Maciej z Kunvaldu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

Maciej z Kunvaldu (cz. Matěj Kunvaldský, Matěj Žamberský) (ur. ok. 1440 w Kunvaldzie, zm. 1500 w Lipníku) – pierwszy senior Jednoty Braci Czeskich w latach 1467-1494.

Chłopi, włościanie – warstwa społeczna zamieszkująca tereny wiejskie, dominująca w społeczeństwach przedprzemysłowych, zajmująca się produkcją rolną. Chłopów charakteryzuje odrębność warunków życia, obyczajów i tradycji, wynikająca z powiązania miejsca pracy z gospodarstwem domowym oraz uzależnienie procesu produkcji od warunków naturalnych. W przedindustrialnym społeczeństwie chłopi dzielili się na gospodarzy, zagrodników i komorników.Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.

Życiorys[ | edytuj kod]

Był chłopem z Kunvaldu. Jego postawa religijna oraz pobożność skłoniły lidera Bractwa Ewangelii Chrystusa, Grzegorza z Pragi do uczynienia go w 1457 roku jednym ze starszyzny utopijnej wspólnoty husyckiej żyjącej według filozofii Piotra Chelczyckiego.

26 marca 1467 roku podczas pierwszego synodu czeskobraterskiego w Lhotce pod Rychnovem, Maciej z Kunvaldu znalazł się wśród trzech wylosowanych, którzy zostali wybrani duchownymi Jednoty Braci Czeskich. Podczas głosowania został ponadto ogłoszony i ordynowany pierwszym biskupem.

Bracia Czescy, Jednota Braci Czeskich, Jednota Bracka (cz. Jednota bratří českých, Jednota bratrská, łac. Unitas Fratrum) – ruch społeczno-religijny w Czechach, który wyłonił się z husytyzmu w drugiej połowie XV wieku. W XVI wieku bracia czescy podjęli dialog z Kościołami ewangelickimi, w wyniku którego przyłączyli się do protestantyzmu.Piotr Chelczycki (Petr Chelčický) (ok. 1390 Vodnany – ok. 1460) – ideolog braci czeskich, myśliciel i pisarz husycki z XV wieku.

Jako senior braci czeskich zastąpił w przewodzeniu Kościołem Grzegorza z Pragi i Michała z Žamberka. Nie potrafił jednak dorównać charyzmie Grzegorza z Pragi. Nie miał talentu organizatorskiego. Gdy w latach 90. XV wieku we wspólnocie doszło do rozłamu na grupę postępową i konserwatywną opowiedział się za ortodoksyjnymi amozytami i nawoływał wiernych do pozostania przy rygoryzmie nakreślonym ideami Piotra Chelczyckiego.

W 1494 roku ustąpił z przewodzenia Jednotą nie potrafiąc znaleźć kompromisu między dwiema skłóconymi stronami.

Sukcesja apostolska[ | edytuj kod]

Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Malcolm Lambert. Herezje średniowieczne: od reformy gregoriańskiej po reformację. Gdańsk, Warszawa 2002. ​ISBN 83-7233-043-3
  • Reklama