Ministerstwo Wojny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ministerstwo Wojny, niem. Kriegsministerium - dawna nazwa Ministerstwa Spraw Wojskowych w niektórych krajach niemieckojęzycznych, np. Prusach, Bawarii, Austrii. W latach 1919-1935 (w Republice Weimarskiej i w pierwszych latach III Rzeszy) istniało pod nazwą Reichswehrministerium (pol. Ministerstwo Reichswehry, lub Ministerstwo Obrony Rzeszy). Od 1935, po utworzeniu Wehrmachtu - Reichskriegsministerium jako Ministerstwo Wojny Rzeszy. Odpowiednik Departamentu Wojny w krajach anglojęzycznych. Analogicznie Ministerstwo Wojny Japonii do 1945.

Republika Weimarska – potoczna nazwa państwa niemieckiego istniejącego w latach 1919-1933 (nazwa urzędowa: Rzesza Niemiecka). Powstała w wyniku rewolucji listopadowej 1918. Było to państwo federalne, demokratyczne, z mieszaną prezydencko-parlamentarną formą rządów. Parlamentem był Reichstag, stolicą – Berlin. Nazwa republiki pochodzi od miasta Weimar, w którym obradowało zgromadzenie narodowe, uchwalające konstytucję. Na powstanie republiki bezpośredni wpływ miały skutki I wojny światowej. Upadek republiki spowodowało powstanie i umocnienie się nazizmu.Wehrmacht – całość sił zbrojnych III Rzeszy Niemieckiej z wyłączeniem Waffen-SS, utworzona 16 marca 1935 ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która stanowiła jednostronne zerwanie klauzul militarnych traktatu wersalskiego (1919).
Ministerstwo Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.) – naczelny organ administracji państwowej powołany do kierowania i administrowania siłami zbrojnymi II RP w czasie pokoju i przygotowania ich do działań na wypadek wojny, w latach 1918-1942.Wolne Państwo Bawaria (niem. Freistaat Bayern) – największy pod względem powierzchni i najlepiej rozwinięty gospodarczo kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec.
Reklama