• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Midazolam  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).Chlorowodorki - najczęściej chlorowodorki amin (chlorki amoniowe); sole zasady organicznej i kwasu solnego. Chlorowodorki amin są znacznie bardziej odporne na degradację (np. utlenianie) od neutralnych amin i często taka forma jest wykorzystywana do ich przechowywania i handlu. Ponadto chlorowodorki amin są znacznie lepiej rozpuszczalne w wodzie od wyjściowych amin, dzięki czemu leki zawierające ugrupowania aminowe w formie chlorowodorków są łatwo wchłaniane przez organizm pacjenta.
  Preparaty dostępne w Polsce[ | edytuj kod]

  W Polsce dostępny jest pod nazwami Dormicum (tabletki na receptę) oraz Midanium, Midazolam Accord i Sopodorm 2 (roztwory w leczeniu zamkniętym).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Midazolam (midazolam), medycyna Praktyczna [dostęp 2019-12-20].
  2. Roberto Mandrioli, Laura Mercolini, Maria Augusta Raggi, Benzodiazepine metabolism: an analytical perspective, „Current Drug Metabolism”, 9 (8), 2008, s. 827–844, DOI10.2174/138920008786049258, PMID18855614 (ang.).
  3. Xiao-li Wang, Yuan-nan Ke, Midazolam Trenting Hypentension with Insomnia Study Group, [Effects of midazolam and estazolam as hypnotics in hypertensive patients with chronic insomnia: a multicentre, open labeled, randomized clinical trial], „Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi”, 34 (4), 2006, s. 338–340, DOI10.3760/j:issnFridegren253-3758.2006.04.016, PMID16776928 (chiń.).
  4. J.H. Kanto, Midazolam: the first water-soluble benzodiazepine. Pharmacology, pharmacokinetics and efficacy in insomnia and anesthesia, „Pharmacotherapy”, 5 (3), 1985, s. 138–155, DOI10.1002/j.1875-9114.1985.tb03411.x, PMID3161005 (ang.).
  5. Czy midazolam i.m. może stanowić korzystną alternatywę dla lorazepamu i.v. w leczeniu stanu padaczkowego u dzieci? – Przegląd badań, www.mp.pl [dostęp 2017-11-25].
  6. Inger Fridegren, Palliativ vård – oro, [w:] Internetmedicin [online], 11 października 2016 [dostęp 2016-11-08] (szw.).
  7. Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014, Stockholm: Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, kwiecień 2012, s. 34, ISBN 978-91-85947-34-8 [dostęp 2017-05-31] (szw.).
  8. BUCCOLAM 10 mg oromucosal solution, www.medicines.org.uk [dostęp 2019-12-20].
  9. S. Lieberherr, G. Scollo-Lavizzari, R. Battegay, Dammerzustande nach Einnahme von kurzwirkenden Benzodiazepinen (Midazolam/Triazolam), „Schweizerische Rundschau Fur Medizin Praxis/Revue Suisse De Medecine Praxis”, 80 (24), 1991, s. 673–675, PMID2068441 (niem.).
  10. Midazolam 5mg/ml, solution for injection / infusion, www.medicines.org.uk [dostęp 2019-12-20] (ang.).
  11. Epistatus 10 mg Oromucosal Solution, www.medicines.org.uk [dostęp 2019-12-20] (ang.).
  12. Midazolam Sandoz – charakterystyka produktu leczniczego, Centrum Informacji o Leku [dostęp 2016-11-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-11-12].
  13. Dormicum®, [w:] FASS Vårdpersonal [online], Läkemedelsindustriföreningens Service AB (LIF) [dostęp 2016-11-11] (szw.).???
  14. Preparaty zawierające: midazolam, medycyna Praktyczna [dostęp 2019-12-20].
  Sen – stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie okołodobowym, podczas którego następuje zniesienie świadomości (z wyjątkiem świadomego snu) i bezruch. Sen charakteryzuje się ustępowaniem pod wpływem czynników zewnętrznych (zob. śpiączka).Hipowolemia (łac. hypovolaemia) – stan, w którym w łożysku naczyniowym znajduje się zbyt mała ilość płynu (krwi) do jego pojemności, tym samym nie zapewnia wystarczających warunków do funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ciśnienie tętnicze (ang. blood pressure – BP) – ciśnienie wywierane przez krew na ścianki tętnic, przy czym rozumie się pod tą nazwą ciśnienie w największych tętnicach, np. w tętnicy w ramieniu. Jest ono wyższe niż ciśnienie krwi wywierane na ścianki żył.
  Kwas maleinowy (kwas cis-butenodiowy, HOOC-CH=CH-COOH) – organiczny związek chemiczny, nienasycony alifatyczny kwas dikarboksylowy.
  Flumazenil, imidazobenzodiazepina (łac. Flumazenilum) – organiczny związek chemiczny, lek z grupy 1,4-benzodiazepin będący antagonistą receptorów benzodiazepinowych. Stosowany jako antidotum w przypadku przedawkowania benzodiazepin. Imidazobenzodiazepina, konkurencyjny antagonista receptora benzodiazepinowego odwraca szybko (w ciągu 30-60 s przy podaniu dożylnym) działanie pochodnych benzodiazepiny, przede wszystkim sedację oraz upośledzenie sprawności psychomotorycznej, w mniejszym stopniu wpływa na depresję oddechową i zaburzenia pamięci. Znajduje również zastosowanie w terapii śpiączki wątrobowej w celu zmniejszenia objawów encefalopatii. Nie odwraca dzałania barbituranów, środków znieczulenia ogólnego, opioidów i etanolu.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Leki przeciwlękowe (anksjolityki, leki anksjolityczne; ATC N 05B) – grupa leków psychotropowych o zróżnicowanej budowie chemicznej, które przez działanie na przekaźnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym powodują działanie zmniejszające lęk, niepokój, napięcie emocjonalne i objawy somatyczne towarzyszące tym stanom. Większość leków z tej grupy ma dodatkowo też działanie uspokajające i nasenne.
  Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pierwszy spis został opublikowany w 1976 roku.
  Padaczka (inaczej epilepsja, historycznie kaduk), w klasycznym języku greckim: ἐπιληψία (epilēpsía) – choroba o złożonej, różnej etiologii, cechująca się pojawianiem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu, polegających na nadmiernych i gwałtownych, samorzutnych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwowych. Biochemicznymi przyczynami pojawiania się tych wyładowań mogą być:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.