• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mail Delivery Agent

  Przeczytaj także...
  Konto użytkownika (ang. account) – w systemach komputerowych konto oznacza zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi. We współczesnych systemach operacyjnych konta posiadają unikalną nazwę (login) i hasło. Proces autoryzacji w systemie wymagający zwykle podania nazwy konta i hasła określa się logowaniem.Mail Submission Agent (MSA) – program komputerowy lub demon, którego zadaniem jest odbieranie poczty elektronicznej od klienta poczty elektronicznej, (ang.) Mail User Agent (MUA), w celu dostarczenia jej do serwera poczty elektronicznej (MTA). MSA korzysta z protokołu komunikacyjnego SMTP, w wariancie zdefiniowanym w dokumentach RFC 2476 i RFC 4409.
  Klient poczty elektronicznej (ang.) Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.

  Mail Delivery Agent (MDA) – program poczty elektronicznej służący do lokalnego rozdzielania i dostarczania poczty elektronicznej do skrzynek pocztowych kont użytkowników.

  Mail Retrival Agent (MRA) – program odbierający pocztę elektroniczną od Mail Access Agent (MAA), zazwyczaj za pomocą protokołu POP3 lub IMAP.Program poczty elektronicznej – program komputerowy służący do wysyłania, odbierania i przetwarzania poczty elektronicznej.

  Przykłady[ | edytuj kod]

 • maildrop
 • procmail
 • Rodzaje programów poczty elektronicznej[ | edytuj kod]

  W kolejności działania, według terminologii w języku angielskim:

  Mail Access Agent (MAA) – program komputerowy lub demon odczytujący pocztę elektroniczną znajdującą się w skrzynkach pocztowych, w celu jej przekazania do MRA, lub bezpośrednio do MUA. Komunikacja odbywa się za pomocą protokołu komunikacyjnego POP3 lub IMAP.procmail to program typu Mail Delivery Agent (MDA) służący jako filtr poczty mailowej. Jego zastosowanie to m.in. sortowanie przychodzących maili do różnych katalogów oraz odfiltrowywanie spamu.
 • Mail User Agent (MUA) – klient poczty elektronicznej – pobiera pocztę od MRA, odczytuje, redaguje, wysyła do MSA.
 • Mail Submission Agent (MSA) – odbiera pocztę od MUA i wysyła do MTA.
 • Mail Transfer Agent (MTA) – serwer poczty elektronicznej – odbiera pocztę od MSA.
 • Mail Delivery Agent (MDA) – pobiera pocztę od MTA i przekazuje do skrzynek.
 • Mail Access Agent (MAA) – pobiera pocztę ze skrzynek i wysyła do MRA.
 • Mail Retrival Agent (MRA) – pobiera pocztę od MAA.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Electronic mail. Aka email (Knuth) (ang.). Kompendium wiedzy o poczcie elektronicznej.
 • Serwer poczty elektronicznej (ang.) Mail Transfer Agent, MTA – program poczty elektronicznej przesyłający wiadomości internetowe pomiędzy adresami poczty elektronicznej, wykorzystujący architekturę oprogramowania typu klient-serwer.Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Skrzynka poczty elektronicznej, skrzynka mejlowa ((ang.) electronic mail box, e-mail box) – jest to obszar pamięci masowej przeznaczony do przechowywania plików zawierających wiadomości internetowe przesyłane za pomocą poczty elektronicznej.
  Maildir, od (ang.) mail directory – katolog poczty, skrzynka pocztowa – miejsce zapisu plików wiadomości pocztowych poczty elektronicznej w systemach uniksopodobnych, stosowany m.in. przez programy pocztowe Postfix, Exim, Courier-MTA czy Qmail. Najczęściej, katolog poczty znajduje się w podkatalogu Maildir katalogu domowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.