Michael Fleischer

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Michael Thadaus Fleischer (ur. 23 lutego 1952 w Zabrzu) – polski filolog, kulturoznawca, teoretyk kultury niemieckiego pochodzenia.

Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka – pismo naukowe o kulturoznawczym rodowodzie, wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawisk około-kulturowym.Teoria systemów bazuje na pojęciu system, pierwotnie była teorią biologiczną, następnie została rozwinięta i poszerzona przez cybernetyków i inżynierów (inżynieria systemowa), są w niej też nurty nauk społecznych jak socjologia i ekonomia. Ostatnio staje się też punktem odniesienia w kognitywistyce i informatyce i dąży do coraz to szerszych uogólnień jako "systemika" (ang. systemics) lub "ogólna teoria systemów".

Życie[ | edytuj kod]

Urodził się jako syn Rudolfa i Ilse Fleischer. W roku 1971 ukończył Technikum Przemysłu Gazowniczego. Po zdaniu matury studiował filologię, kulturoznawstwo i filmoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Magisterium otrzymał przedkładając pracę dotyczącą liryki Edwarda Stachury. Od 1982 roku studiował slawistykę i germanistykę na Uniwersytecie w Bochum, uzyskując doktorat w zakresie slawistyki w roku 1985. Tam też później habilitował się na polu slawistyki (1990). Liczne pobyty badawcze za granicą: w latach 1985–1986 przebywał na stypendium w Rosji, a w latach 1988–1990 na Uniwersytecie w Bochum. W latach 90. był też profesorem slawistyki na uniwersytetach w Oldenburgu i Frankfurcie nad Menem. Pracował też w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze i w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Poznańskiego.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

Od 1999 do 2007 roku profesor w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2001 roku pracował w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, gdzie w ramach Instytutu Komunikacji Społecznej kierował specjalnością corporate identity, communication design i public relations. W 2008 roku zakończył współpracę z DSW. Obecnie pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje specjalnością projektowanie komunikacji/communication design. Wykłada również w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Redaktor naczelny czasopism naukowych: „2K – kultura i komunikacja” (2002-2008) i obecnie „Communication design magazine”. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu teorii komunikacji, kulturoznawstwa, teorii systemów, teorii dyskursu i germanistyki.

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Public relations (PR) (z ang. publiczne relacje, kontakty z otoczeniem) – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub firmy.

Pomysłodawca antynagrody Chamlet.

Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Oldenburg, Oldenburg (Oldb), Oldenburg (Oldenburg) (dolnoniem. Ollnborg, sater. Ooldenbuurich) - miasto w północno-zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Dolna Saksonia nad rzeką Hunte i nad Kanałem Küsten. Liczy ok. 160,3 tys. mieszkańców. Rozwinięty przemysł spożywczy, odzieżowy, elektromaszynowy i maszynowy. Pełni funkcję ważnego portu śródlądowego, węzła kolejowego i drogowego. Jest również ważnym ośrodkiem naukowym, mieści się tutaj założony w 1973 roku uniwersytet.
Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.
Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
Chamlet − wyróżnienie dla najgorszych polskich reklam, przyznawane od 2010 roku przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Zakład Projektowania Komunikacji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomysłodawcą nagrody jest prof. Michael Fleischer. Nagrodą jest zgnieciona kartka. Nigdy żaden z laureatów konkursu osobiście nie odebrał tego wyróżnienia (stan na 2013 rok).

Reklama