• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mizoprostol  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Menstruacja (miesiączka, ang. period, łac. menses); krwawienie miesięczne – fizjologiczne zjawisko polegające na cyklicznym złuszczaniu się nabłonka macicy (endometrium) pod wpływem charakterystycznych zmian stężenia hormonów płciowych (estrogenów i progesteronu), wynikających z układów wzajemnych sprzężeń zwrotnych między gonadami, przednim płatem przysadki mózgowej i podwzgórzem.Skala Bishopa określa dojrzałość szyjki macicy do porodu naturalnego. Ocenia: położenie szyjki, konsystencję, ułożenie części przodującej płodu, rozluźnienie, rozwarcie.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Rebecca Allen, Barbara M. O’Brien, Uses of misoprostol in obstetrics and gynecology, „Reviews in Obstetrics and Gynecology”, 2 (3), 2009, s. 159–168, PMID19826573, PMCIDPMC2760893.c?
  2. Misoprostol, [w:] DrugBank [online], University of Alberta, DB00929 (ang.).
  3. C.J. Hawkey i inni, Omeprazole compared with misoprostol for ulcers associated with nonsteroidal antiinflammatory drugs. Omeprazole versus Misoprostol for NSAID-induced Ulcer Management (OMNIUM) Study Group, „The New England Journal of Medicine”, 338 (11), 1998, s. 727–734, DOI10.1056/NEJM199803123381105, PMID9494149.c?
  4. Daniel Grossman, Medical methods for first trimester abortion, World Health Organization [dostęp 2016-03-25] (ang.).
  5. M. Manouana i inni, Avortements illégaux par le misoprostol en Guadeloupe, „Journal de Gynecologie, Obstetrique et Biologie de la Reproduction”, 42 (2), 2013, s. 137–142, DOI10.1016/j.jgyn.2012.10.006, PMID23182790 (fr.).
  6. S.H. Costa, Commercial availability of misoprostol and induced abortion in Brazil, „International Journal of Gynaecology and Obstetrics”, 63 (S1), 1998, S131–S139, DOI10.1016/S0020-7292(98)00195-7, PMID10075223 (ang.).
  7. G.J. Hofmeyr, A.M. Gülmezoglu, Z. Alfirevic, Misoprostol for induction of labour: a systematic review, „British Journal of Obstetrics and Gynaecology”, 106 (8), 1999, s. 798–803, DOI10.1111/j.1471-0528.1999.tb08400.x, PMID10453829.
  8. J. Villar i inni, Systematic review of randomized controlled trials of misoprostol to prevent postpartum hemorrhage, „Obstetrics and Gynecology”, 100 (6), 2002, s. 1301–1312, DOI10.1016/S0029-7844(02)02371-2, PMID12468178 (ang.).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Indeks leków medycyny praktycznej, Kraków: Medycyna praktyczna, 2005, ISBN 83-7430-006-X.
 • Laurence L. Brunton, John S. Lazo, Keith L. Parker, Goodman’s & Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, wyd. 11, The McGraw-Hill Companies, 2006, ISBN 0-07-142280-3.
 • Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger, Farmakologia i toksykologia Mutschlera, MedPharm, 2010, ISBN 978-83-60466-81-0.
 • British National Formulary 61, London: BMJ Group and the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, 2011, ISBN 978-0-85369-962-0.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).DrugBank — ogólnodostępna i bezpłatna baza informacji o lekach, utworzona w 2006 roku przez zespół Craiga Knoxa i Davida Wisharta z Wydziału Informatyki i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Łączy dane z dziedziny chemii, biochemii, genetyki, farmakologii i farmakokinetyki.
  Czynnik teratogenny a. teratogen (od teratos, potwór) – czynnik pochodzący ze środowiska zewnętrznego, działający na organizm w okresie jego rozwoju wewnątrzłonowego, wywołujący u niego odchylenia przekraczające granicę osobniczych zmienności fenotypu bądź defektów czynności metabolicznych, tj. wady wrodzone.Niesteroidowe leki przeciwzapalne, NLPZ, NSLPZ (ang. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAIDs) – to szeroka, niejednorodna grupa leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Ich działanie polega na hamowaniu cyklooksygenazy prostaglandynowej (COX). Nazywane są niesteroidowymi ze względu na strukturę, odmienną od innych leków mających właściwości przeciwzapalne – kortykosteroidów.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Alberty (ang. University of Alberta) to uniwersytet działający w kanadyjskim mieście Edmonton, w prowincji Alberta. Ma 3200 wykładowców i ponad 35 tys. studentów.
  Diklofenak – niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Pochodna kwasu aminofenylooctowego o silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.
  Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.
  Antykoncepcja (anty "przeciw", łac. conceptio "poczęcie") – zbiór różnorodnych metod mających na celu niedopuszczenie do zapłodnienia przez plemnik komórki jajowej, lub implantacji zarodka w jamie macicy. Podział sposobów zapobiegania ciąży opiera się na mechanizmach ich działania. Wykorzystanie zmian fizjologicznych podczas cyklu miesiączkowego kobiety charakteryzuje tzw. metody naturalne. Hamowanie owulacji stanowi cel antykoncepcji hormonalnej. Uniemożliwienie kontaktu gamet – metod mechanicznych i chirurgicznych. Z kolei uniemożliwienie implantacji już zapłodnionej komórki jajowej jest domeną niektórych metod antykoncepcji hormonalnej.
  Sok żołądkowy – jeden z soków trawiennych, który jest wydzieliną gruczołów trawiennych znajdujących się w błonie śluzowej żołądka. Płyn bezbarwny, przezroczysty, o kwaśnym odczynie.
  Nielegalna aborcja – zabieg przerwania ciąży wykonany wbrew obowiązującemu lokalnie prawu. Dotyczy zarówno sytuacji, w których aborcja w danej sytuacji nie jest prawnie dopuszczalna, jak i takich, w których wykonująca ją osoba nie ma do tego właściwych uprawnień lub w ogóle nie jest certyfikowanym lekarzem. W użyciu jest także ogólniejszy termin podziemie aborcyjne, oznaczający rynek tego typu usług.
  Antagonisty receptora H2, blokery receptora H2 (ATC A 02 BA) – grupa leków wprowadzona do lecznictwa w roku 1972, których mechanizm działania oparty jest na blokowaniu receptora histaminergicznego H2, dzięki czemu zatrzymany zostaje zależny od histaminy mechanizm zwiększający produkcję soku żołądkowego i jego głównego składnika, czyli kwasu solnego. Blokują one, w różnym stopniu (w zależności od substancji czynnej), wydzielanie spoczynkowe kwasu solnego, na przykład wywołane przez bodziec pokarmowy, histaminę lub pentagastrynę.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.734 sek.