• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Model OSI  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  W najbardziej popularnym i inżynieryjnym sensie, funkcja jest to własność obiektu, urządzenia lub osoby związana z jego zastosowaniem, przeznaczeniem lub zadaniem. Równocześnie, w inżynierii, termin funkcja jest też czasami mylnie używany do nazwania procesu, zadania czy celu.Pakiet telekomunikacyjny (pot. pakiet) – sformatowana jednostka informacji przesyłana poprzez sieć wykorzystującą komutację pakietów. Sieci, które nie obsługują przesyłania pakietów, takie jak np. tradycyjne połączenia modemowe lub połączenia CSD w sieci komórkowej, transmitują dane jako strumień bitów.
  Porównanie warstw modelu OSI i modelu TCP/IP[ | edytuj kod]

  Model TCP/IP nie jest tak rygorystycznie podzielony na warstwy jak w przypadku modelu OSI. Mimo że koncepcja tych dwóch modeli jest zupełnie inna, to warstwy TCP/IP są porównywane z warstwami OSI w następujący sposób:

 • warstwa aplikacji zawiera w sobie warstwę aplikacji, prezentacji i większość z warstwy sesji modelu OSI,
 • warstwa transportu zawiera część warstwy sesji, jak i warstwy transportowej modelu OSI,
 • warstwa Internetu jest odpowiednikiem warstwy sieci modelu OSI,
 • warstwa dostępu do sieci zawiera w sobie warstwę łącza danych, jak również warstwę fizyczną modelu OSI.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Parker T: TCP/IP. Helion, 1997. ISBN 83-86718-55-2.
 • Andrew Stuart Tanenbaum: Sieci komputerowe. Helion, 2004. ISBN 83-7361-557-1.
 • Brian Komar: Administracja sieci TCP/IP dla każdego. Helion, 2000. ISBN 83-7197-189-3.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • ISO standard 7498-1:1994 Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model
 • Zalecenia ITU-T serii X
 • Podstawy działania sieci
 • Sieć radiowa (z ang. radio access network, RAN) to radiowa sieć dostępowa do Internetu lub infrastruktury telekomunikacyjnej oparta na połączeniu bezprzewodowym.Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku. Wyraża to wzór


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  CLNS (ang. Connectionless Network Service) - usługa sieciowa nie wymagająca zestawienia obwodu do transmisji danych. Została opracowana przez organizacje ISO. W połączeniu z CLNP (Connection-Less Network Protocol) stanowi alternatywę dla protokołu IP. Usługa CLNS była stosowana w pierwszych dużych sieciach komputerowych budowanych przez operatorów telekomunikacyjnych i wraz z protokołem IS-IS stanowiła podstawę działania tych sieci. Obecnie usługa CLNS jest rzadko spotykana.
  Sygnał to abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Tak jak wszystkie zjawiska może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówimy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji.
  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.
  IPX (ang. Internetwork Packet Exchange) to protokół warstwy sieciowej (trzeciej warstwy modelu OSI) będący częścią stosu IPX/SPX opracowanego przez firmę Novell na potrzeby środowiska sieciowego NetWare. Wzorowany na protokole IDP stosu protokołów XNS firmy Xerox.
  Sygnał cyfrowy – sygnał, którego dziedzina i zbiór wartości są dyskretne. Jego odpowiednikiem o ciągłej dziedzinie i ciągłym zbiorze wartości jest sygnał analogowy. Znaczenie tego terminu może odnosić się do:
  ICMP (ang. Internet Control Message Protocol, internetowy protokół komunikatów kontrolnych) – opisany w RFC 792 protokół warstwy sieciowej OSI/TCP/IP wykorzystywany w diagnostyce sieci oraz trasowaniu. Pełni przede wszystkim funkcję kontroli transmisji w sieci. Jest wykorzystywany w programach ping oraz traceroute.
  Andrew Stuart Tanenbaum (ur. w 1944) – profesor Wydziału Systemów Informatycznych na Vrije Universiteit w Amsterdamie, twórca systemu operacyjnego MINIX, który stał się inspiracją i podstawą do napisania przez Linusa Torvaldsa pierwszej wersji Linuksa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.