• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miksowanie

  Przeczytaj także...
  Loudness war (z ang. wojna głośności) – tendencja we współczesnym przemyśle muzycznym, aby nagrywać, produkować i dystrybuować nagrania o coraz większej głośności i kompresji dynamiki. Celem takich zabiegów jest postrzeganie nagrań jako wyróżniających się wobec innych.Sygnał to abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Tak jak wszystkie zjawiska może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówimy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji.
  Realizator dźwięku – osoba zajmująca się realizacją strony elektroakustycznej lub postprodukcją przedsięwzięcia związanego z dźwiękiem, zapewniająca właściwe jego parametry techniczne i estetyczne, czyli np. miksowaniem dźwięków w całość, nagrywaniem, obróbką i rekonstrukcją dźwięku, masteringiem, montażem, nagłaśnianiem itp.
  AndySharpSeanCrooksMusicLane2008.jpg
  Mikser

  Miksowanie muzyki – łączenie (mieszanie) w jeden strumień kilku sygnałów dźwiękowych, z których każdy jest nośnikiem informacji muzycznej.

  Terminologia[ | edytuj kod]

  Termin miksowanie odnosi się zwykle do jednej z trzech następujących czynności:

  1. miksowanie uprzednio dokonanego nagrania wielościeżkowego, przez inżyniera dźwięku w studiu nagraniowym, w celu połączenia wszystkich ścieżek w sygnał stereofoniczny – inaczej miksowanie ścieżek, miksowanie utworu
  2. miksowanie instrumentów w trakcie koncertu przez realizatora dźwięku (potocznie, nieprawidłowo: akustyk) – miksowanie koncertu, miksowanie występu live
  3. miksowanie utworów na żywo przez DJ-a – miksowanie płyt.

  Cel miksowania[ | edytuj kod]

  Celem miksowania jest podkreślenie zalet przetwarzanego materiału muzycznego oraz połączenie ścieżek tak, by subiektywnie najlepiej do siebie pasowały i składały się w synergiczną całość. Cel ten osiąga się przez, między innymi:

  Didżej lub DJ, dyskdżokej (ang. Disc Jockey – Dee Jay) – osoba zajmująca się dobieraniem oraz odtwarzaniem i miksowaniem muzyki na żywo w celu rozbawienia publiczności. DJ najczęściej stara się stworzyć płynność muzyczną w swoim występie, łącząc ze sobą różne utwory muzyczne, a nawet dodając efekty dźwiękowe, sample, utwory typu acapella. DJ-e turntabliści posługują się także skreczem. Pogłos (rewerberacja) – zjawisko stopniowego zanikania energii dźwięku po ucichnięciu źródła, związane z występowaniem dużej liczby fal odbitych od powierzchni pomieszczenia. Ucho ludzkie odczuwa pogłos jako przedłużenie dźwięku. Pogłos jest określany ilościowo przez czas pogłosu, czyli ilość sekund potrzebną na spadek energii akustycznej o 60 dB.
 • ustalenie proporcji między ścieżkami
 • uwypuklenie charakterystycznych częstotliwości dla danych ścieżek oraz ukrycie (lub nawet wycięcie) mniej istotnych przy użyciu equalizerów i filtrów
 • kompresję dynamiki ścieżek (zmniejszenie ich dynamiki i pozorne przybliżenie)
 • umieszczenie ścieżek w panoramie (przestrzeni stereo, 5.1 itp.)
 • nałożenie pogłosów oraz efektów typu delay i innych.
 • Szczególnie przy miksowaniu nagrań miksujący w miarę możliwości stara się także usunąć lub ukryć ewentualne wady ścieżek składowych, w tym słabą jakość brzmień i/lub instrumentów, szumy, braki warsztatowe wykonawców, złą akustykę studia, błędy aranżacyjne mogące utrudnić osiągnięcie atrakcyjnego, a niekiedy głośnego brzmienia w trakcie masteringu (zob. wojna głośności).

  Filtr jest to fragment obwodu elektrycznego lub obwodu elektronicznego odpowiedzialny za przepuszczanie lub blokowanie sygnałów o określonym zakresie częstotliwości lub zawierającego określone harmoniczne.Mikser w elektroakustyce: stół mikserski, konsoleta mikserska – centralny punkt toru elektroakustycznego, do którego podłączone są źródła sygnału elektroakustycznego, takie jak mikrofony, elektrofony, magnetofony i umożliwiający zmianę parametrów doprowadzonego sygnału, jak np. uwypuklenie lub stłumienie określonych zakresów częstotliwości, wprowadzanie efektów brzmieniowych oraz regulacja głośności. Służy również często jako dystrybutor sygnału do innych urządzeń za pomocą przyłączy analogowych lub cyfrowych. Jest podstawowym narzędziem pracy realizatorów dźwięku oraz DJ-ów.

  Na ten temat istnieją dwa konkurencyjne poglądy ujęte popularnymi wśród muzyków powiedzeniami padającymi w trakcie sesji nagraniowych:

  1. (We’ll) fix it in the mix – „zajmiemy się tym podczas miksu”, „poczekajmy z tym do miksu”, „naprawimy to w trakcie miksu”.
  2. Fix it at the source – „popraw to u źródła”, „popraw to od razu”.

  Narzędzia do miksowania[ | edytuj kod]

  Głównym narzędziem służącym do łączenia sygnałów dźwiękowych, czyli miksowania, jest konsoleta mikserska. Dodatkowo stosuje się także różne urządzenia elektroniczne, a w ostatnich latach również oprogramowanie komputerowe do podnoszenia jakości sygnałów składowych przed ich ostatecznym zmieszaniem.

  Korektor graficzny, equalizer – jeden z rodzaju korektorów, składający się z zestawu potencjometrów suwakowych pozwalających na podbijanie bądź tłumienie określonych pasm częstotliwości.Studio nagraniowe - obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną. Z założenia studio nagraniowe to szereg pomieszczeń zaprojektowanych przez akustyka, tak aby uzyskać optymalne warunki akustyczne.

  Miksowanie jako dzieło artystyczne[ | edytuj kod]

  Można uznać, że miksowanie jest nie tylko czynnością natury technicznej, lecz w pewnym sensie artystycznym dziełem (performance), którego budulcem są nagrane już dźwięki, a instrumentem (jak dla pianisty fortepian) – konsoleta. To podejście dotyczyć może każdego z wymienionych rodzajów miksowania.

  Mastering – końcowy etap procesu realizacji produkcji muzycznej, podczas którego wydobywa się niuanse brzmieniowe realizowanego materiału. Ma to na celu ujednolicenie brzmienia wszystkich utworów (zwłaszcza, gdy materiał nagrywany był w różnych studiach) oraz dostosowanie brzmienia materiału do obowiązujących standardów. Podstawą dla masteringu jest poprzednio przeprowadzone poprawnie brzmiące miksowanie.Delay (z angielskiego "opóźnienie") to efekt często używany przez muzyków - przeważnie gitarzystów, ale i dubmasterów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dźwięk wielokanałowy, dźwięk dookolny, dźwięk przestrzenny (ang. surround sound) – technika będąca rozwinięciem stereofonii, pozwalająca na utrwalanie i odtwarzanie co najmniej trzech kanałów dźwięku. Zastosowanie dodatkowych kanałów i odpowiadających im głośników po bokach i z tyłu słuchacza pozwala na zwiększenie poczucia otoczenia dźwiękiem.
  Performance (z ang.: przedstawienie, wykonanie) – sytuacja artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest ciało performera w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń.
  Aranżacja - "ogół czynności twórczych i technicznych, związanych z rozwinięciem utworu muzycznego i nadaniem mu nowego obrazu dźwiękowego. W węższym znaczeniu, w jakim używa się tego terminu w muzyce rozrywkowej, aranżacją (opracowaniem) nazywamy przystosowanie utworu [...] do konkretnych warunków wykonania i tendencji panujących aktualnie w muzyce" .
  Synergia (efekt synergiczny) – współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań. Termin ten jest pojęciem ogólnym, mającym zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. Poniżej zostało podanych tylko kilka przykładów.
  Dynamika sygnału – różnica (w decybelach) między najmniejszym a największym poziomem sygnału. W odniesieniu do muzyki: jeżeli muzyka jest raz bardzo cicha, a raz bardzo głośna, wtedy dynamika jest duża.
  Szum akustyczny – dźwięk, którego widmo jest w większości zakresu słyszalności zrównoważone, tzn. nie występują w tym widmie gwałtowne "piki" (maksima), które słyszalne mogłyby być jako dźwięczące rezonanse o określonej wysokości tonu. Przez analogię dla widma optycznego fali elektromagnetycznej, szum o całkowicie płaskim widmie sygnału akustycznego nazywa się szumem białym (światło białe to de facto szum elektromagnetyczny mieszaniny wszystkich możliwych barw o całkowicie płaskim widmie w zakresie widzialnym), natomiast szumy o widmie z przewagą częstotliwości niskich nazywa się szumem różowym (światło o przewadze niskich częstotliwości też jest różowe) lub niekiedy szumem /f. Szum o jeszcze większej przewadze częstotliwości niskich nazywa się szumem czerwonym (znowu przez analogię do światła, które nabiera barwy czerwonej, gdy ma jeszcze większą przewagę niskich częstotliwości).
  Kompresja dynamiki – to proces polegający na zmniejszeniu dynamiki sygnału. Polega na konwersji sygnału elektrycznego tak, by każdemu poziomowi sygnału z zakresu dynamiki sygnału wejściowego przyporządkować poziom sygnału z zakresu dynamiki sygnału wyjściowego (docelowego). Działaniem odwrotnym jest ekspansja dynamiki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.761 sek.