• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Modulacja  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  FSK (ang.) Frequency-Shift Keying – modulacja częstotliwości dla sygnałów cyfrowych, czyli kluczowanie z przesuwem częstotliwości. Przy stałej amplitudzie harmonicznego sygnału nośnego następuje zmiana częstotliwości: niższej dla symbolu "zera logicznego" i wyższej dla "jedynki logicznej" informacji binarnej, czasami przypisanie częstotliwości może być odwrotne.Sygnał to abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Tak jak wszystkie zjawiska może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówimy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji.
  Modulacja impulsowa[ | edytuj kod]

  Rodzaje modulacji impulsowej:

 • PCM – (ang. Pulse-Code Modulation) impulsowo-kodowa
 • DPCM – (ang. Differential Pulse-Code Modulation) różnicowa impulsowo-kodowa
 • PWM – (ang. Pulse-Width Modulation) szerokości impulsów
 • PAM – (ang. Pulse-Amplitude Modulation) amplitudy impulsów
 • PPM – (ang. Pulse-Position Modulation) położenia impulsu
 • PDM – (ang. Pulse-Density Modulation) gęstości impulsów.
 • Kluczowanie[ | edytuj kod]

  Kluczowanie (ang. keying) jest najstarszą techniką modulacji. Kiedy w XIX wieku zbudowano pierwsze elektryczne urządzenia do przekazywania informacji na odległość, pojawił się problem kodowania znaków do postaci nadającej się do przesłania. Pierwszym pomysłem było użycie tylu przewodów, ile jest liter w alfabecie. Pomysł ten okazał się niepraktyczny i dlatego Samuel Morse stworzył system kodowania znaków alfabetu w postaci serii krótkich (kropka) lub długich (kreska) impulsów. Urządzeniem kodującym był klucz mający postać przełącznika zwierającego obwód elektryczny. Operator wysyłał serię impulsów, którą odczytywał człowiek lub elektromagnes zapisywał na papierowej taśmie. Kiedy technologia transmisji się rozwinęła, powstał szereg technik kluczowania. Potem wszystkie te metody określono jednym terminem – modulacja.

  Modulacja częstotliwości, skr. FM (od ang. Frequency Modulation) – kodowanie informacji w fali nośnej przez zmiany jej chwilowej częstotliwości w zależności od sygnału wejściowego, tj. jej modulację.PCM (ang. Pulse Code Modulation) – to najpopularniejsza metoda reprezentacji sygnału analogowego w systemach cyfrowych. Używana jest w telekomunikacji, w cyfrowej obróbce sygnału (np. w procesorach dźwięku), do przetwarzania obrazu, do zapisu na płytach CD (CD-Audio) i w wielu zastosowaniach przemysłowych.

  Najpopularniejsze techniki kluczowania:

 • ASK – (ang. Amplitude Shift Keying) amplitudowe
 • QAM – (ang. Quadrature Amplitude Modulation)
 • FSK – (ang. Frequency-Shift Keying) częstotliwościowe
 • MFSK – (ang. Multiple Frequency-Shift Keying) wieloczęstotliwościowe
 • GFSK – (ang. Gaussian Frequency Shift Keying) częstotliwościowe z filtrem Gaussowskim
 • MSK – (ang. Minimum Shift Keying) minimalnofazowe
 • GMSK – (ang. Gaussian Minimum Shift Keying) minimalnofazowe z filtrem Gaussowskim
 • PSK – (ang. Phase-Shift Keying) fazowe, czyli PM np. BPSK, DPSK, QPSK, n-PSK, O-QPSK, -QPSK, -PSK
 • Systemy szerokopasmowe
 • DSSS – (ang. Direct Sequence Spread Spectrum) systemy z bezpośrednim rozpraszaniem widma
 • FHSS – (ang. Frequency Hopping Spread Spectrum) systemy szerokopasmowe ze skakaniem po częstotliwościach
 • Pulsed-FM
 • OFDM – (ang. Ortogonal Frequency Division Multiplexing) nazywane też DMT (ang. Discrete Multitone Modulation)
 • CDMA – (ang. Code Division Multiple Access) systemy wielodostępowe z zastosowaniem sekwencji rozpraszających
 • RTTY – dalekopis na falach radiowych (ang. Radio TeleTYpe) – prosta modulacja impulsowo-kodowa
 • Transmisja – proces przesyłania dowolnej wiadomości lub ogólnie danych między nadawcą (nadajnikiem) a odbiorcą (odbiornikiem) zapisanej określonym, zrozumiałym dla obu stron kodem i po określonej drodze. Do transmisji mogą być wykorzystane media transmisyjne przewodowe lub bezprzewodowe.PWM (ang. pulse-width modulation) – metoda regulacji sygnału prądowego lub napięciowego, o stałej amplitudzie i częstotliwości, polegająca na zmianie wypełnienia sygnału, używana w zasilaczach impulsowych, wzmacniaczach impulsowych i układach sterujących pracą silników elektrycznych. Układ PWM zasila urządzenie bezpośrednio lub przez filtr dolnoprzepustowy wygładzający zmiany nateżenia prądu elektrycznego i napięcia.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  GFSK (ang. Gaussian FSK) – odmiana modulacji FSK, stosowanej do bezprzewodowej łączności w ramach systemów DECT, Bluetooth i urządzeń Z-wave, w której stosuje się fale o kształcie krzywej Gaussa.
  Systemy szerokopasmowe lub systemy z rozproszonym widmem (ang. spread spectrum) są to takie, w których sygnał transmitowany jest w szerokim paśmie częstotliwości - setki do tysięcy razy szerszym niż minimalne pasmo potrzebne do jego wysłania w przypadku konwencjonalnych metod. W efekcie, energia transmitowanego sygnału jest rozproszona na szerokie spektrum. Z tego powodu emitowana moc jest niska w każdym wąskim wycinku tego pasma i jest znacznie niższa niż w przypadku systemów konwencjonalnych.
  RTTY – (ang.) Radioteletype – jedna z cyfrowych emisji radiowych (np. F1B) i zarazem system telekomunikacyjny stosowane między innymi w krótkofalarstwie. Urządzeniem końcowym jest tutaj dalekopis lub komputer z odpowiednim oprogramowaniem połączony z radioodbiornikiem.
  MSK (ang. Minimum Shift Keying) – odmiana modulacji FSK fal elektromagnetycznych stosowana do przesyłu informacji w telekomunikacji. Jest to w praktyce modulacja CPFSK (ang. Continuous Phase FSK), czyli kluczowanie częstotliwości z ciągłą fazą. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami energetycznymi.
  Światłowód – przezroczysta struktura (włóknista, warstwowa lub paskowa), w której odbywa się propagacja światła.
  Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.
  Medium transmisyjne – nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji. Jest podstawowym elementem systemów telekomunikacyjnych. Możliwości transmisji zależą od parametrów użytego medium. Wyróżnia się media przewodowe i bezprzewodowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.843 sek.