Miary rosyjskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Miary rosyjskie – system miar wprowadzony w Imperium Rosyjskim ukazem carskim 11 października 1835, natomiast w Królestwie Kongresowym w 1849. W Rosji obowiązywał do wprowadzenia w 1918 systemu metrycznego (pud był używany jako jednostka masy przy określaniu plonów zbóż jeszcze w latach 30. XX w.)

Zboża, rośliny zbożowe – grupa roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych (traw, Poaceae). Ich owoce, o wysokiej zawartości skrobi, są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych. Najpopularniejszymi produktami przerobu zbóż są mąki, kasze, oleje i syropy. Zboża są podstawowym surowcem w wielu gałęziach przemysłu takich jak piwowarstwo, młynarstwo, gorzelnictwo, farmaceutyka.Wiorsta (ros. верста́ wierstá, lm. вёрсты wiórsty) – dawna (niemetryczna) rosyjska miara długości. Wielkość tej jednostki miary była zróżnicowana, zależała bowiem od długości sążnia. Prawo Imperium Rosyjskiego ustanowiło system miar w 1835 i wiorsta (liczona jako 500 sążni) stanowiła równowartość 1,0668 km. Wiorsta była stosowana także na części ziem polskich – w Królestwie Polskim (Kongresówce) od 1849 do wprowadzenia systemu metrycznego w 1918. 7 wiorst, czyli 7146 metrów, stanowiło 1 milę polską (mila 7-wiorstowa). „Słownik ilustrowany języka polskiego” Michała Arcta (1916) określał wielkość wiorsty jako 1064,5 metra.

Podstawowe jednostki[ | edytuj kod]

Rosyjskie miary długości oparte na wymiarach ciała człowieka

miary długości[ | edytuj kod]

 • 1 cal (дюйм) = 0,0254 m
 • 1 werszek (вершок) = 1 ¾ cala = 0,04445 m
 • 1 stopa (фут) = 6 6/7 werszka = 0,3048 m
 • 1 arszyn (аршин, miara podstawowa) = 28 cali = 16 werszków = 2 1/3 stopy = 0,7112 m
 • 1 sążeń (сажень) = 3 arszyny = 2,134 m
 • 1 wiorsta (верста) = 500 sążni = 1066,8 m
 • 1 mila (миля) = 7 wiorst = 7 467,6 m
 • rolne miary powierzchni[ | edytuj kod]

 • 1 sążeń kwadratowy (квадратный сажень) = 4,5522 m
 • 1 ośmina (осьминник) = 800 sążni kwadratowych = 3641,8 m
 • 1 dziesięcina skarbowa (miara podstawowa) = 3 ośminy = 10 925 m
 • miary objętości[ | edytuj kod]

  ciał sypkich[ | edytuj kod]

 • 1 garniec (miara podstawowa) = 3,2798 l
 • 1 czetwiertyk = 8 garncy = 26,238 l
 • 1 ośmina = 4 czetwiertyki = 104,95 l
 • 1 kadź = 8 ośmin = 839,63 l
 • 1 łaszt = 4 kadzie = 3358 l
 • cieczy[ | edytuj kod]

 • 1 sztof = 1,230 l
 • 1 wiadro = 10 sztofów = 12,3 l
 • 1 anker = 3 wiadra = 36,898 l
 • 1 beczka = 13 1/3 ankera = 492 l
 • miary masy[ | edytuj kod]

 • 1 łut = 0,0128 kg
 • 1 funt (miara podstawowa) = 32 łuty = 0,4095 kg
 • 1 pud = 40 funtów = 16,38 kg
 • 1 berkowiec = 10 pudów = 163,8 kg
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Systemy miar stosowane na ziemiach polskich
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Donald Fenna, Jednostki miar, Barbara Pierzchalska (red.), Jerzy Gronkowski (tłum.), Jarosław Kuśmierczyk (tłum.), Warszawa: Świat Książki, 2004, ISBN 83-7391-320-3, OCLC 749330862.
 • Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.Garniec – jednostka objętości stosowana w Europie od średniowiecza, podstawowa jednostka objętościowa późnego okresu wieków średnich. Nazwę wzięła od glinianego naczynia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Cal (ang. inch) – pozaukładowa jednostka miary długości odpowiadająca początkowo potrojonej długości średniego ziarna jęczmienia. Jedna z tzw. jednostek imperialnych. W USA ta jednostka miary jest podstawową jednostką miary używaną m.in. w budownictwie, medycynie, policji (np. do pomiaru wzrostu człowieka), mechanice i wielu innych dziedzinach.
  Systemy miar stosowane na ziemiach polskich – w Polsce stosowano wiele systemów miar. Było to związane z wpływami ośrodków władzy i handlu. Wynikało z konieczności ujednolicenia miar stosowanych do wymiaru podatków i w wymianie towarowej. W późniejszym okresie mnogość systemów była wynikiem ujednolicania miar, narzucanego przez zaborców na terenie zaborów. Jednocześnie trwały starania o powszechne ujednolicenie miar, którego efektem było wprowadzenie jednostek metrycznych.
  Łut – dawna jednostka miary masy. Była używana w Europie od średniowiecza do końca XIX wieku. Stosowana przez kupców i mincerzy do określania wagi monet i wagi probierczej srebra.
  Sążeń – niemetryczna, antropometryczna jednostka długości. Miara miała długość rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny.
  Funt (ang. pound lub ang. pound-mass pochodzi od staroangielskiego pund, które wywodzi się z germańskiej adaptacji łacińskiego (libra) pondo - Pfund; lb, lbm, lbm, ) – pozaukładowa jednostka masy wywodząca się od rzymskiej libry. Miara funta była różna na przestrzeni wieków w różnych państwach, zwykle wynosiła pomiędzy 0,4 a 0,5 kilograma. Obecnie w państwach anglosaskich jest przyjęty międzynarodowy funt równy 0,453 592 37 kg oraz stosowany jest skrót lb (od libra, liczba mnoga w jęz. angielskim: lbs).
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Wiadro – dawna jednostka objętości, stosowana w Rosji. 1 wiadro to 10 krużek lub 100 czarek i odpowiada objętości 12,3 litra.

  Reklama