Mapowanie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mapowanie – przyporządkowanie jednych zasobów systemowych do drugich, często wirtualnych – zmiana przestrzeni adresowej (m.in. mapowanie plików, partycji, pamięci operacyjnej, portów I/O komputera, adresów IP, zasobów sieciowych). Mapowanie pozwala na emulację sprzętu, wzrost szybkości systemu, komfort i rozszerzenie funkcjonalności.

Sieć lokalna (ang. LAN – Local Area Network) – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze takim jak blok, szkoła, laboratorium, czy też biuro. Główne różnice LAN, w porównaniu z siecią WAN, to m.in. wyższy wskaźnik transferu danych, czy też mniejszy obszar geograficzny.Karta rozszerzeń (ang. expansion card lub adapter card) – element składowy jednostki systemowej komputera. Występuje w postaci płytki drukowanej (karty) montowanej w złączu płyty głównej. Karta rozszerzeń to jeden z podtypów kontrolera.

Przykładem mapowania pamięci jest mechanizm pamięci wirtualnej wykorzystujący partycje wymiany (ang. swap partition), stosowany w systemach operacyjnych GNU/Linux, i pliki wymiany (ang. swap) – stosowany w systemach Windows. Metoda mapowania pamięci jest także szeroko stosowana w przypadku kart graficznych i portów I/O, ponieważ pozwala na bezpośredni i szybki dostęp do zasobów kart rozszerzeń montowanych w komputerach.

Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.Emulator – program komputerowy, który duplikuje funkcje jednego systemu informatycznego w innym, dzięki czemu ów drugi system zwraca te same rezultaty, co pierwszy. Mówimy wtedy, że pierwszy system jest emulowany przez drugi.

Mapowanie dysku, to przyporządkowanie oznaczenia dysku wybranemu katalogowi sieciowemu. Stosowane jest ono w celu ułatwienia dostępu do katalogu udostępnionego na innym komputerze w sieci LAN. Mapować można tylko udostępniane zasoby.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • mapowanie bezpośrednie
 • Warto wiedzieć że... beta

  Plik wymiany – specjalny plik systemowy wykorzystywany przez Windows jako Pamięć wirtualna. Ten plik w systemach operacyjnych opartych na Windows NT nazywa się pagefile.sys. System operacyjny może obsługiwać po jednym takim pliku na każdą partycję. Jest wykorzystywany wówczas, gdy menedżer pamięci uwalnia pamięć RAM, nie zmniejszając ilości alokowanej pamięci wirtualnej. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy ilość przetwarzanych informacji nie mieści się w pamięci fizycznej. Dane z pamięci wirtualnej są wtedy zapisywane do pliku wymiany, obszar pamięci jest zwalniany, a gdyby dane przeniesione na dysk były potrzebne, to tworzy się blok pamięci i kopiuje dane z pliku wymiany. Zbyt częste zapisy i odczyty do pliku wymiany zmniejszają wydajność komputera i przyczyniają się do nadmiernego użycia dysku twardego i zazwyczaj świadczą o zbyt małej ilości pamięci RAM. Aby plik wymiany działał wydajnie powinien być zapisany w jednolitym, zdefragmentowanym obszarze dysku. Warto też ze względów wydajnościowych utworzyć plik wymiany na dysku twardym innym niż zainstalowany system, ewentualnie na oddzielnej partycji, a co najmniej na partycję innej niż ta na której zainstalowano system operacyjny.
  Partycja wymiany (SWAP) – systemowa partycja występująca w systemach typu UNIX. Służy do tymczasowego przechowywania danych w sytuacji, gdy ich ilość przekracza zasoby wolnej pamięci RAM lub gdy z różnych powodów korzystniej jest przechowywać je (lub ich część) na dysku twardym.
  Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).
  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".
  Przestrzeń adresowa to mapa możliwej do zaadresowania przez proces pamięci. Nie cały jej obszar musi mieć swój odpowiednik w pamięci fizycznej, co jest implementowane za pomocą pamięci wirtualnej. W skład przestrzeni adresowej procesu wchodzą najczęściej:
  Partycja – logiczny, wydzielony obszar dysku twardego, który może być sformatowany przez system operacyjny w odpowiednim systemie plików. Niekiedy określenie partycja odnosi się do wydzielonego zasobu innego niż dysk twardy, np. partycja jako wydzielony logiczny komputer (PR/SM) lub partycjonowanie przełączników Fiber Channel lub ESCON Director.
  Definicja intuicyjna: Pamięć wirtualna to, z punktu widzenia programisty, znacznie większa ilość pamięci RAM dla procesu niż fizycznie dostępna w systemie, niezależnej od innych procesów. Ułatwia to tworzenie aplikacji, a także sztuczne zwiększenie ilości dostępnej pamięci poprzez wykorzystanie części dysku twardego do tego celu.

  Reklama