Bit na sekundę

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Mb/s)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bit na sekundę (b/s, bps z ang. bit per second) – jednostka natężenia strumienia danych w medium transmisyjnym (np. pomiędzy dwoma komputerami) oraz jednostka przepustowości, czyli maksymalnej ilości informacji, jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny w jednostce czasu.

Bod (ang. Baud) – w telekomunikacji i elektronice miara określająca prędkość transmisji sygnału (liczbę zmian medium transmisyjnego na sekundę) w zmodulowanym sygnale. Nazwa pochodzi od nazwiska Émile Baudot - twórcy telegraficznego kodu Baudot.Kanał komunikacyjny – połączenie pozwalające na komunikację pomiędzy dwoma uczestnikami wymieniającymi się informacjami. Każdy przekaz jest wysyłany przez nadawcę oraz odbierany przez adresata wiadomości.

Powszechnie stosuje się wielokrotności bitu na sekundę. Mogą być one wyrażane z użyciem przedrostków dziesiętnych SI (kilobit na sekundę – kb/s, megabit na sekundę – Mb/s) albo przedrostków dwójkowych IEC 60027–2 (kibibit na sekundę – Kib/s, mebibit na sekundę – Mib/s).

Przepływność (ang. bit rate lub bitrate) – w telekomunikacji i informatyce: prędkość z jaką sygnał cyfrowy przepływa przez kanał łączności.Przedrostki dwójkowe – stosowane w informatyce przedrostki jednostek miary o identycznych nazwach i oznaczeniach jak przedrostki SI, ale o mnożniku 10 zastąpionym przez 2 (10 = 1000 ≈ 1024 = 2). Dodatkowo przedrostek kilo jest często oznaczany literą K, a nie k jak w układzie SI. Zastosowanie przedrostków dwójkowych jest bardzo praktyczne, jeśli operujemy wielkościami dla których naturalnym jest dwójkowy system liczbowy, np. rozmiarami pamięci komputerowej.

Jednostki pochodne[ | edytuj kod]

kb/s, kilobit na sekundę: 1 kb/s = 1000 b/s Nie należy mylić z kilobajtami na sekundę. Skrócony zapis tych dwóch jednostek różni się jedynie wielkością litery 'B'. Kilobity na sekundę to kb/s (mała litera 'b'), natomiast kilobajty na sekundę to kB/s (duża litera B'). Dla typowego 8-bitowego bajtu 1 kb/s to szybkość transmisji 8 razy mniejsza niż 1 kB/s (1 kB = 8 kb). Jednostkę kilobity na sekundę stosuje się do określania maksymalnej przepustowości kanału komunikacji (np. łącza internetowego). Nie służy jednak do określania prędkości przesyłu danych w danym momencie, wielkość taką opisuje się za pomocą kilobajtów na sekundę.

Mb/s (Mbit/s), megabit na sekundę: 1 Mb/s = 10 b/s = 1 000 000 b/s.

Sekunda (łac. secunda – następna, najbliższa) – jednostka czasu, jednostka podstawowa większości układów jednostek miar np. SI, MKS, CGS – obecnie oznaczana s, niegdyś sek.Przepustowość (pojemność kanału, ang. throughput) w telekomunikacji i informatyce – maksymalna ilość informacji (mierzonej w bitach), jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu (mierzonej w sekundach).

Gb/s, gigabit na sekundę: 1 Gb/s = 10 b/s = 1 000 000 000 b/s

Tb/s, terabit na sekundę: 1 Tb/s = 10 b/s = 1 000 000 000 000 b/s

Przepustowość łącza a szybkość transferu danych[ | edytuj kod]

Obliczanie czasu przesłania pliku o rozmiarze 1 MiB.

 • Na łączu o przepustowości 128 kb/s:
 • rozmiar pliku = 1 MiB = 1024 KiB = 1024·1024 = 1048576 B = 8388608 b
  przepustowość łącza = 128 kb/s = 128·1000 b/s = 128000 b/s
  
  t = rozmiar pliku / przepustowość łącza
  t = (8388608 b) / (128000 b/s)
  t = 65,536 s ≈ 1 min 6 s
  
 • Na łączu o przepustowości 128 Kib/s:
 • przepustowość łącza = 128 Kib/s = 128·1024 b/s = 131072 b/s
  
  t = (8388608 b) / (131072 b/s)
  t = 64 s = 1 min 4 s
  

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • bod
 • bit
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. W niektórych specyfikacjach technicznych, w znaczeniu przedrostków dwójkowych Ki, Mi, Gi, Ti używa się przedrostków dziesiętnych. W takiej sytuacji 1 kb/s = 1024 b/s, 1 Mb/s = 1024² b/s, 1 Gb/s = 1024 b/s itd.
  Bit (w ang. kawałek, skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Bajt (dop. bajtu lub bajta) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.

  Reklama