Mecenas (prawnik)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mecenas – we współczesnej polszczyźnie: zwrot grzecznościowy wobec osoby wykonującej zawód prawniczy i posiadającej umocowanie do występowania przed sądem w imieniu innej osoby.

Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

Tytuł ten stosowany jest tylko w Polsce. W XVI stuleciu ówczesnych adwokatów nazywano procuratores mercenarii, czyli „płatni zastępcy procesowi” i w ten sposób odróżniano ich od „niezawodowych” zastępców procesowych określanych procuratores. Od zwrotu procuratores mercenarii miał powstać termin „mecenas”, poprzez stopniową eliminację pierwszego członu i głoski „r” w drugim wyrazie. Występował on już w XVIII stuleciu, a upowszechnił się w wieku XIX.

Rzecznik patentowy – inżynier lub prawnik świadczący pomoc prawną i techniczną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym w sprawach własności przemysłowej.Tytuł – godność nadawana określonej osobie/grupie osób, podkreślająca jej: pozycję w hierarchii, pełnioną funkcję, czy też urząd, określony zawód, zdobyte wykształcenie, itd. Określony tytuł może być także nadany jako godność honorowa, nadawana w celu podkreślenia zasług, czynów danej osoby, lub też z innych pobudek. Tytuły mogą być kadencyjne, dożywotnie, lub też dziedziczne. Pełny zakres tytułów (tytulatura) podawane są w zależności od stosowanej praktyki względem danego tytułu. Od poprzedniego wieku zaczęto stopniowo upraszczać dane tytulatury oraz zmniejszać zakres ich stosowania, zgodnie z duchem egalitaryzmu.

Tytuł mecenasa posiada charakter czysto grzecznościowy i nie jest chroniony prawnie. Najczęściej stosowany jest w odniesieniu do najpopularniejszych zawodów prawniczych: adwokata, radcy prawnego, a także do aplikantów, odpowiednio: adwokackiego i radcowskiego. Współcześnie używa się go także w odniesieniu do przedstawicieli nowszych zawodów prawniczych, w szczególności do: doradców podatkowych (zawód utworzony w 1996 roku), rzeczników patentowych (zawód utworzony w 2001 roku) oraz radców Prokuratorii Generalnej RP (zawód utworzony w 2005 roku). Jest on także stosowany w toku prac legislacyjnych w odniesieniu do legislatorów.

Doradca podatkowy – wolny zawód zaufania publicznego powołany 1 stycznia 1997 ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Praktycznie zawód wykonywany jeszcze przed ustanowieniem samorządu zawodowego tzn. Krajowej Izby Doradców Podatkowych.Radca Prokuratorii Generalnej – prawnik zatrudniony w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wykonujący czynności procesowe.

W 2014 roku Biuro Prasowe Naczelnej Rady Adwokackiej apelowało, by tytuł mecenasa zarezerwować jedynie dla adwokatów oraz radców prawnych, ale pozostało to bez wpływu na praktykę mediów i środowisk prawniczych.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • adwokat
 • radca prawny
 • doradca podatkowy
 • rzecznik patentowy
 • radca Prokuratorii Generalnej RP
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. K. Orzechowski, „Mecenas” – dzieje pojęcia i kilka refleksji o adwokaturze Szlacheckiej Rzeczypospolitej, Palestra 1996, nr 3–4.
  2. „Mecenas”, czyli kto? | Prawo Dla Każdego. prawodlakazdego.pl. [dostęp 2018-02-04].
  3. 5 prawnych mitów o zawodach prawniczych, w które na pewno wierzysz. paragraf22.eu. [dostęp 2018-02-04].
  4. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 130).
  5. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 944).
  6. Początkowo: ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1313 z późn. zm.), obecnie: ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 762).
  7. Sejm RP: Zapis przebiegu posiedzenia komisji 02-04-2019. www.sejm.gov.pl. [dostęp 2020-09-04].
  8. Sejm RP: Zapis przebiegu posiedzenia komisji 12-02-2020. www.sejm.gov.pl. [dostęp 2020-09-04].
  9. Senat RP: Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 55) w dniu 15-05-2017. [dostęp 2020-09-04].
  10. Tytuł „mecenas” zarezerwowany jest dla adwokatów i radców prawnych. adwokatura.pl, 27 października 2014. [dostęp 2017-08-07].
  11. Doradcy podatkowi przed sądami administracyjnymi. Polska Agencja Prasowa (PAP). [dostęp 2020-09-04].
  12. Prawnik, radca prawny, adwokat, a może mecenas? – czym się różnią, czy w ogóle?. lex4you.wordpress.com. [dostęp 2017-07-31].
  13. Wywiad z mec. Wojciechem Pietrasiewiczem, doradcą podatkowym, o biznesie kancelarii podatkowej. W drodze do kancelarii, 2018-06-26. [dostęp 2020-09-04].
  Legislator – zawód prawniczy, polegający na opracowywaniu i tworzeniu aktów prawnych. Wykonuje się go zazwyczaj po odbyciu rocznej aplikacji legislacyjnej, do której dopuszczani są absolwenci studiów prawniczych, zwykle pracujący w korpusie służby cywilnej i mający co najmniej 2-letnie doświadczenie w legislacji. Zatrudniony jest najczęściej w urzędach centralnych, ministerstwach. Zawodowych legislatorów skupia Polskie Towarzystwo Legislacji. Radca prawny – prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Naczelna Rada Adwokacka (NRA) – organ samorządu zawodowego adwokatury w Polsce, posiadający osobowość prawną i siedzibę w Warszawie mieszczącą się przy ulicy Świętojerskiej 16.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Aplikant adwokacki – osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra prawa bądź absolwent studiów prawniczych realizowanych za granicą, które uznane zostały w Rzeczypospolitej Polskiej. Aplikant adwokacki musi pozytywnie zdać egzamin wstępny na aplikację adwokacką, który raz do roku przeprowadza minister sprawiedliwości. W trakcie aplikacji aplikant przygotowuje się do samodzielnego wykonywania zawodu adwokata. Rozpoczynając aplikację z chwilą złożenia stosowanego ślubowania, aplikanci stają się członkami adwokatury, a w powszechnej praktyce stosuje się wobec nich zwrot grzecznościowy „Mecenas”.
  Środki masowego przekazu (mass media, publikatory) – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej.
  Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości (nie podlega innym organom władzy) i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.

  Reklama