Mister Warszawy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mister Warszawy – tytuł nadawany warszawskim budynkom w latach 1959–1980 przez dziennik „Życie Warszawy”.

Wydawnictwo „Arkady” – powstało w 1957 roku w wyniku połączenia "Budownictwa i Architektury" i oficyny "Sztuka". Nazwa nawiązuje do wydawanego w Warszawie w latach 1935-1939 miesięcznika artystycznego pod tytułem "Arkady". Pierwszym kierownikiem wydawnictwa był Tadeusz Filipczak, pełnił tę funkcję do 1966 roku. Jego następcą, aż do 1989 roku był Eugeniusz Piliszek.Marta Leśniakowska – historyk sztuki, profesor w Instytucie Sztuki PAN. Zajmuje się historią, teorią i krytyką sztuki XIX-XXI wieku, metodologią historii sztuki oraz architekturą i fotografią XIX-XXI wieku. Kierownik Studium Doktoranckiego w IS PAN. Sekretarz Rady Naukowej IS PAN. Członek Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy (od 2004), Rady Programowej Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”, Zarządu Fundacji „Profile”, Stowarzyszenia „Liber Pro Arte”, Rady ds. zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej przy JM Rektorze SGH. Członek naukowych gremiów (m.in. MNiSW, NCN, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej). Profesor wizytujący m.in. w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego , Artes Liberales, Akademii Sztuk Pięknych, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Opis[ | edytuj kod]

Mister Warszawy to tytuł, który był nadawany wybudowanym w Warszawie budynkom w ramach konkursu organizowanego przez „Życia Warszawy”. Jego pierwsza edycja odbyła się w 1960 roku i obejmowała obiekty z 1959. Wśród kryteriów wyboru znajdowały się walory architektoniczne i funkcjonalne, a także jakość wykonania. Budynki miały być wzorem i zachęcać projektantów i wykonawców do osiągania jak najlepszych wyników. Propozycje kandydatów mogli zgłaszać mieszkańcy Warszawy, a także organizacje i instytucje związane z architekturą i budownictwem. W skład jury dokonującego wyboru wchodzili m.in. przedstawiciele redakcji, urzędu miasta, warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz związków zawodowych. Pierwszym zwycięzcą został budynek mieszkalny przy ul. Kredytowej 8 zaprojektowany przez Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego. Każdorazowo wyniki ogłaszano na lamach dziennika.

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) – stowarzyszenie zawodowe zrzeszające polskich architektów z siedzibą w Warszawie.Encyklopedia Warszawy – polska encyklopedia zawierająca hasła związane z historią i współczesnością miasta Warszawy.

Początkowo konkurs miał być wydarzeniem jednorazowym zorganizowanym z okazji jubileuszu 15-lecia dziennika. Jednak duże zainteresowanie spowodowało, iż zaczęto organizować kolejne edycje co roku. W pierwszych pięciu latach każdorazowo wyłaniano 10 budynków-kandydatów, prezentowano je na łamach czasopisma, zbierano opinie mieszkańców, a ostateczną decyzję o konkretnych wyborach podejmowało jury. W ramach nagród architekci otrzymywali dzieła sztuki, kierownicy budowy i majstrzy nagrodę pieniężną ufundowaną przez Ministerstwo Budownictwa, a sam budynek otrzymywał tytuł „Mistera Warszawy” i odpowiednią tablicę pamiątkową.

Eugeniusz Wierzbicki (ur. 31 marca 1909 w Chanżenkowie, zm. 1 kwietnia 1991 w Warszawie) – polski architekt, przedstawiciel modernizmu, członek autorskiego zespołu architektów „Tygrysy”; oficer rezerwy Wojska Polskiego.Stolica – tygodnik ilustrowany założony w 1946 w Warszawie, zajmujący się tematyką warszawską, pierwszy na świecie tygodnik poświęcony jednemu miastu. W latach 1951-1952 pismo ukazywało się jako dwutygodnik. Obecnie wydawane jako miesięcznik.

Do 1966 roku w rywalizacji brały udział wyłącznie budynki mieszkalne, w kolejnych latach dopuszczono także budynki użyteczności publicznej. W 1969 roku oraz w 1978 roku przyznano trzy równorzędne pierwsze nagrody. Obiekty mogły zdobywać też miano Wicemistera Warszawy oraz wyróżnienia. Tytuł Mistera Warszawy 30-lecia zdobył Wydział Farmacji Akademii Medycznej przy ul. Banacha 1a.

Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.„Życie Warszawy” – dziennik ukazujący się w Warszawie od 15 października 1944 do 17 grudnia 2011. Gazeta powstała, według jednych źródeł – z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej, zaś według innych – z inicjatywy Mariana Spychalskiego, pierwszego prezydenta Warszawy. Nakład pierwszego numeru wyniósł 1500 egz. „Życie Warszawy” było, obok „Trybuny Ludu”, jednym z najbardziej opiniotwórczych dzienników w PRL.

Ostatnim rokiem, za który przyznawano nagrody był 1980. Konkurs został zawieszony na okres 1982–1986, jednak nigdy nie został wznowiony. Od 1987 miał swoją kontynuację jako Mister Warszawy II, gdzie zasady zmodyfikowano w ten sposób, że wybierano najlepiej utrzymany budynek.

Kronika Warszawy – magazyn wydawany przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Obecnie ukazuje się co pół roku. Zajmuje się tematyką warszawską – kulturą, historią, zabytkami stolicy, archiwaliami. Odnotowuje ważniejsze wydarzenia, imprezy kulturalne, wystawy (dział Kronika wydarzeń), wymienia opublikowane wydawnictwa o Warszawie (dział Biblioteka warsawianów), zamieszcza recenzje, informuje o śmierci osób zasłużonych dla miasta.Andrzej Jan Rottermund (ur. 11 maja 1941 w Warszawie) – polski historyk sztuki, muzeolog, profesor, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

Reklama