• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miasteczka na Litwie

  Przeczytaj także...
  Okręg mariampolski (lit. Marijampolės apskritis) – jeden z dziesięciu okręgów Litwy, położony w południowej części kraju przy granicy z Polską i rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Stolicą okręgu jest miasto Mariampol. Polacy stanowią 2% ludności okręgu..Sołomieść (lit. Salamiestis) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, w rejonie kupiszeckim. Liczy 300 mieszkańców (2001).
  Rejon trocki (lit. Trakų rajono savivaldybė dosłownie samorząd rejonu trockiego) – rejon w południowo-wschodniej Litwie.

  Miasteczka na Litwie (lit. miestelis) – według litewskiego urzędu statystycznego obszary zurbanizowane o relatywnie gęstej zabudowie, o liczbie mieszkańców pomiędzy 500 a 3000, gdzie ponad 50% mieszkańców zatrudnionych jest w innych sektorach zatrudnienia niż rolnictwo, z uwzględnieniem tradycji miasteczek. W okresie przynależności Litwy do ZSRR, na jej terenie istniały 22 osiedla typu miejskiego (lit. Miesto tipo gyvenvietės). W 1989 r. zlikwidowano tę jednostkę osadniczą i wprowadzono podział na miasta i miasteczka. Spośród byłych osiedli typu miejskiego 13 uzyskało status miasta, 8 miasteczka, natomiast jedno wsi. Według spisu z roku 2001 na Litwie były 103 miasta, 244 miasteczka i około 24 000 wsi.

  Kroki (lit. Krakės) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim, w rejonie kiejdańskim. Liczy 991 mieszkańców (2001).Łajżew (lit. Laižuva) - miasteczko na Litwie, położone w okręgu telszańskim, w rejonie możejskim, 17 km na północny wschód od Możejek. Miasteczko liczy 560 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Łajżew.

  Poniższa lista obejmuje miasteczka z podziałem na okręgi i rejony municypalne według danych litewskiego urzędu statystycznego z 2001 roku oraz 3 miasteczka (Pojedupie, Kołotowo i Tyrolki), które uzyskały ten status po 2001 roku.

  Miasteczka na Litwie według okręgów i gmin[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  W okręgu olickim:

  Lokajcie (lit. Lekėčiai) - miasteczko na Litwie w okręgu mariampolskim w rejonie Szaki, położone ok. 30 km na wschód od Szaków, siedziba starostwa Lokajcie. Zlokalizowane przy drodze Szaki-Kowno nad rzeką Leką, dopływem Niemenu. Znajduje się tu poczta, kościół parafialny św. Kazimierza i szkoła. W sąsiedztwie miasteczka znajduje się wieś o tej samej nazwie.Pompiany (lit. Pumpėnai) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, w rejonie pozwolskim, nad rzeką Istrą, przy fragmencie Via Baltica z Poniewieża do Poswola. Miasteczko liczy 952 mieszkańców (2001).
 • Rejon olicki (Alytaus rajonas) – Butrymańce, Krakopol, Niemonajcie;
 • Rejon druskienicki (Druskininkų savivaldybė) – Lejpuny, Wiciuny;
 • Rejon łoździejski (Lazdijų rajonas) – Kopciowo, Krasna, Urdomin, Sereje, Szostaków, Świętojeziory;
 • Rejon orański (Varėnos rajonas) – Merecz, Olkieniki;
 • | edytuj kod]

  W okręgu kowieńskim:

  Szostaków (również Szestoki, lit. Šeštokai, niem. Schestoken) jest litewskim miasteczkiem (ok. 700 mieszkańców) na granicy okręgu olickiego pomiędzy Mariampolem i Kalwarią a Olitą, Rejon łoździejski.Kruki (lit. Kriūkai) - miasteczko na Litwie w okręgu mariampolskim w rejonie Szaki, położone ok. 30 km na północ od Szaków, siedziba starostwa Kruki. Zlokalizowane po południowej stronie Niemna naprzeciw miasteczka Średniki w okręgu tauroskim, nad dopływem Niemna. Znajduje się tu poczta, szkoła i zabytkowe drewniane spichlerze.
 • Rejon janowski (Jonavos rajonas) – Kaplice, Rukłe, Żejmy;
 • Rejon koszedarski (Kaišiadorių rajonas) – Kronie, Rumszyszki, Żośle;
 • Rejon kowieński (Kauno rajonas) – Akademia, Bopty, Czekiszki, Domejkowo, Kaczerginie, Kormiałów, Kołotowo, Łopie, Sapieżyszki, Wędziagoła;
 • Rejon kiejdański (Kėdainių rajonas) – Akademija, Datnów, Gudziuny, Jaswojnie, Kroki, Pogiry, Pernarowo, Szaty, Surwiliszki, Trusków;
 • Rejon preński (Prienų rajonas) – Balwierzyszki, Pokojnie, Wejwery;
 • Rejon rosieński (Raseinių rajonas) – Betygoła, Girtakol, Lidowiany, Niemokszty, Szydłowo, Widukle, Żoginie;
 • | edytuj kod]

  W okręgu kłajpedzkim:

  Wejwery (lit. Veiveriai) – miasteczko na Litwie położone w okręgu kowieńskim w rejonie preńskim na Suwalszczyźnie, liczące 1 100 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Wejwery.Upina (lit. Upyna) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu tauroskim w rejonie szyłelskim, 21 km na wschód od Szyłeli, 409 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Upina.
 • Rejon kłajpedzki (Klaipėdos rajonas) – Dowile, Andrzejewo, Judrany, Krotynga, Plikiai, Wewirzany, Wieżajcie;
 • Rejon kretyngański (Kretingos rajonas) – Dorbiany, Korciany;
 • Rejon szkudzki (Skuodo rajonas) – Barszczyce, Iłoki, Lenkimy, Masiady;
 • Rejon szyłokarczemski (Šilutės rajonas) – Gordoma, Kotyca, Kinty, Ruś, Szweksznie, Wojnuta, Nowe Miasto;
 • | edytuj kod]

  W okręgu mariampolskim:

  Sereje (lit. Seirijai, ros. Серее) - miasteczko na Litwie w okręgu olickim w rejonie Łoździejskim, położone ok. 20 km od Łoździej. Przed 1914 r. mieszkało tam 4 tys. mieszkańców, z tego 3 tys. Żydów. W 2001 r. liczba ludności wynosiła 983 osoby. Siedziba starostwa Sereje.Dobejki (lit. Debeikiai), miasteczko na Litwie, na Auksztocie, nad Oknistą, w okręgu uciańskim, w rejonie oniksztyńskim, 17 km na północny wschód od Onikszt; siedziba gminy Dobejki; 452 mieszk. (2001); kościół, szkoła, urząd pocztowy.
 • Rejon mariampolski (Marijampolės savivaldybė) – Dauksze, Gudele, Igliszkany, Ludwinów, Sosnowo, Szumsk;
 • Rejon szakowski (Šakių rajonas) – Barzdy, Gryszkabuda, Kruki, Lokajcie, Łuksze, Syntowty, Poniemuń, Żwirgżdajcie;
 • Rejon wyłkowyski (Vilkaviškio rajonas) – Bartniki, Grażyszki, Kieturwłoki, Pilwiszki, Wisztyniec;
 • | edytuj kod]

  W okręgu poniewieskim:

  Lenkimy (lit. Lenkimai) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim i w rejonie szkudzkim przy granicy z Łotwą. Liczy 779 mieszkańców (2001).Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.
 • Rejon birżański (Biržų rajonas) – Kupreliszki, Radziwiliszki, Podbirże, Popiel;
 • Rejon kupiszecki (Kupiškio rajonas) – Alojzów, Antoszew, Poławeń, Sołomieść, Subocz, Skopiszki, Szymańce;
 • Rejon poniewieski (Panevėžio rajonas) – Giełaże, Krakinów, Mieżyszki, Nowe Miasto, Rogów, Smilgie, Szyły, Wodakle;
 • Rejon poswolski (Pasvalio rajonas) – Dowiany, Konstantynów, Kryklany, Kryniczyn, Pompiany, Puszołaty, Sałaty;
 • Rejon rakiszecki (Rokiškio rajonas) – Czadosy, Dokiszki, Pojedupie, Jużynty, Komaje, Poniemunek, Poniemuń, Soły, Suwejniszki;
 • | edytuj kod]

  W okręgu szawelskim:

  Wilkiszki (lit. Vilkyškiai, niem. Willkischken) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu tauroskim w rejonie pojedzkim, 15 km na wschód od Pojegów, przy drodze Pojegi–Jurbork, 883 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Wilkiszki. Miejscowość znajduje się w obrębie Rambynaskiego Parku Regionalnego.Kroże (lit. Kražiai, żmudz. Kražē) – miasteczko na Żmudzi położona w okręgu szawelskim pomiędzy Worniami i Rosieniami.
 • Rejon okmiański (Akmenės rajonas) – Krupie, Popielany;
 • Rejon janiski (Joniškio rajonas) – Kruki, Skajzgiry;
 • Rejon kielmski (Kelmės rajonas) – Korklany, Kroże, Lale, Poszyle, Szawkiany, Żołpie;
 • Rejon pokrojski (Pakruojo rajonas) – Kławany, Ligumy, Poszwityń, Rozalin, Żejmele;
 • Rejon radziwiliski (Radviliškio rajonas) – Bejsagoła, Grynkiszki, Połany, Poszuszwie, Pacunele, Szczodrobów, Szawkoty, Szawlany, Tyrolki, Wodokty;
 • Rejon szawelski (Šiaulių rajonas) – Bazyliany, Gruździe, Kajry, Kurtowiany, Kuże, Meszkucie, Szakinów;
 • | edytuj kod]

  W okręgu tauroskim:

  Gaura (lit. Gaurė) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu tauroskim w rejonie tauroskim, 16 km na północny wschód od Taurogów, 468 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Gaura.Turmont (lit. Turmantas) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu uciańskim w rejonie jezioroskim, siedziba starostwa Turmont, 17 km na wschód od Jeziorosów, 397 mieszkańców (2001), w pobliżu granicy z Łotwą
 • Rejon jurborski (Jurbarko rajonas) – Erzwiłki, Raudany, Średniki, Staki, Szymkajcie, Wodżgiry, Wielona, Wieszwile;
 • Rejon pojeski (Pagėgių savivaldybė) – Wilkiszki;
 • Rejon szyłelski (Šilalės rajonas) – Kołtyniany, Konstantynowo, Ławkowo, Pojurze, Tenenie, Upina, Żwingi;
 • Rejon tauroski (Tauragės rajonas) – Botoki, Gaura, Pogromoncie, Żygajcie;
 • | edytuj kod]

  W okręgu telszańskim:

  Zybały (lit. Zibalai) – miasteczko na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie szyrwinckim, położone ok. 7 km na północny wschód od Szyrwint. Siedziba gminy Zybały. Znajduje się tu kościół i szkoła.Pokojnie (lit. Pakuonis) – miasteczko na Litwie położone w okręgu kowieńskim w rejonie preńskim w regionie etnograficznym Dzukia, liczące 680 mieszkańców (2001). Siedziba gminy Pokojnie.
 • Rejon możejski (Mažeikių rajonas) – Łajżew, Lacków, Pikiele, Tyrkszle, Żydyki;
 • Rejon płungiański (Plungės rajonas) – Olsiady, Kule, Płótele, Kalwaria Żmudzka;
 • Rejon retowski (Rietavo savivaldybė) – Twery;
 • Rejon telszański (Telšių rajonas) – Ejgirdzie, Gadonów, Janopol, Ławkosody, Łukniki, Nierymdajcie, Nieworany, Powondeń, Tryszki, Ubiszki, Żorany;
 • | edytuj kod]

  W okręgu uciańskim:

  Pernarowo (lit. Pernarava) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim, w rejonie kiejdańskim. Liczy 299 mieszkańców (2001).Kukuciszki (lit. Kuktiškės) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu uciańskim w rejonie uciańskim, siedziba starostwa Kukuciszki, 14 km na południowy wschód od Uciany przy drodze Uciana-Święciany, 485 mieszkańców (2001).
 • Rejon oniksztyński (Anykščių rajonas) – Androniszki, Dobejki, Kurkle, Skiemiany, Surdegi, Świadoście, Troupie, Wieszynty;
 • Rejon ignaliński (Ignalinos rajonas) – Melegiany, Rymszany, Twerecz;
 • Rejon malacki (Molėtų rajonas) – Owanta, Bolniki, Dubinki, Giedrojcie, Janiszki;
 • Rejon uciański (Utenos rajonas) – Daugiele, Kukuciszki, Leluny, Syłgudyszki, Sudejki, Tauroginy, Użpol, Wiżuny;
 • Rejon jezioroski (Zarasų rajonas) – Antolepty, Sołoki, Turmont.
 • | edytuj kod]

  W okręgu wileńskim:

  Żmujdki (lit. Žemaitkiemis) - miasteczko na Litwie w okręgu wileńskim w rejonie Wiłkomierz, położone ok. 17 km na północny wschód od Wiłkomierza, przy drodze Widziszki-Owanta. Siedziba starostwa Żmujdki. Znajduje się tu m.in. poczta, kościół pw. św. Stanisława, szkoła i ruiny dwory w sąsiedniej wsi o tej samej nazwie. W pobliżu Żmujdek w 1933 zaobserwowano spadające meteoryty .Towiany (lit. Taujenai) - miasteczko na Litwie na północny zachód do Wiłkomierza, w okręgu wileńskim, w rejonie wiłkomierskim, w gminie Towiany. Znajdowały się tu dobra Radziwiłłów, po których do dziś znajduje się tu pałac.
 • Rejon elektreński (Elektrėnų savivaldybė) – Siemieliszki;
 • Rejon solecznicki (Šalčininkų rajonas) – Dziewieniszki, Jaszuny;
 • Rejon szyrwincki (Širvintų rajonas) – Bogusławiszki, Giełwany, Kiernów, Muśniki, Zybały;
 • Rejon święciański (Švenčionių rajonas) – Hoduciszki, Kołtyniany, Łabonary;
 • Rejon trocki (Trakų rajonas) – Wysoki Dwór, Hanuszyszki;
 • Rejon wiłkomierski (Ukmergės rajonas) – Dziewałtów, Nidoki, Pobojsk, Siesiki, Szeszole, Towiany, Wieprze, Widziszki, Pozelwa, Żmujdki;
 • Rejon wileński (Vilniaus rajonas) – Bezdany, Mejszagoła, Mickuny, Szumsk.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas (Prawo o jednostkach administracyjnych i ich granicach w Republice Litewskiej), Seimas baza aktów prawnych, 19 czerwca 1994, nr. I-558. (lit.)
  2. Miesto tipo gyvenvietė. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3 (Masaitis-Simno). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987.
  3. Alytaus apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai. Wilno: Urząd Statystyczny Rządu Republiki Litewskiej, 2002. ISBN 9986-589-83-5. (lit.)
  4. Kauno apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai. Wilno: Urząd Statystyczny Rządu Republiki Litewskiej, 2002. ISBN 9986-589-85-1. (lit.)
  5. Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai. Wilno: Urząd Statystyczny Rządu Republiki Litewskiej, 2002. ISBN 9986-589-88-6. (lit.)
  6. Marijampolės apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai. Wilno: Urząd Statystyczny Rządu Republiki Litewskiej, 2002. ISBN 9986-589-89-4. (lit.)
  7. Panevėžio apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai. Wilno: Urząd Statystyczny Rządu Republiki Litewskiej, 2002. ISBN 9986-589-92-4. (lit.)
  8. Šiaulių apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai. Wilno: Urząd Statystyczny Rządu Republiki Litewskiej, 2003. ISBN 9986-589-94-0. (lit.)
  9. Tauragės apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai. Wilno: Urząd Statystyczny Rządu Republiki Litewskiej, 2003. ISBN 9986-589-95-9. (lit.)
  10. Telšių apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai. Wilno: Urząd Statystyczny Rządu Republiki Litewskiej, 2003. ISBN 9986-589-97-5. (lit.)
  11. Utenos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai. Wilno: Urząd Statystyczny Rządu Republiki Litewskiej, 2003. ISBN 9986-589-99-1. (lit.)
  12. Vilniaus apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai. Wilno: Urząd Statystyczny Rządu Republiki Litewskiej, 2003. ISBN 9955-588-04-7. (lit.)

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Miasta na Litwie, podział administracyjny Litwy
 • Szumsk (lit. Šumskas) – miasteczko na Litwie, na Wileńszczyźnie, okręg wileński, rejon wileński, położone przy granicy z Białorusią.Żorany (lit. Žarėnai) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu telszańskim i w rejonie telszańskim. Liczy 588 mieszkańców (2001).
  Warto wiedzieć że... beta

  Botoki (lit. Batakiai) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu tauroskim w rejonie tauroskim, 19 km na północny wschód od Taurogów, 380 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Botoki. Litewski pomnik urbanistyki.
  Kaplice (lit. Panoteriai) – miasteczko na Litwie, w okręgu kowieńskim, w rejonie janowskim; 399 mieszk. (2001); kościół, szkoła, urząd pocztowy.
  Antolepty (lit. Antalieptė) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu uciańskim w rejonie jezioroskim, siedziba starostwa Antolepty, 8 km na północny wschód od Daugieli przy drodze Dusiaty-Daugiele, 359 mieszkańców (2001).
  Trusków (lit. Truskava) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim i w rejonie kiejdańskim, nad rzeką Linkówką. Liczy 137 mieszkańców (2001).
  Szweksznie (lit. Švėkšna) - miasteczko na Litwie, położone w okręgu kłajpedzkim w rejonie szyłokarczemskim, 21 km na północny wschód od Szyłokarczmy. Miasteczko liczy 2 053 mieszkańców (2001). Siedziba starostwa Szweksznie to litewski pomnik urbanistyki.
  Okręg poniewieski (lit. Panevėžio apskritis) – jeden z dziesięciu okręgów Litwy ze stolicą w Poniewieżu, położony w północnej części kraju. Zajmuje powierzchnię 7881 km² i liczy 254 218 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 32,3 osób/km².
  Ligumy (lit. Lygumai) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu szawelskim i w rejonie pokrojskim, nad rzeką Kroją. Liczy 664 mieszkańców (2001).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.119 sek.