• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Martin Fowler

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Martin Fowler w 2015

  Martin Fowler jest autorem książek i znanym wykładowcą z tematyki architektury oprogramowania, specjalizującym się w analizie obiektowej i projektowaniu, UML, wzorcach projektowych, metodykach zwinnych, w tym programowaniu ekstremalnym.

  Fowler rozpoczął pracę z oprogramowaniem na początku lat 80. XX wieku i napisał pięć popularnych książek na temat oprogramowania.

  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W marcu 2000 roku, został głównym naukowcem w firmie ThoughtWorks, zajmującej się integracją systemów i konsultingiem.

  Prowadzi własną stronę bliki, mieszankę bloga i wiki.

  Jest członkiem Agile Alliance i pomagał tworzyć Manifest Agile (Agile Manifesto) w 2001 roku.

  Publikacje[ | edytuj kod]

 • Fowler, Martin. Analysis Patterns: Reusable Object Models. Addison-Wesley. ​ISBN 0-201-89542-0​.
 • Fowler, Martin, Kent Beck. Planning Extreme Programming. Addison-Wesley. ​ISBN 0-201-71091-9​.
 • Fowler, Martin (September 2003). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd ed., Addison-Wesley. ​ISBN 0-321-19368-7​.
 • Fowler, Martin, Kent Beck, John Brant, William Opdyke, and Don Roberts (June 1999). Refactoring: Improving the Design of Existing Code. Addison-Wesley. ​ISBN 0-201-48567-2​.
 • Fowler, Martin, David Rice, Matthew Foemmel, Edward Hieatt, Robert Mee, and Randy Stafford (November 2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley. ​ISBN 0-321-12742-0​.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona domowa Martina Fowlera
 • Rozmowa z Martinem Fowlerem
 • The New Methodology, artykuł na temat lekkich metodyk programowania
 • ThoughtWorks, strona firmy Thoughtworks.
 • Bliki z opinią Fowlera na temat Wikipedii.
 • WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Manifest Agile (pełna nazwa Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania, oryginalne nazwy: Agile Manifesto, Manifesto for Agile Software Development) – deklaracja wspólnych zasad dla zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania. Została opracowana na spotkaniu jakie miało miejsce w dniach 11-13 lutego 2001 roku w ośrodku wypoczynkowym Snowbird w USA (stan Utah). Uczestniczyli w nim reprezentanci nowych metodyk tworzenia oprogramowania będących alternatywą dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym. Do wspomnianych metodyk należą: programowanie ekstremalne, scrum, Dynamic Systems Development Method, Adaptive Software Development, Crystal Clear, Feature Driven Development, Pragmatic Programming. Od nazwy manifestu metodyki te zaczęto określać mianem metodyk zwinnych (ang. agile).
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Kent Beck – twórca programowania ekstremalnego i jeden z twórców Manifestu Zwinnego Oprogramowania (Agile Manifesto).
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Wikipedia – wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii działającej w oparciu o zasadę otwartej treści. Funkcjonuje wykorzystując oprogramowanie MediaWiki (jęz. hawajski: wiki wiki = „szybko”), wywodzące się z koncepcji WikiWikiWeb, umożliwiające edycję każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści w czasie realnym. Słowo Wikipedia jest neologizmem powstałym w wyniku połączenia wyrazów wiki i encyklopedia. Slogan reklamowy Wikipedii brzmi: „Wolna encyklopedia, którą każdy może redagować”.
  Bibilioteca Nacional do Brasil (pol. Brazylijska Biblioteka Narodowa) jest instytucją chroniącą dziedzictwo dokumentalne i bibliograficzne Brazylii, znajduje się w Rio de Janeiro, przy placu Cinelândia.
  Programowanie zwinne ((ang.) Agile software development) – grupa metodyk wytwarzania oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjnym (model przyrostowy). Wymagania oraz rozwiązania ewoluują przy współpracy samozarządzalnych zespołów, których celem jest przeprowadzanie procesów wytwarzania oprogramowania. Pojęcie zwinnego programowania zostało zaproponowane w 2001 w Agile Manifesto.
  Format otwarty UML (ang. Unified Modeling Language, czyli Zunifikowany Język Modelowania) – język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jackobsona, obecnie rozwijany przez Object Management Group.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.687 sek.