MTBF

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

MTBF (ang. mean time between failures, średni czas bezawaryjnej pracy) – średni czas, w którym element konfiguracji lub usługa informatyczna działają bez przerw, spełniając zakładane funkcje lub poziom usługi. MTBF jest stosowany m.in. w informatyce oraz zarządzaniu.

Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.MTTF – akronim angielskiego wyrażenia mean time to failure, które na polski może zostać przetłumaczone jako Średni czas do wystąpienia usterki. Akronim ten określa czas, wyrażony w pewnych jednostkach, jaki upłynie zanim pojawi się awaria.

Dla produktów współczynnik MTBF oparty jest na badaniach lub przewidywaniach. Dla wielu klientów jest dowodem wysokiej jakości produktu, nie jest jednak związany z gwarancją ani rękojmią. To, że urządzenie ma działać X lat, nie oznacza, że tyle trwa gwarancja lub, że produkt nie ulegnie uszkodzeniu przez taki czas. Wszystko zależy od intensywności użytkowania i warunków, w jakich urządzenie jest używane. MTBF ma ustaloną wartość liczbową tylko przy stałej intensywności uszkodzeń.

Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.MTTR – akronim angielskiego wyrażenia mean time to repair (średni czas naprawy), oznaczający średni czas od momentu wystąpienia awarii do naprawy uszkodzonego urządzenia.
MTBF = MTTF + MTTR = Eτ + Eτr

Zastosowanie[ | edytuj kod]

Informatyka[ | edytuj kod]

W informatyce parametr MTBF jest często stosowany do określania trwałości twardych dysków. Jest to średni czas wyliczany statystycznie dla danej serii dysków. Przy jego pomocy można określić jakie jest prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzenia w określonym czasie jego użytkowania (zwykle jednego roku).

Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) – finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji.

Przykład 1: MTBF wynosi 200 tysięcy godzin, czyli prawdopodobieństwo uszkodzenia tego dysku w ciągu roku wynosi 4,38%. W ten sposób dostaje się informację, że na 23 dyski jeden może ulec uszkodzeniu w przeciągu jednego roku. Wartość ta maleje w przypadku, gdy dysk nie jest użytkowany 24 godziny na dobę.

Usługi informatyczne – usługi związane ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz usługi przetwarzania danych. Kategoria ta obejmuje również usługi konsultacyjne i wdrożeniowe w odniesieniu do sprzętu komputerowego i oprogramowania, konserwację i naprawę komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, usługi odzyskiwania danych w przypadku awarii, zapewnianie doradztwa i pomocy w sprawach związanych z zarządzaniem zasobami komputerowymi, analizę, projektowanie i programowanie gotowych systemów (łącznie z opracowywaniem i projektowaniem stron internetowych), oraz konsultacje techniczne związane z oprogramowaniem, licencje na używanie oprogramowania produkowanego seryjnie, opracowywanie, wytwarzanie, dostawę i dokumentację oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb, łącznie z systemami operacyjnymi wykonanymi na zamówienie dla poszczególnych użytkowników, konserwację systemów i inne usługi wsparcia, takie jak szkolenie oferowane w ramach usług konsultacyjnych, usługi przetwarzania danych, takie jak wprowadzanie danych, tworzenie tabel i przetwarzanie na zasadzie współużytkowania (time-sharing), usługi administrowania serwerem internetowym (np. dostarczanie miejsca na serwerze internetowym do zamieszczania stron internetowych klienta); zarządzanie urządzeniami komputerowymi.Dysk twardy, napęd dysku twardego (ang. hard disk drive) – rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" wynika z zastosowania twardego materiału jako podłoża dla właściwego nośnika, w odróżnieniu od dyskietek (ang. floppy disk, czyli miękki dysk), w których nośnik magnetyczny naniesiono na podłoże elastyczne.

Przykład 2: MTBF wynosi 1 500 000 godzin, czyli prawdopodobieństwo uszkodzenia tego dysku w ciągu roku wynosi 0,585%. W ten sposób dostaje się informację, że na 171 dysków jeden może ulec uszkodzeniu w ciągu jednego roku. Wartość ta maleje w przypadku, gdy dysk nie jest użytkowany 24 godziny na dobę.

Rękojmia – odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy. Stosowana przy umowie sprzedaży, ma również odpowiednie zastosowanie do innych stosunków prawnych.

Zarządzanie operacyjne[ | edytuj kod]

Wskaźnik MTBF jest także stosowany w zarządzaniu operacyjnym, przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które wdrożyły lean management. Jest on jednym z kluczowych wskaźników efektywności (KPI) stosowanym w programach TPM dla monitorowania poziomu awaryjności maszyn.Wykorzystując wskaźnik MTBF można planować wymiany prewencyjne danych części w maszynie. Dla maszyn kluczowych przyjumuje się ogólnie zasadę: prewencyjna wymiana części co 85% MTBF. Przyjmowana wartość wymiany prewencyjnej powinna być dostosowana do potrzeb każdego zakładu z osobna. Przede wszystkim jednak powinna ona obejmować kluczowe części na priorytetowych maszynach.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. s. 85. [dostęp 2020-04-01].
  2. Bartosz Misiurek, MTBF, MTTR i MTTF – jak i po co stosować te wskaźniki?, „Służby Utrzymania Ruchu”, 1/2017, styczeń 2017.
  3. Wojciech Mączyński, Wskaźniki OEE, MTBF i MTTR – czy to coś więcej niż wartości bezwzględne?, „Utrzymanie Ruchu”, 1/2011, 2011.
Reklama