• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mapa synoptyczna

  Przeczytaj także...
  Pogoda – stan atmosfery w konkretnym miejscu i czasie; w szerszym ujęciu – warunki meteorologiczne na danym obszarze kuli ziemskiej. Ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim (przynajmniej 30 lat) określany jest jako klimat.Stacja meteorologiczna (standardowy model stacji meteorologicznej) – graficzne przedstawienie pomiarów ze stacji meteorologicznej umieszczane na mapach pogody, morskich faksymilowych ostrzeżeniach meteorologicznych itp.
  Mapa (z łac. mappa – obrus) – uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych. Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w historii, geografii i geodezji. Najstarszą znaną mapą jest mapa na ścianie w anatolijskiej osadzie Çatalhöyük.

  Mapa synoptyczna, mapa pogody to mapa przedstawiająca obecny stan pogodowy na większym obszarze (np. kontynentu europejskiego).

  Na mapach synoptycznych wyniki pomiarów ze stacji synoptycznej opisuje się graficznie – zobacz stacja meteorologiczna (legenda). Mapy synoptyczne mogą być powierzchniowe i górne.

  Analizując mapy synoptyczne na przestrzeni krótkiego okresu (kilka-kilkanaście godzin) można z pewnym prawdopodobieństwem prognozować (przewidywać) stan pogody.

  Tendencja ciśnienia atmosferycznego to zmiana ciśnienia w czasie. Na mapach synoptycznych nanosi się tendencję ciśnienia graficznie. Wartość tendencji ciśnienia (pp) opisuje się na mapie synoptycznej (model stacji synoptycznej) w hPa za ostatnie 6 godzin z dokładnością do 0.1 hPa (przecinki są pominięte, + oznacza wzrost ciśnienia, - oznacza spadek ciśnienia ) w postaci strzałki składającej się z dwóch prostych. Pierwsza prosta (lewa) stanowi jaka była tendencja od 6 do 3 godzin temu, druga (prawa) jaka w ciągu ostatnich 3. Tendencja spadkowa oznaczana jest wówczas, kiedy ciśnienie spadnie o co najmniej 2 hPa w ciągu 3 godzin, a tendencja wzrostowa odwrotnie: gdy ciśnienie wzrośnie o co najmniej 2 hPa w ciągu 3 godzin.Zachmurzenie jest to stopień pokrycia nieba przez chmury. Do jego określania stosuje się skalę od 0 do 8 (8 oznacza pełne zachmurzenia, 0 - brak). Przy podawaniu stopnia zachmurzenia podaję się także rodzaj i gatunek chmur.

  Oznaczenia graficzne frontów atmosferycznych.[ | edytuj kod]

  Oznaczenia systemów ciśnienia[ | edytuj kod]

  Schematyczny opis (legenda) pomiarów na stacji meteorologicznej używany na mapach synoptycznych (z sieci USA)

  Opis pomiarów meteorologicznych[ | edytuj kod]

  Stacja meteorologiczna[ | edytuj kod]

  Pomiary ze stacji meteorologicznych opisane w postaci graficznej i numerycznej na mapach synoptycznych.

  Prędkość wiatru, pokrywa chmur i tendencja ciśnienia[ | edytuj kod]

  W tej sekcji opisane są symbole prędkość wiatru, pokrywa chmur i tendencja ciśnienia.

  Symbole pogody i ich opis[ | edytuj kod]

  Klasyfikacja chmur[ | edytuj kod]

  Synoptyczne mapy górne[ | edytuj kod]

  Górne mapy są bardzo ważnym elementem prognozy pogody, ponieważ zaburzenia powodowane przez łańcuchy górskie, lokalne zaburzenia temperatury, nie są na nich widoczne. Dzięki temu można wyłapać najważniejsze elementy cyrkulacji atmosfery. Wykres ciśnienia czy wiatrów na mapie górnej może wyglądać kompletnie inaczej niż na mapie powierzchniowej, a mimo to doświadczony synoptyk jest w stanie określić dzięki niej np. cyklogenezę (tworzenie się niżu). Nawet bardzo sprzyjające warunki na powierzchni ziemi (np. baroklinowość) nie są wystarczające do rozwinięcia się niżu, potrzebny jest do tego impuls w górnej troposferze. Podobnie cyklony tropikalne, mimo że temperatura oceanu jest dostatecznie wysoka, potrzebują impulsu np. w postaci wymuszenia ruchu wstępującego do powstania cyklonu. Dane do górnych map synoptycznych uzyskiwane są za pomocą sondaży atmosfery. Mapy górne są zazwyczaj wykreślane na następujących poziomach:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.