mks_vir

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

mks_vir (wcześniej MkS_Vir) – polski program antywirusowy, stworzony w 1987 przez Marka Sella.

Licencja oprogramowania – umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.

Program powstał pierwotnie na własne potrzeby autora, gdyż dostępne wtedy programy tego typu nie spełniały jego oczekiwań. Pierwsze wersje programu przeznaczone dla systemu DOS dystrybuowane były na dyskietkach przez firmę Apexim (w której pracował autor programu), a aktualizacje wydawane w cyklu miesięcznym i dostarczane pocztą. Początkowo dostarczane użytkownikowi oprogramowanie było spersonalizowane – zawierało na głównym ekranie numer seryjny oraz dane właściciela licencji. Pomimo to często program użytkowany był bez licencji, a o jego popularności świadczy fakt powstawania koni trojańskich podszywających się pod nowe (niewydane jeszcze) aktualizacje programu. W późniejszym okresie wraz z wersją płatną autor udostępniał wersję demonstracyjną programu z możliwością bezpłatnego korzystania z niej przez tydzień. W celach edukacyjnych program zawierał opisy działania niektórych wirusów (w tym demonstracje ich graficznych i dźwiękowych efektów), a od wersji 3.99 leksykon spotykanych w Polsce wirusów. Program został w 1996 laureatem III edycji konkursu „Teraz Polska”.

Bulletin board system, BBS – usługa komputerowa polegająca na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp. Online (online, pierwotnie on-line z ang. dosł. na linii) – zwykle status osoby, serwera lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy komunikacyjnych (np. internet), który informuje o dostępności – aktywności. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.

W 1996 producentem programu została spółka MKS, utworzona przez Marka Sella. Powstała strona internetowa programu oraz BBS. Spółka kontynuowała rozwój programu po śmierci jego autora w 2004. Powstały wersje dla systemu Microsoft Windows oraz Unix. Firma udostępniła także skaner on-line na swojej stronie www, oparty o technologię ActiveX.

Syndyk to pod zarządami starych regulacji prawnych – osoba zarządzająca majątkiem przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości oraz dokonująca podziału funduszy między wierzycieli zgodnie z zasadami prawa upadłościowego i naprawczego. Była to funkcja likwidatora majątku w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną. Syndyk licencjonowany - jest specjalistą zarządzania kryzysowego, menadżerem rewitalizacji podmiotu w kłopotach finansowych.Personalizacja – dostosowanie programu (jego ustawień, sposobu zachowania lub wyglądu) do indywidualnych potrzeb użytkownika. Personalizacja może także dotyczyć strony internetowej, kiedy jej zawartość lub sposób jej wyświetlania zależy od korzystającego użytkownika.

Po ogłoszeniu upadłości MKS syndyk sprzedał w roku 2011 prawa do znaku mks_vir firmie ArcaBit Sp. z o.o., utworzonej kilka lat wcześniej przez byłych pracowników MKS, która reaktywowała produkt mks_vir w postaci darmowej aplikacji antywirusowej.

Oficjalnie ArcaBit wycofała się z dystrybucji i wsparcia programu w dniu 1 marca 2014.

Od maja 2018 roku mks_vir jest ponownie dostępny wraz z nowym logotypem, nową szatą graficzną i nową stroną www.

Upadłość (potocznie bankructwo, plajta) – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie. Tym właśnie upadłość różni się od egzekucji syngularnej prowadzonej przez niektórych tylko wierzycieli i tylko z poszczególnych składników majątku dłużnika. Trzecim w systematyce rodzajem egzekucji sądowej (wprowadzonym do procedury cywilnej w 2005 roku) jest egzekucja generalna w trybie art. 1064 i nast. kpc, tj. egzekucja przez zarząd przymusowy. Egzekucja generalna lokuje się niejako pomiędzy dwoma wcześniej wspomnianymi trybami egzekucji i posiada pewne cechy każdej z nich, i tak np. egzekucja generalna obejmuje skutkami zajęcia wszystkie składniki majątku dłużnika tak jak w przypadku egzekucji uniwersalnej, lecz jest prowadzona nie na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, a jedynie na rzecz poszczególnych wierzycieli egzekwujących, tj. posiadających tytuł wykonawczy, czyli analogicznie jak w przypadku egzekucji syngularnej.Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.

Niektóre wersje programu:

 • 3.12 (styczeń 1991 – pierwsza wersja opisana w historii programu)
 • 4.00 (kwiecień 1993)
 • 5.00 (lipiec 1994)
 • 6.00 (wrzesień 1998)
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005 (ostatnia wersja dla systemu DOS)
 • 2006 (ostatnia wersja dla Windows 98/Me)
 • 2k7 (pierwsza wersja dla systemów 64-bit)
 • 9 (ostatnia wersja wyprodukowana przez MKS)
 • 10 (zapowiadana wielojęzyczna wersja programu – nie ukazała się)
 • 12 (wersja oparta na silniku ArcaBit)
 • 13.11 (ostatnia wersja wyprodukowana przez ArcaBit)
 • 2013 Internet Security (ostatnia pozapowiadana w lutym 2013 wersja programu – nie ukazała się)
 • 2018 (nowa wersja pakietu mks_vir w wersji Internet Security i Endpoint Security).
 • Program można pobrać na stronie internetowej mks-vir.

  OpenBSD – wolnodostępny system operacyjny typu UNIX z rodziny BSD zgodny z normą POSIX. Projekt powstał w 1995 roku jako efekt rozłamu w zespole NetBSD, jego inicjatorem był kanadyjski programista Theo de Raadt.Teraz Polska – polski znak promocyjny, który powstał w 1992 roku. Głównym celem postawionym przez twórców idei Godła była walka o odrodzenie prestiżu polskiej marki.

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Obsługiwane wersje Windows: 95, 98, Me, NT, 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003/2008/2012/2016.
  2. Obsługiwane wersje BSD: FreeBSD, NetBSD, OpenBSD.
  3. Numery wersji, które nie zostały wydane ze względu na istnienie podszywających się pod nie trojanów: 3.39 (styczeń 1991), 3.62 (styczeń 1993).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona oficjalna
 • NetBSD – wysoce przenośny, dostępny na wiele architektur system operacyjny z rodziny BSD (Unix), zgodny z normą POSIX.Dyskietka, inaczej dysk miękki – dysk wymienny, przenośny nośnik magnetyczny o niewielkiej pojemności, umożliwiający zarówno odczyt, jak i zapis danych; nośnikiem danych jest wirujący krążek z wytrzymałego tworzywa sztucznego (najczęściej mylaru – politereftalanu etylenu w postaci cienkiej folii) pokryty warstwą magnetyczną. Średnica krążka wraz ilością możliwych do zapisania danych stanowią podstawowe parametry dyskietki.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wersja demonstracyjna, demo, wersja pokazowa, próbna zwykle komercyjnego programu komputerowego. Zazwyczaj jest to wersja o ograniczonej funkcjonalności w stosunku do wersji pełnej lub wersja pełna o ograniczonej czasowo możliwości wykorzystania. W przypadku gier jest to zwykle jeden poziom z finalnej części gry. Firma Novell specjalizująca się w oprogramowaniu sieciowym, umożliwiającym dostęp do serwera setkom klientów jako demo udostępnia oprogramowanie umożliwiające dostęp 2 klientów. Wersje demo są dołączane do czasopism tematycznych , dostępne są także w Internecie zwłaszcza na stronach producenta oprogramowania. Bywają także dema wysyłane na podany adres po zamówieniu złożonym elektronicznie przy czym zamawiający pokrywa koszt przesyłki oraz koszt nagrania i nośników. Niektóre firmy jako demo traktują starsze, pełne wersje swojego oprogramowania. Dzieje się tak wtedy gdy w nowszej wersji uzyskano znaczną poprawę funkcjonalności lub gdy system operacyjny starszego oprogramowania stracił na znaczeniu.
  FreeBSD — system operacyjny z rodziny Unix. Do wersji 2.0 wywodził się z systemu 4.3BSD, kolejne wersje wywodziły się z 4.4BSD Lite2; obu stworzonych przez Computer Systems Research Group (CSRG) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Podobnie jak NetBSD, jest bezpośrednią pochodną 386BSD – systemu będącego pierwszą próbą przeportowania systemu Unix z gałęzi BSD na architekturę IA-32.Początkowo znany pod nazwą Unofficial 386BSD Patchkit.
  MS-DOS (ang. Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny stworzony przez firmę Microsoft na podstawie nabytego przez nią kodu źródłowego systemu QDOS (ang. Quick and Dirty Operating System - napisany szybko i na brudno system operacyjny) stworzonego przez Seattle Computers. Jest to wersja systemu operacyjnego DOS przeznaczona dla komputerów IBM-PC.
  Poczta – ogólnie dostępna instytucja, przeważnie państwowa, zajmująca się obrotem przesyłek, a także wykonywaniem niektórych usług na rzecz telekomunikacji oraz usług pieniężno-bankowych. Od połowy XIX wieku usługi w zakresie łączności dzielono na pocztowe i telekomunikacyjne, a od połowy XX wieku zaczęto pocztę nazywać łącznością pocztową.
  Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee.
  MKS Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo założone w 1996 roku przez Marka Sella, autora pierwszego polskiego programu antywirusowego o nazwie Mks_vir.
  Koń trojański, trojan – określenie oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje (programy szpiegujące, bomby logiczne, furtki umożliwiające przejęcie kontroli nad systemem przez nieuprawnione osoby itp.). Nazwa pochodzi od mitologicznego konia trojańskiego.

  Reklama