• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mapa drogowa

  Przeczytaj także...
  Compagnie Générale des Établissements Michelin – największy w Europie i jeden z największych na świecie producent opon. Jego siedziba znajduje się w Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) we Francji. Michelin znany jest również z wydawanych przez siebie map i przewodników („Guide Michelin”) dla turystów zmotoryzowanych.Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.
  Skala mapy (czasem używany jest również termin podziałka mapy) – stosunek wielkości liniowych rozmiarów modelu Ziemi, dla jakiego opracowano odwzorowanie kartograficzne danej mapy, do rzeczywistej wielkości tych rozmiarów.

  Mapa drogowa, mapa samochodowa – szczególna odmiana mapy wybranego terytorium (państwa lub jego części, czasem całego kontynentu lub regionu obejmującego kilka państw), na której zaznaczone są przede wszystkim drogi kołowe i miejscowości oraz odległości pomiędzy poszczególnymi punktami na mapie.

  Autostrada — droga o ograniczonej dostępności, zaprojektowana i zbudowana w celu zapewnienia bezpiecznego, szybkiego, płynnego ruchu pojazdów.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Na mapach drogowych nie spotyka się szczegółowych informacji na temat rzeźby terenu (nie ma tam linii poziomic występujących na mapach topograficznych ani barwnych oznaczeń wysokości nad poziomem morza występujących na mapach fizycznych, bywają jedynie oznaczane ważniejsze wzgórza i szczyty górskie). W sposób schematyczny pokazane są szczegóły topograficzne, ułatwiające orientację w terenie (np. rzeki i strumienie, linie kolejowe). Pozostałe szczegóły mogą być całkowicie pominięte, albo ograniczone są w znacznym stopniu, przy czym ich wybór często dokonywany jest pod kątem tego, co interesować może osobę podróżującą samochodem, np. turystę: zaznaczane bywają parkingi, stacje benzynowe, hotele i motele, drogowe przejścia graniczne, lasy, odcinki dróg o wysokiej wartości widokowej (w tym np. punkty widokowe), rezerwaty przyrody, zabytki, kościoły itp. Na mapach drogowych oznaczana jest także numeracja tras międzynarodowych (np. w Europie numeracja tras europejskich), oraz numeracja dróg w systemach przyjętych w poszczególnych państwach (np. w Polsce numeracja dróg krajowych, dróg wojewódzkich, w USA numeracja według Interstate Highway System oraz na poziomie poszczególnych stanów).

  Hotel – obiekt wchodzący w skład infrastruktury turystycznej, w którym świadczone są odpłatnie usługi noclegowe (przede wszystkim krótkookresowe).Warstwica (nazwa używana w geodezji) lub poziomica (nazwa używana w kartografii), izohipsa – linia krzywa na mapie łącząca punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza. Powstaje poprzez przecięcie powierzchni terenu płaszczyznami poziomymi, równoległymi i oddalonymi od siebie o stałą wartość (np. co 10 m) cięcia poziomicowego. Rysunek na mapie odtwarza ukształtowanie terenu, a mapa z poziomicami nazywana jest mapą poziomicową (warstwicową).
  Mapa drogowa Nowej Anglii z roku 1929

  Powszechnie przyjęte jest w systemie oznaczeń na mapach drogowych, że drogi główne oznaczane są przy pomocy grubej czerwonej linii (jeśli jest to droga dwujezdniowa lub autostrada, to może być to linia podwójna), a drogi niższej kategorii oznaczane bywają liniami cieńszymi i czasem jaśniejszymi, np. pomarańczową lub żółtą. Odległości pomiędzy miejscowościami lub punktami węzłowymi (np. skrzyżowaniami) wpisywane są wzdłuż odpowiedniego odcinka drogi; często punkty węzłowe oznaczane są za pomocą narysowanych szpileczek, wbitych w te punkty.

  Google Maps — serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje. Został stworzony w 2005 roku przez Google, jest darmowy dla niekomercyjnych użytkowników.Interstate Highway System (co można przetłumaczyć jako System Autostrad Międzystanowych) to główna sieć autostrad w Stanach Zjednoczonych.

  Skala mapy drogowej zależy głównie od tego, jaki obszar obejmuje, a także od gęstości dróg na tym obszarze: przeglądowe mapy drogowe, obejmujące cały kontynent i zawierające tylko najważniejsze drogi i największe miasta mają skalę 1:3.000.000 lub podobną; mapy obejmujące jeden kraj wielkości Polski mają często skalę od 1:750.000 do 1:1.000.000, natomiast najdokładniejsze mapy drogowe rysowane są w skali rzędu od 1:200.000 do 1:400.000.

  Global Positioning System (GPS) - właściwie GPS-NAVSTAR (ang. Global Positioning System – NAVigation Signal Timing And Ranging) – jeden z systemów nawigacji satelitarnej, stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. System składa się z trzech segmentów: segmentu kosmicznego - 31 satelitów orbitujących wokół Ziemi na średniej orbicie okołoziemskiej; segmentu naziemnego - stacji kontrolnych i monitorujących na ziemi oraz segmentu użytkownika - odbiorników sygnału. Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie.Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.

  Tradycyjne mapy drogowe, czy to w postaci składanych arkuszy papieru, czy to w formie wielostronicowych atlasów samochodowych, wydawane często bywały przez firmy zajmujące się dystrybucją paliw samochodowych (np. na reprodukcji obok – Gulf Oil, a także Shell, Aral AG, BP) oraz części samochodowych (np. Michelin — producent opon). Od czasu upowszechnienia Internetu a także rozpowszechnienia systemów satelitarnych do celów cywilnych (m.in. GPS, Google Maps) powszechnie stały się dostępne interaktywne mapy drogowe, umożliwiające – oprócz zastosowania tradycyjnego – także automatyczny wybór trasy i planowanie podróży (ang. route planning) przy uwzględnieniu różnych parametrów (np. wielkość pojazdu, preferowany rodzaj dróg, ceny paliwa itp.).

  Mapa fizyczna - błędna, ale często spotykana, nazwa dla mapy hipsometrycznej (mapy ukształtowania terenu), czasami też dla mapy ogólnogeograficznej.Mapa polityczna – małoskalowa mapa tematyczna prezentująca duże obszary (świat, kontynenty lub ich części), której głównym celem jest pokazanie państw i terytoriów zaleznych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • mapa topograficzna
 • mapa hipsometryczna (tzw. fizyczna)
 • mapa polityczna
 • mapa turystyczna
 • mapa wektorowa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. na mapie reprodukowanej obok, ze względu na ograniczenia wynikające z technologii druku, drogi niższych kategorii oznaczono liniami czarnymi
  2. dla wielkich państw Azji, jak Chiny, nawet 1:6.000.000

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Mapy interaktywne
 • Google Mapy (pol.)
 • PF.pl (pol.)
 • Targeo.pl (pol.)
 • DoCelu.pl (pol.)
 • Geovertical.pl (pol.)
 • Via Michelin (Europa, USA, niektóre kraje Afryki i Azji) (ang.)
 • Droga kołowa jest to droga przeznaczona do poruszania się za pomocą pojazdów kołowych. Droga taka zazwyczaj charakteryzuje się utwardzoną nawierzchnią (zwykle asfalt, beton, żwir, szuter, bruk itp.). Utwardzenie składa się zazwyczaj z kilku warstw, ale może nim być również tylko utwardzenie powierzchni gruntu.Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Atlas samochodowy – wydawnictwo książkowe w postaci atlasu z mapami drogowymi. Obejmować może cały kontynent albo jedno państwo lub grupę sąsiadujących państw (np. Benelux, Skandynawia).
  Nowa Anglia (ang. New England) – region Stanów Zjednoczonych, ulokowany na północnym wschodzie kraju, kolebka kultury USA. Nowa Anglia składa się z 6 stanów: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut.
  Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Pojęcia Chiny używa się w odniesieniu do krainy historycznej, obejmując wówczas całokształt chińskiej historii i kultury (zobacz: historia Chin), lub w węższym znaczeniu, w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej.
  Royal Dutch/Shell (LSE: RDSA , LSE: RDSB ) - brytyjsko-holenderski koncern petrochemiczny, zajmujący się głównie wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej oraz ich przesyłem, przetwórstwem, dystrybucją i sprzedażą.
  Mapa turystyczna – mapa przeznaczona do użytkowania przez turystów, zawierająca przede wszystkim wiadomości o przedmiotach godnych zwiedzenia zabytkach przyrody i architektury, pamiątkach narodowych), drogach turystycznych (szlakach wycieczkowych, ścieżkach znakowanych np. rowerowych) i ogólnie dostępnych środkach komunikacji (przystankach autobusowych i stacjach kolejowych), urządzeniach turystycznych (schroniskach, campingach, przystaniach wodnych).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.798 sek.