Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) – polski urząd administracji rządowej istniejący w latach 2005–2013 obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej rozwój regionalny.

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.

Ministerstwo powstało 31 października 2005, zostało wydzielone z Ministerstwa Gospodarki i Pracy:

Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:

 • współpracy z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego
 • opracowywania projektów narodowej strategii rozwoju regionalnego
 • funduszy strukturalnych
 • opracowywania narodowego planu rozwoju będącego podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Komisją Europejską
 • 27 listopada 2013 z połączenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utworzono Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.

  Kierownictwo ministerstwa (stan na dzień zniesienia Ministerstwa)[ | edytuj kod]

 • Adam Zdziebło (PO) – sekretarz stanu od 16 lutego 2010 roku
 • Iwona Wendel – podsekretarz stanu od 5 stycznia 2011 roku
 • Marceli Niezgoda – podsekretarz stanu od 24 stycznia 2011 roku
 • Paweł Orłowski (PO) – podsekretarz stanu od 12 grudnia 2011 roku
 • Marcin Kubiak – podsekretarz stanu od 28 lutego 2013 roku
 • Adam Wojtaś – dyrektor generalny
 • Gabinet Polityczny Ministra[ | edytuj kod]

 • Jakub Cebula – doradca
 • Struktura[ | edytuj kod]

 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Biuro Administracyjne
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Ministra
 • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Departament Ekonomiczno-Finansowy
 • Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
 • Departament Instytucji Certyfikującej
 • Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych
 • Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej
 • Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych
 • Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskich
 • Departament Prawny
 • Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
 • Departament Programów Ponadregionalnych
 • Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych
 • Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Współpracy Terytorialnej
 • Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
 • Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
 • Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego
 • Stanowisko do Spraw Komunikacji Społecznej i Mediów
 • Stanowisko do Spraw Obronnych
 • Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Jednostki podległe Ministerstwu Rozwoju Regionalnego:

  Iwona Grażyna Wendel (ur. 8 grudnia 1962 w Krakowie) – polska urzędniczka państwowa i samorządowa, od 2011 do 2015 podsekretarz stanu w resortach związanych z rozwojem regionalnym.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: rozwój regionalny; budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka morska; transport.
 • Centrum Projektów Europejskich
 • Minister rozwoju regionalnego i budownictwa[ | edytuj kod]

 • Jerzy Kropiwnicki (ZChN) od 16 czerwca 2000 do 19 października 2001
 • Minister rozwoju regionalnego[ | edytuj kod]

 • Grażyna Gęsicka (ur. 13 grudnia 1951 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku), (PiS) od 31 października 2005 do 7 września 2007
 • p.o. Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński (PiS) od 7 września 2007 do 11 września 2007
 • Grażyna Gęsicka (PiS) od 11 września 2007 do 16 listopada 2007
 • Elżbieta Bieńkowska (bezpartyjna) od 16 listopada 2007 do 27 listopada 2013
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona Ministerstwa
 • Warto wiedzieć że... beta

  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.
  Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – urząd administracji rządowej, obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, działu - gospodarka morska oraz działu - transport, utworzone 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Reklama