• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Makrynus  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Papinian, Aemilius Papinianus (ur. 142, zm. 212) – rzymski jurysta, symbol prawości i niezłomności zasad. Zwany księciem jurystów.Julia Maesa (7 maja 165 – 224/226) – syryjska księżniczka, urodziła się w Emesie w Syrii. Jej ojcem był najwyższy kapłan boga słońca Elah-Gabala – Julius Bassianus, a jej siostrą była Julia Domna – cesarzowa rzymska – tym samym była ona ciotką Karakalli.

  Makrynus, łac. Marcus Opellius Macrinus (164218) – cesarz rzymski w latach 217–218, pochodzący z Cezarei w Mauretanii (dlatego nazywano go Maurem), lecz będący narodowości rzymskiej. Był prawnikiem i prefektem pretorianów zaś nigdy pełnoprawnie nie był senatorem (choć otrzymane od Karakalli godności były wstępem do uzyskania statusu senatora).

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Przemysław Nehring (ur. 22 grudnia 1967 r.) – polski filolog klasyczny. Zajmuje się hagiografią starożytną, IV i V wieczną literaturą monastyczną oraz antyczną retoryką i późnoantyczną historiografią łacińską. Publikował między innymi w "Augustinianum", "Eos", "Meandrze", "Vox Patrum". Tłumacz z języka łacińskiego i angielskiego.

  Początki kariery[ | edytuj kod]

  Makrynus urodził się w afrykańskim mieście Cesarea (obecnie Szarszal, Algieria) w rzymskiej prowincji Mauretania. Według Kasjusza Diona urodził się w drugiej połowie 164. Inne źródła podają datę 166. Otrzymał dobre wykształcenie, które pozwoliło mu wznieść się na wyżyny polityczne w Cesarstwie Rzymskim. Początkowo zyskał reputację jako utalentowany prawnik. W młodości był pisarzem w kurii municypalnej (tabellio).

  11 kwietnia jest 101. (w latach przestępnych 102.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 264 dni. Ewa Maria Wipszycka-Bravo (ur. 27 listopada 1933 w Warszawie) – historyk starożytności, profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego.

  W czasie rządów cesarza Septymiusza Sewera stał się ważnym urzędnikiem w Cesarstwie. Gdy miał około trzydzieści lat znakomity prawnik, prefekt pretorianów i przyjaciel cesarza Fulwiusz Plaucjan mianował Makrynusa zarządcą swych majątków. Być może po 205, gdy Plaucjan upadł, Makrynus został zesłany do Afryki, skąd powrócił dzięki wstawiennictwu prefekta Rzymu Lucjusza Fabiusza Kilona. Między rokiem 205 a 208 został prefektem cesarskiego skarbu (advocatus fisci). Na tę nominację mógł już mieć wpływ młody Karakalla. Kolejnym awansem w karierze było stanowisko zarządcy cesarskie poczty (praefectus vehiculorum per Flaminiam) przy ważnej drodze Flaminijskiej (via Flaminia). Około 208 sprawował jeden z urzędów prokuratorskich.

  Wologazes VI, Vologases VI – syn Wologazesa V, król Partów od 208. Wkrótce po przejęciu władzy przeciwko panowaniu Wologazesa wystąpił jego brat Artabanus IV i sam został władcą (216-224). Prawdopodobnie Wologazes otrzymał od brata część Babilonii, gdyż ostatnia znana moneta z jego wizerunkiem pochodzi z 228 roku. Chalkedon, Chalcedon (gr. Χαλκηδών Chalkēdṓn, łac. Chalcedonia) – starożytne miasto portowe założone przez greckich kolonistów z Megary w roku 676 p.n.e. nad azjatyckim wybrzeżem Bosforu w krainie Bitynia. Miasto znajdowało się na półwyspie Chalkedońskim u wejścia do cieśniny Bosfor prawie dokładnie naprzeciw starożytnego Byzantionu – późniejszego Konstantynopola.

  Kolejny cesarz, Karakalla, mianował Makrynusa prokuratorem jego osobistych majątków (procurator rei privatae). Ten sam cesarz mianował go na urząd prefekta pretorium (w 212 po śmierci poprzedniego prefekta Papiniana lub w 215 po Marku Mesjuszu Ekstrikatusie), który został rozdzielony pomiędzy dwóch ministrów: wydziałem wojskowym kierował Marek Oklatyniusz Adwentus, żołnierz raczej doświadczony niż wybitnie zdolny, a sprawami cywilnymi zarządzał właśnie Makrynus.

  Mauretania Caesariensis (Mauretania Cezarejska) – jedna z rzymskich prowincji znajdująca się w północno-zachodniej Afryce. Karakalla (ur. 4 kwietnia 188, zm. 8 kwietnia 217; Caracalla, Marcus Aurelius Antoninus Bassianus, Marcus Aurelius Severus Antoninus) – cesarz rzymski. Syn Septymiusza Sewera i Julii Domny. Współrządził z ojcem, po jego śmierci (krótkotrwale) z bratem Getą. Po jego zamordowaniu w roku 212 został cesarzem samodzielnym.

  Prawdopodobnie między styczniem a marcem 217 Karakalla nadał Makrynusowi odznaki konsularne (ornameta consularia) i sanatorski tytuł clarissimus vir.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wologazes V, Vologases V – król Partów w latach 191–208. Pochodzący z dynastii armeńskiej Wologazes V pokonał powstanie Osroesa II i został następcą Wologazesa IV.
  Heliogabal (Elagabalus, Varius Avitus Bassianus), po obwołaniu cesarzem Marek Aureliusz Antoninus (Marcus Aurelius Antoninus, ur. 204 w Emesie, zm. 11 marca 222 w Rzymie) – w latach 218-222 cesarz rzymski z dynastii Sewerów.
  Ekwici (łac. equites, l.poj. eques) – średnio zamożna rzymska klasa społeczna, w skład której wchodzili kupcy, przedsiębiorcy, bankierzy, posiadający majątki o wartości minimum 400 000 sestercji (III w. p.n.e.). Symbolami przynależności do stanu ekwickiego było posiadanie konia (stąd nazwa ekwitów: łac. equus oznacza konia), noszenie stroju wojskowego zwanego trabea, złotego pierścienia oraz wąskiego purpurowego szlaku zdobiącego tunikę (szeroki nosili senatorowie).
  Edward Gibbon (ur. 27 kwietnia 1737 r. w Putney k. Londynu, zm. 16 stycznia 1794 r. tamże) – brytyjski historyk, członek Parlamentu, wolnomularz.
  Helena Cichocka (ur. 6 lipca 1947 w Zabrzu) – polska filolog klasyczny, bizantynistka, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Julia Domna (ur. 150/160, zm. 217) – cesarzowa rzymska, Syryjka, urodziła się w Emessie w Syrii. Jej ojcem był najwyższy kapłan boga słońca El Gabala – Julius Bassianus, a siostrą – Julia Maesa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.99 sek.