Marine-Brigade Ehrhardt

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Marine-Brigade Ehrhardt w Berlinie w czasie puczu Kappa-Lüttwitza
Brygada Marynarki Ehrhardt w Berlinie w czasie puczu Kappa-Lüttwitza; na maszt wciągnięta jest Reichskriegsflagge – flaga Cesarskiej Marynarki Wojennej

Marine-Brigade Ehrhardt (z niem. Brygada Marynarki Ehrhardt) – jeden z niemieckich korpusów ochotniczych (Freikorps) z lat 1919–1920.

I powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierpnia, i trwało do 24 sierpnia 1919. Powstańcami niezadowolonymi z terroru i represji niemieckich, dowodził Alfons Zgrzebniok. Powstanie objęło powiaty: katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, tarnogórski oraz część raciborskiego. Zaangażowanie militarne od 14 lutego 1919 w wojnę z Rosją sowiecką na wschodzie Polski, uniemożliwiło rządowi poparcie dla tego powstania. Zakończyło się przegraną i ucieczką powstańców przed represjami na teren Polski. W 1920 wybuchło II powstanie śląskie.Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.

Brygada został założona w dniu 17 lutego 1919 roku w Wilhelmshaven przez kmdr ppor. Hermanna Ehrhardta, byłego dowódcę 9. flotylli torpedowców.

Brygada składała się z 2 pułków piechoty (każdy składał się z 12 kompanii), 2 kompanii karabinów maszynowych, 3 baterii artylerii polowej oraz innych pododdziałów. Liczebność brygada wynosiła około 5-6 tysięcy ludzi, w głównej części oficerów i podoficerów cesarskiej marynarki wojennej.

Instytut Śląski w Opolu – państwowy instytut naukowy, powstały z inicjatywy Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 9 maja 1957 r. w Opolu, jako jedyny spadkobierca istniejącego przed II wojną światową Instytutu Śląskiego w Katowicach. Pierwszym przewodniczącym rady został prof. Stanisław Rospond, dyrektorem zaś Roman Lutman (pełnił tę funkcję do 1963 roku).Pucz Kappa-Lüttwitza − nieudana próba przewrotu monarchistycznego w Republice Weimarskiej w marcu 1920 roku trwająca 4 dni.

Po utworzeniu została podporządkowana dowódcy Garde-Kavallerie-Schützen-Division gen. Hermannowi von Hofmannowi.

W lutym 1919 roku wzięła udział w zwalczaniu ruchów rewolucyjnych w rejonie DelmenhorstBrema oraz w marcu w Berlinie. W kwietniu – maju uczestniczyła w walkach przeciwko Bawarskiej Republice Rad, a potem w czerwcu – lipcu ponownie tłumiła wystąpienia robotników w Berlinie.

Organizacja Consul (niem. Organisation Consul, O.C.) – niemiecka organizacja tajna o profilu skrajnie prawicowym, działająca w latach 1921-1922.Kaiserliche Marine (niem. Cesarska Marynarka Wojenna) − marynarka wojenna Cesarstwa Niemieckiego, powstała w 1871 roku z przekształconej floty Związku Północnoniemieckiego. Początkowo była przewidywana głównie do obrony własnych wybrzeży i szlaków handlowych, wkrótce została zaangażowana we wspieranie niemieckich interesów imperialnych, a od lat 90 XIX wieku była sukcesywnie rozbudowywana. Wielkie zasługi dla jej rozwoju położył admirał Alfred von Tirpitz, od 1897 roku minister marynarki. W wyniku promowanych przez niego, a wspieranych przez cesarza Wilhelma II programów rozbudowy floty, Kaiserliche Marine stała się w latach poprzedzających I wojnę światową drugą potęgą morską świata, ustępując jedynie Royal Navy.

We wrześniu 1919 roku po upadku I powstania śląskiego została przerzucona na Górny Śląsk i podporządkowana dowódcy 117. Dywizji Piechoty gen. Karlowi Hoeferowi. Zajęła pozycje w rejonie Mysłowic.

Na początku października 1919 roku po raz trzeci została przerzucona do Berlina, w celu tłumienia kolejnych wystąpień robotniczych. W styczniu 1920 roku została przerzucona do obozu szkoleniowego w Döberitz. W marcu 1920 roku uczestniczyła w puczu Kappa-Lüttwitza stanowiąc trzon sił zamachowców w Berlinie. Po załamaniu się puczu brygada w dniu 31 maja 1920 roku została rozwiązana.

Karl Hoefer (ur. w 1862 w Pszczynie, zm. w 1939 w Würzburgu) – niemiecki generał, dowódca Grenzschutzu i Selbstschutzu, SS-Oberführer, żarliwy nacjonalista i nazista. Delmenhorst (dolnoniem. Demost) - miasto na prawach powiatu w Niemczech, położone w kraju związkowym Dolna Saksonia. Liczy ok. 74,8 tysiąca mieszkańców. Działa tutaj wiele zakładów przemysłowych, produkujących m.in. maszyny, odzież, produkty spożywcze i wykładziny z tworzyw sztucznych.

Krótko po jej rozwiązaniu jej kadra założyła Związek Byłych Oficerów Ehrhardta (Verein ehemaliger Ehrhardts-Offiziere), która pod koniec 1920 roku przekształcił się w tajną organizację terrorystyczną Organizację Consul.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Encyklopedia powstań śląskich. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982.
 • Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Brema (niem. Bremen) – miasto w północnych Niemczech, położone nad rzeką Wezerą (niem. Weser) w odległości ok. 60 km od jej ujścia do Morza Północnego. Brema jest miastem na prawach kraju związkowego Niemiec (patrz: "Wolne Hanzeatyckie Miasto Brema"), któremu podlega oprócz samego miasta Brema, leżące około 60 km na północ Bremerhaven.
  Republika Weimarska – potoczna nazwa państwa niemieckiego istniejącego w latach 1919-1933 (nazwa urzędowa: Rzesza Niemiecka). Powstała w wyniku rewolucji listopadowej 1918. Było to państwo federalne, demokratyczne, z mieszaną prezydencko-parlamentarną formą rządów. Parlamentem był Reichstag, stolicą – Berlin. Nazwa republiki pochodzi od miasta Weimar, w którym obradowało zgromadzenie narodowe, uchwalające konstytucję. Na powstanie republiki bezpośredni wpływ miały skutki I wojny światowej. Upadek republiki spowodowało powstanie i umocnienie się nazizmu.
  Wilhelmshaven – miasto na prawach powiatu w północno-zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Dolna Saksonia, nad zatoką Jade Morza Północnego. Najbliżej położone duże miasta to: Oldenburg ok. 50 km na południe, oraz holenderskie Groningen ok. 100 km na zachód.
  Hermann Ehrhardt (ur. 29 listopada 1881 roku w Diersburgu obecnie dzielnica gminy Hohberg, zm. 27 września 1971 roku w Krems nad Dunajem) — dowódca niemieckich Freikorpsów w czasie zamieszek w Republice Weimarskiej w latach 1918-20. Dowodził II Brygadą Marynarki, znaną także jako Brygada Marynarki Ehrhardt (Marinebrigade Ehrhardt).
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama