Mathematical Reviews

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mathematical Reviews – elektroniczna baza, a także periodyk wydawany przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (AMS). Zawiera streszczenia (a w wyjątkowych przypadkach także oceny) wielu publikacji z matematyki, statystyki i informatyki teoretycznej. Publikacje rozpoczęto w 1940 r. z zamiarem dostarczenia streszczeń wszystkich publikacji matematycznych.

Publikacja naukowa – artykuł w czasopiśmie naukowym lub w formie książki, spełniający określone, ostre kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac. Publikacje naukowe są zazwyczaj naukowym źródłem pierwotnym.Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.

W 2006 baza danych zawierała informacje o ponad 1,7 milionie artykułów naukowych, z 1800 czasopism naukowych. Streszczenia zostały opracowane przez ponad 12 tysięcy aktywnych recenzentów (autorzy streszczeń to matematycy aktywni w badaniach naukowych, czasami sugerowani przez edytorów, innych recenzentów lub wolontariusze).

Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (ang. American Mathematical Society lub AMS) - towarzystwo skupiające matematyków w Stanach Zjednoczonych. Jego misją jest promowanie rozwoju badań matematycznych.
Reklama