Mleczka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rzeka Mleczka w Przeworsku, marzec 2018

Mleczkarzeka w województwie podkarpackim, prawy dopływ Wisłoka.

Tyniowice – wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Roźwienica. Położona na Podgórzu Rzeszowskim, nad rzeczką Mleczką, 16 km na południowy wschód od Jarosławia.Powiat przeworski – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Przeworsk. Wchodzi w skład polsko-ukraińskiej strefy przygranicznej.

Mleczka powstaje z połączenia się dwóch znacznych strumieni tj. Mleczki wschodniej i zachodniej, wypływających ze wzgórz Pogórza Dynowskiego.

Mleczka wschodnia powstaje ze zlewu dwóch potoków, z których wschodni spływa z północnych stoków Bukowego Garbu (426 m n.p.m.) i innych wzgórz otaczających Wolę Węgierską, zachodni zaś z powstaje z licznych strumieni we wsi Kramarzówka. Oba te potoki łączą się w Tyniowicach. Oba potoki nazywane są przez mieszkańców Mleczkami, choć na mapach wschodni potok opisany jest jako Węgierka. Przepływa ona przez Pruchnik.

Przeworsk (łac. Prevorsc, ukr. Переворськ, ros. Пшеворск, hebr. פשבורסק, łot. Pševorska) – miasto i gmina w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Mleczką, przy trasie międzynarodowej E40, dawna siedziba magnaterii polskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego. Jest członkiem Związku Miast Polskich. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 15 733 mieszkańców.Prawo magdeburskie (prawo niemieckie; łac. Ius municipale magdeburgense, niem. Magdeburger Recht) – średniowieczne prawo miejskie wzorowane na prawie miasta Magdeburga. W 1035 Magdeburg otrzymał patent nadający miastu prawo do handlu i zjazdów. Prawo to spisane zostało w 1188 stając się wzorcem dla podobnych regulacji wielu miast środkowoeuropejskich.

Potoki źródliskowe Mleczki zachodniej wypływają ze stoków wzgórz otaczających Hadle Szklarskie (przysiółek Grzegorzówka) i Jawornik Polski. W Manasterzu uchodzi do niej potok Husówka.

Mleczka wschodnia i zachodnia łączą się w Urzejowicach i płyną dalej jako Mleczka, która uchodzi do Wisłoka na północ od Przeworska, w Gniewczynie.

W powiatach jarosławskim i przeworskim wiele mniejszych potoków nazywanych jest przez mieszkańców mleczkami. Intuicyjnie słowo mleczka kojarzy się z mlekiem, nasuwając przypuszczenia, że dawniej woda w rzece była biała jak mleko i stąd nazwa. Językoznawcy wiążą nazwę Mleczka ze słowem "młaka" oznaczającym mokradła, które ciągną się wzdłuż koryta rzeki. Historycy, badający początki osadnictwa na terenie Pogórza twierdzą natomiast, że nazwa związana jest ze słowem "mleć" i pochodzi od licznych młynów wodnych, które napędzane były przez wody potoków. Najprawdopodobniej jednak nazwa rzeki wywodzi się od białego osadu, który dawnymi czasy pokrywał jej powierzchnię. Osad ten pochodził z wymywania wapiennych skał znajdujących się w jej górnym biegu. Obecnie z powodu zanieczyszczenia rzeki osad ten nie jest widoczny. Z okresu lokacji na prawie magdeburskim Przeworska i Jarosławia odnotowano niemiecką nazwę rzeki jako Milchbach, czyli Mleczny Potok.

Pruchnik – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, siedziba gminy Pruchnik.Wola Węgierska – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Roźwienica, nad potokiem Węgierką dopływem Mleczki. Sołtysem jest Stanisław Wojdyła.

Przypisy[ | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Mleczka, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VI: Malczyce – Netreba, Warszawa 1885, s. 518.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Warto wiedzieć że... beta

  Jawornik Polski – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Jawornik Polski.
  Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Hadle Szklarskie – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Jawornik Polski, nad rzeką Mleczką.
  Mleko – wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków pojawiająca się w okresie laktacji. Jako produkt żywnościowy dla człowieka największe znaczenie ma mleko krowie. Według Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej mleko krowie jest produktem całego, nieprzerwanego doju, od zdrowej, dobrze żywionej krowy mlecznej, otrzymany w sposób prawidłowy, bez domieszek siary.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Młaka – powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody. Często porośnięty roślinnością bagienną. Młaki pojawiają się z reguły tam, gdzie następuje zatamowanie swobodnego odpływu na powierzchni, a więc na odcinkach terenów płaskich lub słabo nachylonych. Woda, która nie może swobodnie odpłynąć, nasyca warstwę przypowierzchniową lub zwietrzelinę powodując zabagnienie terenu i rozwoju roślinności hydrofilnej. Początkowo woda z młaki odpływa powoli w postaci jednej lub kilku strug. Jest to młaka odpływowa. W miarę rozwoju roślinności tworzy się zwarty jej kożuch uniemożliwiający odpływ. W tym momencie młaka przechodzi w typ ewaporacyjny. Młaki zajmują powierzchnię o różnej wielkości, od kilkunastu do kilku tysięcy metrów kwadratowych. Bardzo duże młaki tworzą pola młaczne.

  Reklama