Marek Car

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Marek Car (ur. 8 lipca 1953, zm. 22 marca 1997) – polski dziennikarz, popularyzator Internetu. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym niedaleko Bodzanowa koło Płocka wraz z córką Anną.

World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników. Nagroda im. Marka Cara – wręczana jest co roku w trakcie Forum Teleinformatyki. Nagrodzie patronuje tragicznie zmarły w 1997 roku, jeden z pomysłodawców i przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki Marek Car. Celem nagrody jest wyróżnieniem dokonań w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby. Nagrodę tę przyznaje corocznie specjalnie powołana Kapituła Nagrody im. Marka Cara zgodnie z założeniami Regulaminu. Postać Marka Cara jest ściśle związana z najszerzej rozumianą popularyzacją wykorzystania informatyki w codziennym życiu, zarówno przedsiębiorstw i instytucji, jak i każdego człowieka.

Życiorys[ | edytuj kod]

Redaktor miesięcznika „Komputer”, współzałożyciel tygodników „ComputerWorld Polska” oraz „BOSS-Komputer”. Jeden z twórców komputerowej sieci Fidonet, założyciel i prezes stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu, członek Rady Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Pomysłodawca Forum Teleinformatyki i Przewodniczący Rady Programowej kilku pierwszych edycji Forum. Współtwórca Internet dla Szkół (IdS) i Internet dla Niepełnosprawnych (IdN), współtwórca polskiego portalu internetowego Polska OnLine. Autor rozwinięcia angielskiego skrótu WWW – Wszechnica Wiedzy Wszelakiej.

Fundacja Aktywizacja (przedtem Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) - organizacja pozarządowa zajmującą się aktywizacją i edukacją osób niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie technologii komunikacyjno-informatycznych. Powstała w 1990 roku z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Polskiego Towarzystwa Informatycznego.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Działalność publiczna[ | edytuj kod]

Pełnomocnik Premiera ds. Informatyki w rządzie premiera Waldemara Pawlaka. Wraz z dymisją gabinetu, 10 lutego 1995 złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska, tłumacząc jej powody tym, że "był pełnomocnikiem premiera, co łatwo można przetłumaczyć jako – pełnomocnikiem tego premiera". Po swojej rezygnacji został powołany na stanowisko dyrektora Biura Informatyki URM. W tym czasie pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki, złożonej z przedstawicieli administracji rządowej.

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Rząd Waldemara Pawlaka – Rada Ministrów pod kierownictwem premiera Waldemara Pawlaka, powołana przez prezydenta Lecha Wałęsę 26 października 1993 po dymisji rządu Hanny Suchockiej. Ukształtowany w wyniku wygranych wyborów parlamentarnych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i drugim miejscu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zawarły koalicję. Rząd Waldemara Pawlaka podał się do dymisji 1 marca 1995 w wyniku sporów między koalicjantami, kryzysów personalnych oraz działań politycznych prezydenta Lecha Wałęsy w celu zmiany istniejącego układu władzy. Prezydent przyjął dymisję rządu i powołał rząd Józefa Oleksego.

Od roku 2002 w czasie trwania Forum Teleinformatyki przyznawana jest Nagroda im. Marka Cara za wybitne osiągnięcia w działalności na polu teleinformatyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem efektów społecznych nagradzanej działalności.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • Wypowiedź Marka Cara w czasie warsztatów internetowych dla artystów, listopad – grudzień 1996
  • strona Oddziału Warszawskiego SDP
  • wybitny wkład Marka Cara w rozwój czasopiśmiennictwa – Komputer, Компьютер, Computerworld
  • Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
    Warto wiedzieć że... beta

    Polska Społeczność Internetu – nieistniejące obecnie stowarzyszenie, które miało w założeniach reprezentować interesy polskich internautów oraz dbać o rozwój internetu w Polsce.

    Reklama