• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mechanika konstrukcji

  Przeczytaj także...
  Mechanika konstrukcji budowlanych – dział wiedzy związany z inżynierią lądową, skupiający się na analizie i projektowaniu obiektów budowlanych, w taki sposób aby przeciwdziałać siłom działającym na ową konstrukcję, a tym samym zapobiegać możliwości jej zniszczenia.Dyscyplina naukowa – część dziedziny naukowej, społecznie zorganizowana działalność badawcza nastawiona na wytwarzanie informacji (badania) oraz stosowania rezultatów tej działalności (teorie) w praktyce.

  Mechanika konstrukcji - ogólna nazwa dyscypliny naukowej, na którą składają dwie dziedziny:

 • mechanika maszyn, urządzeń i pojazdów oraz
 • mechanika konstrukcji budowlanych (mechanika budowli) - obejmująca w szczególności ich statykę, dynamikę i stateczność.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Olszowski B., Radwańska M., Mechanika budowli, wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2010
  2. Nowacki W., Dynamika budowli, wyd. Arkady, Warszawa 1961
  3. Timoshenko S.P., Gere J.M., Teoria stateczności sprężystej, wyd. Arkady, Warszawa 1963
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.