Marian Szarmach

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Prof. Marian Szarmach

Marian Eugeniusz Szarmach (ur. 28 grudnia 1939 w Łasinie) – polski filolog klasyczny, profesor nauk humanistycznych, wykładowca w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Druga sofistyka – nurt intelektualny i literacki w kulturze i literaturze greckiej okresu cesarstwa rzymskiego zakładający odnowę dialektu attyckiego, którym posługiwali się ateńczycy przełomu V i IV wieku, powrót do zainteresowań filozoficzno-lingwistycznych pierwszych sofistów i naśladowanie uczoności poetów aleksandryjskich.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

Życiorys[ | edytuj kod]

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie. W 1963 ukończył na UMK studia z filologii klasycznej, pisząc pracę magisterską u profesora Stefana Srebrnego. W latach 1963–1968 pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Sztumie. Uczył tam języka polskiego i historii oraz kierował internatem. W 1965 rozpoczął współpracę z UMK, gdzie w 1967 został asystentem w Katedrze Filologii Klasycznej. W tym samym roku zamieszkał na stałe w Sztumie. W 1971 obronił na UMK doktorat z tragedii greckiej pod kierunkiem profesor Zofii Abramowiczówny, a w 1978 uzyskał habilitację na podstawie monografii o Dionie z Prusy. Współpracował ze sztumskim biuletynem "Solidarności". 11 maja 1990 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Łasin (niem. Lessen) – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Łasin.Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) - gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.

Jego badania i publikacje dotyczą cesarskiej literatury grecko-rzymskiej, głównie autorów wczesnochrześcijańskich oraz drugiej sofistyki. Jest autorem monografii, wielu przekładów, a także około 130 artykułów (m.in. w języku francuskim i niemieckim) w czasopismach polskich i zagranicznych. W Katedrze Filologii Klasycznej UMK wykładał historię sztuki antycznej. W 2016 przeszedł na emeryturę.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego "Prac Wydziału Filologiczno-Filozoficznego" w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Został również przewodniczącym Komitetu Głównego olimpiady języka łacińskiego oraz Komisji Nagród w Polskim Towarzystwie Filologicznym, jak również członkiem kolegium redakcyjnego organu prasowego PTF – pisma "Eos".

Polskie Towarzystwo Filologiczne (PTF), Societas Philologa Polonorum — stowarzyszenie założone w roku 1893 we Lwowie przez profesora Ludwika Ćwiklińskiego. Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie i krzewienie w Polsce wiedzy o antyku i kulturze klasycznej, a także promocja nauczania języka łacińskiego i starogreckiego. PTF liczy ponad pięciuset członków w całej Polsce, którymi są nauczyciele, badacze oraz miłośnicy kultury klasycznej. Od 2013 roku siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Wrocław. Prezesem honorowym PTF jest prof. dr hab. Marian Szarmach. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.

15 stycznia 2010 został pierwszą osobą odznaczoną medalem "Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej".

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Liceum Ogólnokształcące w Sztumie – liceum ogólnokształcące w Sztumie, w województwie pomorskim, w Polsce. Część Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Olimpiada języka łacińskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku 1982. Przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Organizatorem zawodów jest Polskie Towarzystwo Filologiczne – Societas Philologa Polonorum. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Marian Szarmach z Katedry Filologii Klasycznej UMK. Jej uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością przekładu tekstu łacińskiego na język polski, znajomością gramatyki łacińskiej oraz lektury obowiązkowej i dodatkowej.
Dziennik Bałtycki – (pełny tytuł Polska Dziennik Bałtycki) dziennik informacyjno-publicystyczny ukazujący się na Pomorzu od 19 maja 1945.
Eos – czasopismo z zakresu filologii klasycznej ukazujące się od 1894 roku. Jest organem Polskiego Towarzystwa Filologicznego i ukazuje się od 1894 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był Ludwik Ćwikliński.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.
Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

Reklama