Misje ludowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Misje ludowe - forma ewangelizacji, pierwszego głoszenia historii Jezusa Chrystusa.

Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Małżeństwo sakramentalne – związek monogamiczny mężczyzny i kobiety będący sakramentalnym znakiem miłości Chrystusa i Kościoła (por. Ef 5, 32). Tak rozumiany jest w Kościele katolickim, starokatolickim, prawosławnym oraz anglikańskim. Teologia protestancka nie uważa małżeństwa za sakrament, choć podkreśla jego świętość.

Jeden ze środków podejmowanych dla doprowadzenia do indywidualnego przyjęcia Jezusa Chrystusa w drodze wiary jako swojego Zbawiciela i Pana. Misje ludowe były regularnie podejmowaną metodą aktywizowania społeczności wiernych skupionych w parafiach.

Współcześnie podejmowane są działania integrujące popularne wspólnotowe praktyki słuchania i głoszenia Słowa Bożego z misjami ludowymi dla przebudzenia miejscowych chrześcijan i ponownego przyswajania wiary chrześcijańskiej, przygotowania do sakramentu małżeństwa i współdziałania w opiece nad cierpiącymi. Od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku trwał Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i w tym okresie wyznaczonym prezbiterom udzielone zostały specjalne prerogatywy do rozgrzeszenia z grzechów zastrzeżonych dla władzy zwierzchniej w Kościele katolickim, by głosiciele ci określani mianem „misjonarzy miłosierdzia” mieli przynieść wiernym „radość przebaczenia”.

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (Rok Miłosierdzia) – w Kościele katolickim Rok Jubileuszowy, który rozpoczął się 8 grudnia 2015 (Niepokalane Poczęcie NMP) roku, a zakończy się 20 listopada 2016 (Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata). Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia przypada w 50. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II.Słowo Boże / (łac.) Verbum Dei, (gr.) Λογος του Θεου / – termin oznaczający przemawianie Boga do człowieka. W drugim, pochodnym znaczeniu jest synonimem Pisma Świętego.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Miłosierdzie
 • Misja (religia)
 • Bernardyni, Michalici, Redemptoryści
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Franciszek Blachnicki: CHARYZMAT I WIERNOŚĆ. Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie, 2012, s. 20. ISBN 978-83-7535-099-9.
  2. NOWA EWANGELIZACJA DLA PRZEKAZU WIARY CHRZESCIJANSKIEJ. W: SYNOD BISKUPÓW XIII ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE, WATYKAN 2012 [on-line]. 2 - Sekretariat Generalny Synodu Biskupów i Libreria Editrice Vaticana, 2012. s. 65, (146). [dostęp 2015-06-02].
  3. Franciszek (papież): Bulla o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia. W: Misericordiae vultus [on-line]. Deon.pl, 11.04.2015. [dostęp 2015-06-04].
  Wierni świeccy (laikat) – wszyscy wierni, którzy nie są kapłanami bądź zakonnikami, niemający święceń kapłańskich.Franciszek Blachnicki (ur. 24 marca 1921 w Rybniku, zm. 27 lutego 1987 w Carlsbergu w Niemczech) – Sługa Boży, polski ksiądz katolicki, założyciel Ruchu Światło-Życie. Patron wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi oraz stowarzyszenia kapłańskiego Unia Kapłanów Chrystusa Sługi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Trójca Święta, Święta Trójca – chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem. Wszystkie trzy Osoby są rozumiane jako mające tę samą jedną istotę czyli naturę, a nie jedynie podobne natury. Od początku trzeciego wieku doktryna Trójcy zaczęła być formułowana następująco: jest "jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec i Syn, i Duch Święty". Wiara w Trójcę jest wyznawana przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne, oraz wszystkie główne wyznania wyrastające z nurtu reformacji takie, jak luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, metodyzm i prezbiterianizm. Dogmat o Trójcy Świętej jest więc uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”.
  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).
  Jezus Chrystus (ur. ok. 8–4 p.n.e., zm. 30 lub 33 w Jerozolimie) – centralna postać religii chrześcijańskiej, założyciel Kościoła. W chrześcijaństwie uznawany za Boga i człowieka, współistotnego Bogu Ojcu.
  Działalność misyjna Kościoła – to działalność, którą podejmują wysłani przez Kościół przedstawiciele zwani misjonarzami. Celem misji jest m.in. głoszenie Ewangelii i zakładanie struktur kościoła wśród niechrześcijan.
  Deon.pl – katolicki portal społecznościowo-informacyjny założony i prowadzony przez Towarzystwo Jezusowe oraz Wydawnictwo WAM. Portal został uruchomiony w wersji beta w dniu 18 września 2009. Sama nazwa odnosi się do skrótu dwóch słów − Deus (Bóg) oraz On-line (W sieci).
  Zbawienie – uwolnienie się z niekorzystnego stanu lub okoliczności. Szczególnie istotny w chrześcijaństwie i judaizmie akt wybawienia ludzi przez Boga.
  Wiara /(gr.) πίστις, (łac.) fides, (hebr.) aman, batah/ – w chrześcijańskiej refleksji jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy (Hbr 11, 1). Większość definicji wiary formułowanych w ciągu historii chrześcijańskiej teologii była pochodną tego sformułowania biblijnego. Jest cnotą teologalną nadprzyrodzonego pochodzenia - razem z nadzieją i miłością.

  Reklama