• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mieszanina niejednorodna

  Przeczytaj także...
  Mieszanina – układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych ze sobą w dowolnym stosunku i wykazujących swoje indywidualne właściwości.Mieszanina homogeniczna – mieszanina, w której poszczególne składniki są równomiernie wymieszane, nawet w skali molekularnej, np. powietrze, roztwory.
  Cukier spożywczy – na ogół pod tą nazwą występuje sacharoza produkowana z trzciny cukrowej (cukier trzcinowy), bądź z buraków cukrowych (cukier buraczany).

  Mieszanina heterogeniczna, mieszanina niejednorodnamieszanina, w której poszczególne składniki, mimo że zmieszane, położone są w odrębnych obszarach, które można rozróżnić w skali mikroskopowej, np. mieszanina cukru i piasku.

  Skały – duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się skały magmowe, osadowe i metamorficzne.Mikroskop (stgr. μικρός mikros – "mały" i σκοπέω skopeo – "patrzę, obserwuję") – urządzenie służące do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych gołym okiem, albo przyjrzenia się subtelnym detalom obiektów małych, aczkolwiek widocznych nieuzbrojonym okiem. Mikroskop pozwala spojrzeć w głąb mikroświata.

  O mieszaninie heterogenicznej mówimy wówczas, gdy różne składniki niektórych mieszanin można zidentyfikować gołym okiem lub korzystając z mikroskopu. Ich przykłady to różne skały spotykane w przyrodzie (np. granit), a także mieszaniny cukru i piasku, niezależnie od tego, jak dokładnie je zmieszano. Mleko, które wygląda jak substancja czysta, jest mieszaniną heterogeniczną: pod mikroskopem można dostrzec pojedyncze kulki tłuszczu.

  Piasek – skała osadowa, luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren waha się od 0,0625 do 2 mm, gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi około 2,62 g/cm.Tłuszcze – zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, głównie triacylogliceroli. Reszty kwasowe występujące w cząsteczkach tłuszczów zawierają zwykle od 12 do 18 atomów węgla.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • mieszanina homogeniczna
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Loretta Jones, Peter Atkins: Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 28, B12. ISBN 83-01-13810-6. (pol.)
 • Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.Mleko – wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków pojawiająca się w okresie laktacji. Jako produkt żywnościowy dla człowieka największe znaczenie ma mleko krowie. Według Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej mleko krowie jest produktem całego, nieprzerwanego doju, od zdrowej, dobrze żywionej krowy mlecznej, otrzymany w sposób prawidłowy, bez domieszek siary.
  Warto wiedzieć że... beta

  Granit – głębinowa kwaśna skała o budowie jawnokrystalicznej, zbudowana z kwarcu, skalenia potasowego i plagioklazu oraz biotytu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.577 sek.