• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Maciej Rudnicki

  Przeczytaj także...
  Krzyż Wolności i Solidarności – polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Maciej Franciszek Rudnicki (ur. 20 grudnia 1970 w Gorzowie Wielkopolskim) – polski prawnik, polityk i nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poseł na Sejm III kadencji, w latach 2000–2001 wiceminister środowiska.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Działalność naukowa[ | edytuj kod]

  W 1994 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1997 uzyskał uprawnienia radcy prawnego oraz stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie pracy zatytułowanej Prawno-finansowe zagadnienia polityki regionalnej Wspólnoty Europejskiej. W 2006 został doktorem habilitowanym na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji tej samej uczelni.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  W 1997 został pracownikiem naukowym KUL-u. W 2007 objął stanowisko kierownika Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. W 2008 został profesorem nadzwyczajnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

  Działalność zawodowa, polityczna i społeczna[ | edytuj kod]

  Pod koniec lat 80. działał w opozycyjnych ruchach młodzieżowych. W pierwszej połowie lat 90. pełnił funkcję sekretarza miasta Gorzowa Wielkopolskiego, następnie (w latach 1994–1995) dyrektora biura Euroregionu Pro Europa Viadrina. Od 1996 do 1997 zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym. Do 1997 był również współwłaścicielem kancelarii prawnej.

  Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 21 września 1997, na czas kadencji od 20 października 1997 do 18 października 2001. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  W latach 1997–2001 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność sprawował mandat posła na Sejm III kadencji. Od 2000 do 2001 zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Należał w tym czasie do Partii Chrześcijańskich Demokratów i PPChD.

  W 2001 zrezygnował z działalności politycznej, współtworzył kancelarię prawną w Poznaniu. Od 2002 powoływany w skład rad nadzorczych (m.in. Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Ciechu S.A.). Członek organów doradczych, w tym Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Energii przy MNiSW. Autor publikacji w periodyku „Moja Rodzina”.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W 2020 odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

  Publikacje[ | edytuj kod]

 • Polityka regionalna Unii Europejskiej, 2000
 • Nowe prawo spółek z komentarzem (współautor), 2000
 • Elementy nauki o administracji publicznej (współautor), 2002
 • Polskie prawo spółek (współautor), 2002
 • Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska, 2006
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nota biograficzna na stronie KUL. [dostęp 2017-04-30].
  2. Dr hab. Maciej Rudnicki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-05-01].
  3. Lubuskie PChD. „Gazeta Wyborcza”, 17 marca 1999. 
  4. Dział kadr. polityka.pl, 28 grudnia 2000. [dostęp 2017-04-30].
  5. M.P. z 2020 r. poz. 812

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Strona sejmowa posła III kadencji. [dostęp 2017-04-30].
 • Nota biograficzna na stronie KUL. [dostęp 2017-04-30].
 • Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).Sekretarz stanu – w Polsce to najwyższy rangą urzędnik w ministerstwie (zwyczajowo nazywany wiceministrem). Sekretarze stanu mianowani są również w Kancelarii Prezydenta RP.
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów (PPChD) – polska chadecka partia polityczna działająca w latach 1999–2002.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Trybunał Konstytucyjny (TK) – polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej. Został utworzony w 1982 i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa).
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Ministerstwo Środowiska – utworzone w 1999 ministerstwo zajmujące się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Po uchybieniach przy podpisywaniu przez EuRoPol Gaz z Gazpromem memorandum dotyczącego budowy gazociągu Jamał-Europa było rozważane utworzenie Ministerstwa Energetyki i Środowiska, ale ograniczono się jedynie do powołania rządowego zespołu koordynującego politykę energetycznegą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.894 sek.