Medycyna lotnicza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Medycyna lotnicza – dział medycyny zajmujący się badaniem, diagnostyką i leczeniem reakcji i zaburzeń organizmu, które powstały lub uległy zmianie w związku z działaniem (także niekontrolowanym) statku powietrznego i zjawisk fizycznych panujących w przestrzeni powietrznej oraz zagadnieniami medycznie pokrewnymi. W Polsce medycyna lotnicza jest specjalizacją lekarską, a jej konsultantem krajowym od 2 lipca 2019 jest lek. Rafał Marcin Wójcik.

Specjalizacja lekarska – posiadanie przez lekarza i lekarza dentysty kwalifikacji w określonej dziedzinie medycyny, uzyskane w wyniku odbycia szkolenia specjalizacyjnego oraz złożenia egzaminu państwowego. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) – państwowa jednostka budżetowa obsługująca Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego będącego organem centralnej administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego.

Badania lotniczo-lekarskie w polskim lotnictwie cywilnym[ | edytuj kod]

Badania lotniczo-lekarskie w polskim lotnictwie cywilnym nadzoruje Urząd Lotnictwa Cywilnego. Prezes tego urzędu:

 • powołuje Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego do orzekania zgodnie z prawem lotniczym i międzynarodowymi przepisami lotniczymi
 • prowadzi rejestr lekarzy specjalistów medycyny lotniczej
 • prowadzi listę lekarzy orzeczników medycyny lotniczej
 • prowadzi listę centrów medycyny lotniczej.
 • Prawo lotnicze wymaga ważnego badania lotniczo-lekarskiego od każdego z poszczególnych specjalności członków personelu lotniczego i pokładowego statku powietrznego (wyjątki: pilot amator lotni oraz pilot amator paralotni). Badania lotniczo-lekarskie wykonują centra medycyny lotniczej oraz lekarze orzecznicy.

  Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia. Badaniem różnorodności organizmów i ich klasyfikowaniem zajmuje się systematyka organizmów. Szczątki organizmów wymarłych w odpowiednich warunkach tworzą skamieniałości.

  Lekarze medycyny lotniczej z udokumentowaną specjalizacją wchodzą także w skład Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Kwestie badań lotniczo-lekarskich w polskim lotnictwie cywilnym regulują zasadniczo artykuły 105–112 ustawy Prawo lotnicze.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Program specjalizacji w dziedzinie MEDYCYNY LOTNICZEJ (moduł podstawowy i moduł specjalistyczny) dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia, lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 2018-11-13. [dostęp 2021-05-28].
  2. Konsultanci krajowi. Ministerstwo Zdrowia. [dostęp 2021-05-28].
  3. Art. 105 ust. 1a ustawy Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970)
  4. Ustawa Prawo lotnicze.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Medycyna lotnicza – podstrona Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej
 • Polski The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology
 • Reklama