• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maszyna rejestrowa

  Przeczytaj także...
  Rejestr – układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji w postaci bitów. Na każdej pozycji rejestru przechowywany jest jeden bit informacji.Stos (ang. Stack) – liniowa struktura danych, w której dane dokładane są na wierzch stosu i z wierzchołka stosu są pobierane (bufor typu LIFO, Last In, First Out; ostatni na wejściu, pierwszy na wyjściu). Ideę stosu danych można zilustrować jako stos położonych jedna na drugiej książek – nowy egzemplarz kładzie się na wierzch stosu i z wierzchu stosu zdejmuje się kolejne egzemplarze. Elementy stosu poniżej wierzchołka można wyłącznie obejrzeć, aby je ściągnąć, trzeba najpierw po kolei ściągnąć to, co jest nad nimi.
  Maszyna stosowa to maszyna (procesor bądź maszyna wirtualna), w której podstawowe operacje prowadzi się na stosie, nie zaś na rejestrach.

  Maszyna rejestrowa – maszyna (procesor bądź maszyna wirtualna), w której podstawowe operacje prowadzi się na niewielkiej grupie rejestrów, nie zaś na stosie.

  Maszyny rejestrowe dysponują też stosem – dostępnym jawnie (instrukcjami dodawania do stosu push i zdejmowania ze stosu pop) bądź emulowanym (program modyfikuje rejestr bądź zmienną będącą wskaźnikiem do stosu), ale jest on używany do przechowywania i przekazywania danych, nie do obliczeń.

  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.Równanie kwadratowe – równanie algebraiczne z jedną niewiadomą w drugiej potędze i opcjonalnie niższych. Innymi słowy równanie wielomianowe drugiego stopnia, czyli równanie postaci

  Liczenie pierwiastków równania kwadratowego na przykładowej maszynie rejestrowej (pomijając sprawdzenie czy w ogóle istnieją pierwiastki rzeczywiste):

  Argumenty znajdują się w komórkach pamięci A, B i C. Wyniki znajduje się w komórkach pamięci X1 i X2.

  Porównaj z tym samym algorytmem na maszynie stosowej.

  Większość procesorów to maszyny rejestrowe. Do wirtualnych maszyn rejestrowych należy Parrot.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.888 sek.