Marian Kawa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Marian Zbigniew Kawa (ur. 29 października 1955 w Nadolanach) – polski pedagog i polityk, samorządowiec, poseł na Sejm IV kadencji.

Edward Olejko (ur. 1949) – polski samorządowiec, burmistrz i wiceburmistrz Sanoka, starosta powiatu sanockiego, radny Rady Miasta Sanoka i Rady Powiatu Sanockiego.Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.

Życiorys[ | edytuj kod]

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku z 1974. W 1983 ukończył studia na Politechnice Rzeszowskiej, uzyskując dyplom inżyniera chemika. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki w Instytucie Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 23 września 2001, na czas kadencji od 19 października 2001 do 18 października 2005. Wybory samorządowe VI kadencji odbyły się 21 listopada 2010 roku (I tura). II tura (ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się 5 grudnia i 19 grudnia 2010 roku. Termin wyborów został ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 15 września 2010 roku.

Od 1974 do 1981 był zatrudniony jako pracownik fizyczny w ZPG „Stomil” w Sanoku, od 1982 do 1984 był wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego w ZSPM w Krośnie, od 1984 do 1989 inspektorem terenowym w PRON. W 1990 został zatrudniony jako pedagog-wychowawca w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Sanoku.

Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

Należał do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, w 1981 był delegatem ze Stomilu na III Nadzwyczajny Zjazd ZSMP. Od 1978 był członkiem PZPR, należał do niej do czasu rozwiązania partii w 1990. Jako przedstawiciel Stomilu, pracujący na stanowisku starszego mistrza, w dniach 17–18 czerwca 1981 został wybrany na członka Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krośnie, a 25 czerwca 1981 wybrany na członka egzekutywy KW PZPR w Krośnie. Od 1991 do 1999 był przewodniczącym rady rejonowej SdRP w Sanoku, od 1992 do 1999 wchodził w skład rady naczelnej SdRP. Od 1994 do 1999 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku samorządowego województwa krośnieńskiego. W wyborach samorządowych 1994 uzyskał mandat radnego Rady Miasta Sanoka, startując z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W wyborach samorządowych w 1998, startując z listy SLD, uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego I kadencji i pełnił go do 29 października 2001. W listopadzie 1998 ubiegał się o stanowisko starosty sanockiego, przegrywając w głosowaniu Rady Powiatu z Edwardem Olejką. 28 lutego 1999 został wybrany na przewodniczącego rady powiatowej SdRP w Sanoku, a 21 listopada 1999, 23 lutego 2003 i 3 kwietnia 2016 był wybierany na przewodniczącego rady powiatowej SLD w Sanoku. 31 maja 1999 członkiem zarządu klubu piłkarskiego MKS Stal Sanok, został także członkiem zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – państwowa politechnika, uczelnia techniczna o profilu technicznym w Rzeszowie. Pierwsza samodzielna uczelnia na Rzeszowszczyźnie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 10. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 960. pośród wszystkich typów uczelni.Województwo krośnieńskie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 – 1998. Położone w południowo-wschodniej części Polski, przy granicy ze Słowacją i Ukrainą. Graniczyło od zachodu z województwem nowosądeckim i tarnowskim, a od północy z rzeszowskim i przemyskim. Siedzibą władz województwa było Krosno.

W wyborach parlamentarnych w 2001 został wybrany na posła IV kadencji w okręgu krośnieńskim z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Mandat poselski sprawował do 2005. Od 2006 do 2010 pełnił funkcję radnego i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego. Bezskutecznie ubiegał się o reelekcję w wyborach samorządowych w 2010. Bezskutecznie kandydował także w wyborach parlamentarnych w 1993, 1997, 2005, 2007. W wyborach samorządowych w 2014 bez powodzenia ubiegał się o urząd wójta gminy Bukowsko. W 2015 ponownie bezskutecznie wystartował do Sejmu, reprezentując SLD w ramach Zjednoczonej Lewicy. W wyborach samorządowych w 2018 ponownie uzyskał mandat radnego powiatu.

Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni (ZL) – polska lewicowa koalicja wyborcza zawiązana przed wyborami parlamentarnymi w 2015 przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polską Partię Socjalistyczną, Unię Pracy, Partię Zieloni. Z list koalicji w wyborach kandydowali także działacze innych partii politycznych. Liderem koalicji została Barbara Nowacka (TR).Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

W styczniu 2010 Sąd Rejonowy w Sanoku nieprawomocnie skazał go na karę grzywny za naruszanie nietykalności cielesnej wychowanków domu dziecka. W lipcu tego samego roku wyrok ten został uchylony, a sprawa przekazana przez Sąd Okręgowy w Krośnie do ponownego rozpoznania. W wyroku z kwietnia 2011 sąd rejonowy potwierdził naruszenie nietykalności cielesnej dzieci (przy czym część wychowanków wycofała zarzuty), warunkowo umarzając postępowanie na dwa lata. Sąd odwoławczy utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, który uprawomocnił się w grudniu 2011. W tej sprawie Marian Kawa był zawieszony w obowiązkach służbowych od końca 2008, a postępowania prowadziła także komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy wojewodzie podkarpackim, która umorzyła je po uprawomocnieniu się wyroku, w związku z czym wychowawca latem 2012 powrócił do pracy w Domu Dziecka w Sanoku.

Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Jego żoną została Alina, z którą ma syna Konrada.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Absolwenci. 1losanok.pl. [dostęp 22 maja 2014].
 2. Radni nowej kadencji. Marian Kawa. „Tygodnik Sanocki”. nr 34 (146), s. 2, 26 sierpnia 1994. 
 3. Po Zjeździe ZSMP. Młodzi o sprawach młodych. „Gazeta Sanocka – Autosan”. nr 14 (214), s. 3, 10–20 maja 1981. 
 4. Członkowie KW PZPR w Krośnie. „Nowiny”. nr 23, s. 3, 15 czerwca 1981. [dostęp 9 sierpnia 2017]. 
 5. Reprezentanci Sanoka w partyjnych władzach województwa. „Gazeta Sanocka – Autosan”. nr 19 (219), s. 1, 1–10 lipca 1981. 
 6. Egzekutywa KW PZPR w Krośnie. „Nowiny”. nr 125, s. 3, 26–28 czerwca 1981. [dostęp 9 sierpnia 2017]. 
 7. Kandydaci na radnych w Sanoku. „Tygodnik Sanocki”. nr 23 (135), s. 8, 10 czerwca 1994. 
 8. Najwięcej 454, najmniej 3. lekarze popularni, abstynenci nie. „Echo Sanoka”. nr 24, s. 8, 27 czerwca 1994. 
 9. Mamy nową Radę!. „Tygodnik Sanocki”. nr 25 (137), s. 1, 24 czerwca 1994. 
 10. Wybory samorządowe i pozostałe. sokolsanok.pl. [dostęp 22 listopada 2014].
 11. Zasiądą w Sejmiku. „Tygodnik Sanocki”. nr 43 (363), s. 1, 23 października 1998. 
 12. Sejmiki dla „Solidarności”. dziennikpolski24.pl, 15 października 1998. [dostęp 22 maja 2014].
 13. Radni I kadencji. sejmik.podkarpackie.pl. [dostęp 21 października 2019].
 14. II sesja Rady Powiatu. Burmistrz Sanoka – starostą. „Tygodnik Sanocki”. nr 47 (367), s. 1, 20 listopada 1998. 
 15. Marian Kawa szefem. „Tygodnik Sanocki”. nr 10 (382), s. 1, 3, 5 marca 1999. 
 16. Maria Boczar. Zebrał się I Powiatowy Zjazd SLD. Wybory, wybory. „Tygodnik Sanocki”. nr 48 (420), s. 1, 5, 26 listopada 1999. 
 17. Zbigniew Osenkowski. Kalendarium sanockie 1995–2000. „Rocznik Sanocki 2001”, s. 355, 365, 2001. Sanok: Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 
 18. Zbigniew Osenkowski. Kalendarium sanockie 2001–2004. „Rocznik Sanocki”. IX, s. 434, 2006. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej. ISSN 0557-2096. 
 19. Nowe władze powiatowe SLD w Sanoku. esanok.pl, 7 kwietnia 2016. [dostęp 8 kwietnia 2016].
 20. Nowy prezes Stali. Z otwartą polityką. „Tygodnik Sanocki”. nr 23 (395), s. 14, 4 czerwca 1999. 
 21. Strona sejmowa posła IV kadencji. [dostęp 27 grudnia 2014].
 22. Serwis PKW – Wybory 2010. [dostęp 27 września 2014].
 23. Wyniki wyborów do Rady Powiatu. „Tygodnik Sanocki”. nr 47 (993), s. 11, 26 listopada 2010. [dostęp 27 grudnia 2014]. 
 24. Serwis PKW – Wybory 2014. [dostęp 2 grudnia 2014].
 25. Serwis PKW – Wybory 2015. [dostęp 9 października 2015].
 26. Serwis PKW – Wybory 2018. [dostęp 22 października 2018].
 27. Były poseł Marian Kawa skazany za bicie dzieci. nowiny24.pl, 21 stycznia 2010. [dostęp 21 stycznia 2010].
 28. Wyrok dla b. posła SLD za bicie dzieci – uchylony. wp.pl, 13 lipca 2010. [dostęp 13 lipca 2010].
 29. Jolanta Ziobro. Wrócił do pracy z dziećmi. „Tygodnik Sanocki”. nr 31 (1080), s. 1, 10 sierpnia 2012. [dostęp 13 lipca 2017]. 
 30. Były poseł Marian Kawa – winny, ale nie skazany. nowiny24.pl, 13 grudnia 2011. [dostęp 13 grudnia 2011].

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Strona sejmowa posła IV kadencji. [dostęp 27 grudnia 2014].
 • Marian Kawa. whoiswho-verlag.ch. [dostęp 27 grudnia 2014].
 • Okręg wyborczy nr 22 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miast na prawach powiatu Krosno i Przemyśl oraz powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i sanockiego (województwo podkarpackie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 11 posłów w systemie proporcjonalnym.I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku – placówka oświatowa w województwie podkarpackim.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 – wybory do Sejmu i Senatu. Na mocy postanowienia prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 17 lipca 2015, zmienionego postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015 odbyły się 25 października 2015.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP) – polska partia polityczna wywodząca się z PZPR, istniejąca w latach 1990–1999. Od 1991 wchodząca w skład koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej, przekształconej w 1999 w jednolitą partię o tej samej nazwie. W okresie 1993–1997 współtworzyła koalicję rządową z Polskim Stronnictwem Ludowym. Premierami z ramienia ugrupowania byli Józef Oleksy (1995–1996) i bezpartyjny Włodzimierz Cimoszewicz (1996–1997). W 1995 kandydat partii Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory prezydenckie. Przewodniczącymi SdRP byli kolejno: Aleksander Kwaśniewski, Józef Oleksy i Leszek Miller.
  Zbigniew Józef Osenkowski (ur. 29 września 1943 w Zagórzu) – projektant pojazdów mechanicznych, grafik, publicysta, działacz kultury. Uprawia rysunek i grafikę, tworzy i kolekcjonuje ekslibrisy.
  Wybory samorządowe w Polsce w 2018 – wybory samorządowe, które zostaną zarządzone między 16 lipca a 16 sierpnia 2018, odbędą się zaś 21 października, 28 października, 1 listopada albo 4 listopada 2018 (ewentualna druga tura dwa tygodnie później). W wyborach tych wybierani będą włodarze (wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast) oraz radni dzielnicowi, gminni (w tym miejscy), powiatowi i wojewódzcy.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.

  Reklama