiła do nowo powstałej Partii Razem i startowała z ósmego miejsca jej listy do Sejmu w okręgu warszawskim. Otrzymała 253 głosy. Brała też udział w tworzeniu programu gospodarczego partii. Obecnie bezpartyjna.

Autorka tomiku poezji zatytułowanego Oneiropeia, wydanego w 2016 w Liverpoolu przez erbacce-press.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) – polska niepubliczna uczelnia akademicka, specjalizująca się w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Akademia Leona Koźmińskiego posiada trzy najbardziej prestiżowe akredytacje: AACSB, AMBA i EQUIS.
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich.
Collegium Invisibile – organizacja naukowa założona w 1995 roku, skupiająca wyróżniających się polskich studentów oraz naukowców, którzy współpracują ze sobą na zasadzie mistrz–uczeń. Collegium nawiązuje swoją działalnością do XVIII-wiecznego Collegium Nobilium, dążąc do wykształcenia inteligenckich elit dzięki zastosowaniu metod pracy renomowanych angielskich uniwersytetów w Oksfordzie i Cambridge.
Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.
Andrzej Krzysztof Koźmiński (ur. 1 kwietnia 1941 w Warszawie) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w zakresie zarządzania, długoletni rektor Akademii Leona Koźmińskiego, noszącej imię jego nieżyjącego ojca, Leona Koźmińskiego.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

Reklama