Miasta w Szwecji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Miasta Szwecji)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Według kryteriów statystycznych w Szwecji wyróżnia się podział na tätorty i småorty. Podział wraz z wyznaczeniem granic miejscowości oraz wyliczeniem liczby ich ludności jest przeprowadzany co 5 lat przez Statistiska centralbyrå (SCB) według obowiązującej definicji. Określenie „miasto” było oficjalnie stosowane do 1 stycznia 1971, kiedy wprowadzono w Szwecji reformę administracyjną. Zniesiono wówczas dotychczasowy podział na gminy wiejskie (landskommuner), miejskie (stadskommuner) i köping (köpingskommuner). W ich miejsce wprowadzono jednolity typ gminy. Tym samym posiadanie historycznego statusu miasta (gminy miejskiej) straciło administracyjne i prawne znaczenie.

Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Tätort (ze szw. dosłownie „gęsto (zabudowana) miejscowość”; fiń. taajama; duń. byområde; norw.: bokmål tettsted, nynorsk tettstad; tłumaczenie ang. urban area lub locality) – termin używany w Szwecji, Finlandii, Danii i Norwegii na określenie miejscowości o liczbie mieszkańców 200 lub więcej, gdzie odległość między zabudowaniami mieszkalnymi nie przekracza 200 m oraz gdzie odsetek domów letniskowych nie jest większy niż 50%.

Największe miejscowości (tätort) Szwecji[ | edytuj kod]

Według danych Statistiska centralbyrå (SCB), pochodzących z 2015 roku, Szwecja miała 124 miejscowości (tätorty) o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Stolica kraju Sztokholm jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; drugie miasto, Göteborg, miało ponad 500 tys. mieszkańców; 7 miast z ludnością 100÷500 tys.; 12 miast z ludnością 50÷100 tys., 40 miast z ludnością 20÷50 tys. Dla porównania, w 1950 w Szwecji istniały 3 miasta z ludnością powyżej 100 tys., 7 miast z ludnością 50÷100 tys., 18 miast z ludnością 20÷50 tys. i 37 miast z ludnością 10÷20 tys.

Gmina (kommun) jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Szwecji. Szwecja podzielona jest na 290 gmin (kommuner) wchodzących w skład 21 regionów administracyjnych (län). Gminy szwedzkie w obecnym kształcie zostały wprowadzone w wyniku reformy administracyjnej 1 stycznia 1971, kiedy zniesiono dotychczasowe gminy wiejskie (landskommuner), miasta (stadskommuner) i köping (köpingskommuner) wprowadzając w ich miejsce jednolity typ gminy. Proces ten zakończył się w latach siedemdziesiątych XX w.Szwecja podzielona jest na 21 regionów administracyjnych (szw. län) i 290 gmin (szw. kommun). Niniejsza tabela zawiera listę szwedzkich gmin.

Największe miejscowości w Szwecji według liczebności mieszkańców (stan na 31.12.2010):

Sweden CIA map PL.png


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
Köping (wym. [ʃøːpɪŋ]) – wyraz w języku szwedzkim oznaczający "miasto targowe" (porównaj z miasteczkiem). W średniowieczu używane było w stosunku do miast, którym nadano prawo urządzania targu. W dzisiejszej Finlandii, która stanowiła do 1809 część Szwecji, istnieje podobne określenie – kauppala.
Pojęciem miasto (stad) nieformalnie określa się w Szwecji miejscowość posiadającą historyczny status miasta (gminy miejskiej; stadskommun), nadany jej przed 1 stycznia 1971. Z chwilą wprowadzenia w życie reformy administracyjnej 1971 oraz jednolitego typu gminy, posiadanie statusu miasta straciło administracyjne i prawne znaczenie.
To jest lista miast w Unii Europejskiej według liczby ludności. Obejmuje ona wyłącznie obszar w miejskich granicach administracyjnych, w przeciwieństwie do obszarów miejskich lub aglomeracji, które są zazwyczaj posiadają znacznie większą populację niż główne miasto.
Småort (ze szw., l.mn. småorter; dosłownie mała miejscowość) – jedna z dwóch typów jednostek osadniczych Szwecji (drugą jest tätort).

Reklama