mbox

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

mbox – ogólny termin dla rodziny podobnych formatów plików używanych do przechowywania zbiorów poczty elektronicznej (e-mail). Wszystkie wiadomości w mbox są skoncentrowane i przechowywane w pojedynczym pliku. Początek każdej wiadomości jest przedstawiony w postaci linii „From” (pol. „Od”) oraz pustej linii która jest dodawana na końcu każdej wiadomości. Przez pewien czas formatowanie mbox było bardzo popularne ponieważ narzędzia przetwarzania tekstu mogą być łatwo używane przez zwykły plik tekstowy używany do przechowywania wiadomości e-mail. W przeciwieństwie do protokółów internetowych używanych do wymiany emaili, tutaj program używany do przechowywania emaili został całkowicie uzależniony od programu klienta poczty elektronicznej (ang. e-mail client).

RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.Protokół internetowy (ang. Internet Protocol, skrót IP) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.

Podobnie jak inne znane na rynku klienty poczty elektronicznej, np. Microsoft Outlook, mbox nigdy nie był oficjalnie zaakceptowanym przez RFC mechanizmem standaryzacji (RFC standarization mechanism). Używa on własnego formatu i potrzebuje oprogramowania konwertującego do przepływu email pomiędzy innymi użytkownikami.

Rodzina formatu do przechowywania poczty (mbox family)[ | edytuj kod]

Rodzina mbox współgra z czterema głównymi, różniącymi się i niekompatybilnymi formatami: mboxo, mboxrd, mboxcl oraz mboxcl2. Schemat ich nazw (ang. naming scheme) został opracowany przez Daniela J. Bernstein i Rahula Dhesi we współpracy z innymi twórcami w 1996 roku. Każda nazwa została zaczerpnięta z różnych wersji Uniksa. Formaty mboxcl i mboxcl2 zostały zaczerpnięte z formatu pliku używanego przez Unix System V w wersji 4. Narzędzia poczty (mail tools) oraz imboxrd były wymyślone przez Rahul Dhesi jako kolejne usprawnienia formatu mboxo które później zostały zaadaptowane przez niektóre narzędzia pocztowe systemu Unix łącznie z qmail.

Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).Microsoft Outlook – menedżer informacji osobistych i program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi. Program Outlook można kupić w pakiecie Microsoft Office lub osobno. Odpowiednikiem Outlook-a w systemie Mac OS był do 2010 roku Microsoft Entourage.

W formatach mboxo oraz mboxrd początek wiadomości lokalizowany jest przez skanowanie linii „from” (od) które są typowo znajdowane w nagłówkach email. Jeśli ciąg „from” występować będzie na początku oraz w linii nagłówka czy też w samej treści wiadomości to wiadomość musi być zmodyfikowana zanim zostanie zachowana w skrzynce pocztowej (mailbox) pliku mbox lub linia będzie odebrana jako granica wiadomości, która jest typowo zakończona przez znak „>”.

Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
Klient poczty elektronicznej (ang.) Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.

Reklama