Mechanizm spustowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mechanizm spustowy rewolweru

Mechanizm spustowy – mechanizm broni miotającej służący do utrzymywania mechanizmu uderzeniowego w stanie napiętym (w broni neurobalistycznej mechanizm spustowy utrzymuje w stanie napiętym cięciwę). Wyzwolenie mechanizmu spustowego powoduje otwarcie ognia. W broni samoczynnej mechanizm spustowy słuzy także do przerywania ognia.

Karabiner 98k (Kar98k, K98k) – niemiecki karabinek powtarzalny z okresu II wojny światowej. Obecnie przez znanego bronioznawcę Leszka Erenfeichta zaliczany jest do grupy określanej zapożyczonym z literatury anglosaskiej terminem krótki karabin. Cięciwa jest to element łuku, kuszy lub balisty służący do nadawania prędkości wystrzeliwanym pociskom. Cięciwa jest napinana ramionami łuku. Dawniej cięciwy wykonywano z włókien roślinnych, takich jak len, konopie czy jedwab oraz ze ścięgien, włosia końskiego lub jelit zwierzęcych, które do tego celu były suszone i wyprawiane.

Mechanizm spustowy może być wyzwalany ręcznie poprzez ściągnięcie spustu lub elektromechanicznie (elektrospust). Mechanizmy spustowe dzielą się na:

 • mechanizmy spustowe do ognia pojedynczego (stosowane w broni jednostrzałowej, broni powtarzalnej i samopowtarzalnej).
 • mechanizmy spustowe do ognia seryjnego (stosowane w broni samoczynnej)
 • mechanizmy spustowe do ognia pojedynczego i seryjnego (stosowane w broni samoczynno-samopowtarzalnej).
 • Innym powszechnie stosowanym podziałem jest klasyfikacja ze względu na sposób napinania mechanizmu uderzeniowego:

  P08 Parabellum – pistolet samopowtarzalny konstrukcji niemieckiej z okresu przed I wojną światową. Potocznie nazywany też Luger od nazwiska konstruktora. W armii niemieckiej zastąpił Reichsrevolver M1879. Nazwa pochodzi od łacińskiego powiedzenia „si vis pacem, para bellum” – jeśli chcesz pokoju, przygotowuj wojnę.Broń samoczynna - rodzaj broni automatycznej wyposażonej w mechanizm spustowy umożliwiający prowadzenie wyłącznie ognia ciągłego (seriami).
 • SA (single action- pojedynczego działania)
 • -w broni jednostrzałowej i powtarzalnej: należy ręcznie napiąć mechanizm uderzeniowy lub jest on napinany podczas ręcznego przeładowania broni

  -w rewolwerach: przed oddaniem każdego strzału należy ręcznie odciągnąć kurek, co powoduje również obrót bębna (Colt Single Action Army)

  -w innej broni powtarzalnej: napięcie mechanizmu uderzeniowego zazwyczaj następuje na skutek ręcznego przeładowywania broni przed każdym strzałem poprzez manipulację zamkiem (Kar98k)

  Mauser C96 – pistolet opracowany w zakładach Mausera, pierwszy udany typ pistoletu samopowtarzalnego. Pistolet był produkowany w Niemczech w latach 1896–1939, a także w innych krajach (Chiny, Hiszpania), często bez licencji od producenta. Łącznie wyprodukowano ponad milion pistoletów tego typu. Pistolet działał na zasadzie krótkiego odrzutu lufy i zasilany był z niewymiennego magazynka, umieszczonego przed spustem, w podstawowej wersji pistoletu mieszczącego 10 nabojów kalibru 7,63 mm, który nadawał broni charakterystyczny wygląd.Rewolwer – wielostrzałowa broń powtarzalna (nieautomatyczna, krótka, bardzo rzadkie są konstrukcje rewolwerów samopowtarzalnych), w której funkcję magazynka niewymiennego (magazynu) spełnia obrotowy bęben z kilkoma komorami nabojowymi (zwykle sześcioma).

  -w broni samopowtarzalnej:przed oddaniem pierwszego strzału należy ręcznie odciągnąć kurek, lub jest on odciągany podczas manipulacji zamkiem w trakcie przeładowywania broni (niekiedy broń nie posiada możliwego do manipulacji kurka-jak P08 Parabellum-w takim wypadku napięcie mechanizmu uderzeniowego jest możliwe tylko poprzez odciągnięcie zamka), po pierwszym wystrzale mechanizm uderzeniowy jest napinany w trakcie przeładowania energią ładunku miotającego (Vis)

  Vis – polski pistolet samopowtarzalny wz.35, konstrukcji Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego. Pierwotna nazwa pistoletu WiS, utworzona od pierwszych liter nazwisk konstruktorów, została na żądanie Departamentu Uzbrojenia zmieniona na Vis (łac. – siła). Według niektórych źródeł (m.in. czasopisma Guns & Ammo), pistolet ten jest jednym z najlepszych pistoletów wojskowych kiedykolwiek wyprodukowanych.Bęben rewolwerowy – część broni palnej mająca kształt walca z otworami równoległymi do jego osi, pełniąca funkcję magazynka. Oś obrotu bębna rewolwerowego jest równoległa do osi lufy. Otwory bębna pełnia funkcję komór nabojowych.

  -w broni samoczynnej: wstępne napięcie mechanizmu uderzeniowego jest możliwe zwykle tylko poprzez odciągnięcie zamka w trakcie przeładowywania (MP38), mechanizmy z zewnętrznym kurkiem są rzadkie (Mauser C96 w wersji samoczynnej). Napinanie mechanizmu uderzeniowego w trakcie dalszego strzelania następuje z wykorzystaniem energii ładunku miotającego.

  Kel-Tec P11 – amerykański, kieszonkowy pistolet samopowtarzalny. W momencie rozpoczęcia produkcji w 1995 roku był najmniejszym i najlżejszym pistoletem kalibru 9 mm Parabellum. P-11 został zaprojektowany jako broń przeznaczona do skrytego przenoszenia.Broń miotająca – broń wyrzucająca, czyli miotająca (stąd nazwa) różnego rodzaju pociski za pomocą energii mechanicznej lub chemicznej.

  Zaletą mechanizmu pojedynczego działania jest jego względna prostota, krótki skok spustu i niewielka siła potrzebna do ściągnięcia spustu (co przekłada się na zwiększenie celności), natomiast wadą jest konieczność dodatkowej manipulacji bronią przed oddaniem pierwszego strzału (w przypadku broni samopowtarzalnej) oraz konieczność stosowania zewnętrznych bezpieczników.

  Broń samoczynno-samopowtarzalna - rodzaj broni automatycznej wyposażonej w mechanizm spustowy umożliwiający prowadzenie zarówno ognia pojedynczego jak i seriami.MP 38 to niemiecki pistolet maszynowy kalibru 9 x 19 mm Parabellum produkowany na początku drugiej wojny światowej niepoprawnie nazywany "Schmeisserem". Zastąpiony przez MP 40.
 • DAO (double action only-wyłącznie podwójnego działania)
 • -w broni jednostrzałowej lub powtarzalnej: mechanizm uderzeniowy jest napinany podczas pierwszej fazy ściągania spustu, pod koniec ruchu spustu następuje zwolnienie mechanizmu uderzeniowego i wystrzał. Broń przeładowywana jest ręcznie i nie powoduje to napięcia mechanizmu uderzeniowego, ponadto nie jest możliwe jego napięcie w inny sposób, niż ściągnięciem spustu (specyficznym przykładem takiej broni jest COP .375 Derringer. Posiada on 4 lufy i obrotową iglicę odpalającą kolejno naboje-po jednym dla każdej lufy. Broń nie posiada zewnętrznego kurka, a napinanie mechanizmu uderzeniowego odbywa się wyłącznie metodą DAO. Naboje do luf ładowane są ręcznie, podobnie, jak ręcznie usuwane są łuski, co jest charakterystyczne dla broni jednostrzałowej.)

  Broń samopowtarzalna - broń automatyczna strzelająca wyłącznie ogniem pojedynczym. Do wyłączania po każdym strzale mechanizmu spustowego służy przerywacz. Aby oddać kolejny strzał należy zwolnić i ponownie nacisnąć spust. Do broni samopowtarzalnej zalicza się większość pistoletów, a także niektóre karabiny (szczególnie wyborowe) i karabinki.Siła spustu - siła jaką należy przyłożyć do spustu w celu uruchomienia mechanizmu uderzeniowego i spowodowania wystrzału. Wielkość siły spustu jest kompromisem pomiędzy koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa (zbyt mała siła spustu może być przyczyną strzałów przypadkowych), a celności broni (duża siła spustu zmniejsza celność zwiększając prawdopodobieństwo poruszenia broni podczas ściągania spustu).

  -w rewolwerach: tak, jak w broni powtarzalnej z tym, że podczas pierwszej fazy ściągania spustu następuje obrót bębna i ustawienie w osi lufy kolejnej komory nabojowej (S&W Centennial)

  -w broni samopowtarzalnej: pierwszy nabój jest ładowany do komory nabojowej poprzez manipulację zamkiem, przy czym nie powoduje to napięcia mechanizmu uderzeniowego, którego napięcie jest możliwe wyłącznie poprzez ściąganie spustu. Broń nie posiada możliwego do odciągnięcia kurka a energia ładunku miotającego powoduje wyłącznie przeładowanie bez napinania mechanizmu uderzeniowego przed kolejnymi wystrzałami (Kel-Tec P11).

  MAG – polski pistolet samopowtarzalny kalibru 9 mm, na nabój 9 x 19 mm Parabellum skonstruowany przez Mariana Gryszkiewicza. Produkowano wersje MAG-95 i MAG-98. Skrót MAG pochodzi od pierwszych liter imienia i nazwiska jego konstruktora, natomiast liczba 95 określa rok, w którym było przewidywane całkowite zakończenie prac nad prototypem.Spust – element mechanizmu spustowego broni palnej, służąca do zwalniania tego mechanizmu przez strzelca w celu oddania strzału. Najczęściej ma formę języka, rzadziej szyny spustowej lub przycisku.

  Zaletą (głównie w przypadku broni samopowtarzalnej) mechanizmu wyłącznie podwójnego działania jest łatwość i szybkość otwarcia ognia (broń nie musi posiadać zewnętrznego bezpiecznika, którym trzeba manipulować, ponadto nie trzeba manipulować kurkiem), wadą natomiast duża siła potrzebna do ściągnięcia spustu, co przekłada się na zmniejszenie celności (strzelec używa dużej siły, co może powodować naruszenie przyjętej pozycji i w konsekwencji utratę zgrania przyrządów celowniczych z celem) oraz bywa męczące dla strzelca.

  Mechanizm uderzeniowy – rodzaj mechanizmu odpalającego powodujący strzał poprzez mechaniczne zbicie spłonki iglicą. Mechanizmy uderzeniowe dzielą się na:
 • DA/SA (double action/single action-podwójnego/pojedynczego działania)
 • -w rewolwerach: mechanizm uderzeniowy można napinać, tak, jak w mechanizmach SA i DAO (Taurus Tracker)

  -w broni samopowtarzalnej: mechanizm uderzeniowy przed pierwszym strzałem można napinać tak, jak w mechanizmie SA (nie we wszystkich konstrukcjach) i DAO, a napinanie przed kolejnymi wystrzałami następuje w trakcie przeładowania dzięki energii ładunku miotającego np. (MAG 98).

  Zaletą mechanizmu DA/SA jest połączenie zalet mechanizmów SA i DAO: broń jest celna oraz umożliwia łatwe i szybkie otwarcie ognia, wadą natomiast jest zróżnicowana siła spustu (większa podczas oddawania pierwszego strzału metodą DA a podczas następnych strzałów znacząco mniejsza) oraz skomplikowanie mechanizmu.

  Głównymi elementami mechanizmu spustowego są spust i zaczep spustowy.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak: Encyklopedia współczesnej broni palnej (od połowy XIX wieku). Warszawa: Wydawnictwo WiS, 1994, s. 139. ISBN 83-86028-01-7.
 • Robert Adam: Najskuteczniejsza broń ręczna (oryg: Handguns and rifles). Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1999. ISBN 83-11-08954-X.
 • http://www.eioba.pl/a/1jqq/mechanizmy-spustowe-w-pistoletach
 • Reklama