• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MMR  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Białaczka (łac. leucaemia) – nazwa grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Nazwa historycznie wywodzi się od białawego koloru próbki krwi chorego na ostrą białaczkę. Białaczka charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, węzłach chłonnych). Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w proporcji 3:2.Szczepionka – preparat pochodzenia biologicznego, zawierający antygen, który stymuluje układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania go jako obcy, niszczenia i utworzenia pamięci poszczepiennej. Dzięki tej pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem (infekcji), odpowiedź immunologiczna wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona (odporność wtórna), co ma uniemożliwić naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionka może być skierowana przeciwko jednemu czynnikowi chorobotwórczemu (szczepionka monowalentna) lub skojarzona przeciwko kilku czynnikom jednocześnie (poliwalentna).
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Hilleman 2011 ↓, s. 207–214.
  2. Offit 2007 ↓, s. 254.
  3. Kimberlin i Gershon 2004 ↓, s. 883–884.
  4. Posobkiewicz 2014 ↓, s. 6.
  5. Sukuma i in. 2010 ↓, s. 363.
  6. JE. Banatvala, DW. Brown. Rubella. „Lancet”. 363 (9415), s. 1127-1137, 2004. DOI: 10.1016/S0140-6736(04)15897-2. PMID: 15064032. 
  7. Posobkiewicz 2014 ↓, s. 7, 22.
  8. HQ. McLean, AP. Fiebelkorn, JL. Temte, GS. Wallace. Prevention of Measles, Rubella, Congenital Rubella Syndrome, and Mumps, 2013: Summary Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). „MMWR Recomm Rep”. 62 (RR-04), s. 1-34, Jun 2013. PMID: 23760231. 
  9. A. Harnden, J. Shakespeare. 10-minute consultation: MMR immunisation. „BMJ”. 323 (7303), s. 32, 2001. PMID: 11440943. PMCID: PMC1120664. 
  10. A. Schattner. Consequence or coincidence? The occurrence, pathogenesis and significance of autoimmune manifestations after viral vaccines. „Vaccine”. 23 (30), s. 3876–3886, 2005. DOI: 10.1016/j.vaccine.2005.03.005. PMID: 15917108. 
  11. "M-M-R II (measles, mumps, and rubella virus vaccine live)". Merck, 2007. [dostęp 2007-09-03].
  12. Measles and mumps vaccines. W: Institute of Medicine: Adverse Events Associated with Childhood Vaccines: Evidence Bearing on Causality. National Academy Press, 1994. ISBN 0-309-07496-7.
  13. A. Colville, S. Pugh, E. Miller. Withdrawal of a mumps vaccine. „Eur J Pediatr”. 153 (6), s. 467-468, 1994. DOI: 10.1007/BF01983415. PMID: 8088305. 
  14. V. Demicheli, A. Rivetti, MG. Debalini, C. Di Pietrantonj. Vaccines for measles, mumps and rubella in children. „Cochrane Database Syst Rev”. 2, s. CD004407, 2012. DOI: 10.1002/14651858.CD004407.pub3. PMID: 22336803. 
  15. AJ. Wakefield, SH. Murch, A. Anthony, J. Linnell i inni. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. „Lancet”. 351 (9103), s. 637-641, 1998. DOI: 10.1016/S0140-6736(97)11096-0. PMID: 9500320. 
  16. Zieliński, Kwinta i Szamotulska 2000 ↓, ¶ 1–9.
  17. SH. Murch, A. Anthony, DH. Casson, M. Malik i inni. Retraction of an interpretation. „Lancet”. 363 (9411), s. 750, 2004. DOI: 10.1016/S0140-6736(04)15715-2. PMID: 15016483. 
  18. The Editors of The Lancet. Retraction–Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. „Lancet”. 375 (9713), s. 445, 2010. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60175-4. PMID: 20137807. 
  19. Dr Andrew Jeremy Wakefield: Determination on Serious Professional Misconduct (SPM) and sanction (ang.). General Medical Council, 2010-05-24. [dostęp 2014-12-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-19)].
   Professor John Angus Walker-Smith: Determination on Serious Professional Misconduct (SPM) and sanction (ang.). General Medical Council, 2010-05-24. [dostęp 2014-12-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-11-25)].
  20. MMR doctor wins High Court appeal. W: BBC News [on-line]. www.bbc.com, 2012-03-07. [dostęp 2015-07-02].
  21. Brian Deer. How the case against the MMR vaccine was fixed. „British Medical Journal”. 342, s. 77–84, 2011. DOI: 10.1136/bmj.c5347. PMID: 21209059 (ang.). 
  22. Brian Deer. How the vaccine crisis was meant to make money. „British Medical Journal”. 342, s. 136–142, 2011. DOI: 10.1136/bmj.c5258. PMID: 21224310. 

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Margaret F. Clayton, Chapter 13: Immunizations, [w:] Carol Green-Hernandez, Joanne K. Singleton, Daniel Z. Aronzon (red.), Primary Care Pediatrics, Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2001, s. 161–175, ISBN 978-0-7817-2008-3 [dostęp 2015-04-25] (ang.).
 • Maurice R. Hilleman, The Development of Live Attenuated Mumps Virus Vaccine in Historic Perspective and Its Role in the Evolution of Combined Measles-Mumps-Rubella, [w:] Stanley Plotkin (red.), History of Vaccine Development, Springer Science & Business Media, 11 maja 2011, s. 207–214, ISBN 978-1-4419-1339-5 (ang.).
 • Paul A. Offit, Vaccinated: One Man's Quest to Defeat the World's Deadliest Diseases, Washington, DC: Smithsonian Books, 2007, s. 254, ISBN 978-0-06-122796-7, OCLC 191245549 (ang.).
 • Marek Posobkiewicz, Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015, „Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia”, 72, Warszawa: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 31 października 2014, ISSN 0551-2727 [dostęp 2015-04-24] (pol.).
 • Thais Sukuma i inni, Paramyxoviruses, [w:] Stephen Tyring, Angela Yen Moore, Omar Lupi (red.), Mucocutaneous Manifestations of Viral Diseases: An Illustrated Guide to Diagnosis and Management, wyd. 2, London: Informa Healthcare, 29 marca 2010, s. 353–367, ISBN 978-1-4200-7313-3 (ang.).
 • David W. Kimberlin, Anne A. Gershon, Vaccines for Viral Diseases with Significant Nervous System Manifestations, [w:] W. Michael Scheld, Richard J. Whitley, Christina M. Marra (red.), Infections of the Central Nervous System, wyd. 3, Lippincott Williams & Wilkins, 2004, s. 879–890, ISBN 978-0-7817-4327-3 (ang.).
 • Andrzej Zieliński, Przemko Kwinta, Katarzyna Szamotulska, Brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy szczepieniem przeciwko odrze, śwince i różyczce a występowaniem autyzmu u dzieci, „Medycyna Praktyczna: Pediatria”, 3, Warszawa 2000, ISSN 1507-2134.
 • Kalendarz szczepień to zbiór zaleceń specjalistów chorób zakaźnych. Jest ustalany przez Główny Inspektorat Sanitarny, a zatwierdzany przez Ministerstwo Zdrowia. Publikowany jako Program Szczepień Ochronnych, zawiera następujące pozycje:Choroby demielinizacyjne – wszelkie choroby układu nerwowego, w których dochodzi do uszkodzenia osłonek mielinowych nerwów. Utrudnia to przewodzeniu sygnałów w zajętych nerwach, co prowadzi do pogorszenia w zakresie czucia, ruchu, postrzegania i innych funkcji w zależności od nerwów, które są zajęte.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Katar sienny – alergiczny nieżyt nosa lub alergiczne sezonowe zapalenie błony śluzowej nosa (ang. Seasonal Allergic Rhinitis – SAR). Wskutek reakcji organizmu na alergen (głównie pyłki roślin) immunoglobuliny dróg oddechowych powodują uwalnianie przez mastocyty i bazofile histaminy drażniącej błonę śluzową nosa. Odnośnie do kataru siennego używa się też pojęcia pyłkowica (pollinosis), które obejmuje sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek wraz z dolegliwościami towarzyszącymi, jak napady astmy oskrzelowej, alergiczne reakcje skóry lub przewodu pokarmowego.
  Grupa Sanofi - jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmująca się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, skoncentrowana na potrzebach pacjentów. Główne działania Grupy Sanofi koncentrują się na dostarczaniu leków innowacyjnych oraz generycznych, szczepionek, leków bez recepty (OTC), konsumenckich produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare) oraz preparatów weterynaryjnych.
  Żelatyna (gelatin, ATC: B 05 AA 06) – prześwitujące, bezbarwne ciało stałe, naturalna substancja, będąca mieszaniną białek i peptydów, pozyskiwana w drodze częściowej hydrolizy kolagenu, zawartego w skórze, chrząstkach i kościach zwierzęcych. Składa się z glicyny, proliny i hydroksyproliny. Rozpuszczona w wodzie tworzy układ koloidalny – zol liofilowy, który łatwo przechodzi w żel, o ile temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka.
  Wirus świnki – wirus RNA z rodziny paramyksowirusów wywołujący u człowieka świnkę. Występuje jako pojedynczy serotyp i nie ma rezerwuaru zwierzęcego. Zawiera jednoniciowy łańcuch RNA o ujemnej polarności. Po raz pierwszy wirus został opisany w 1945 roku przez Johna Franklina Endersa. W 1954 roku za pomocą mikroskopii elektronowej określono jego morfologię.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Atenuacja, odzjadliwianie – sztuczne otrzymywanie odmian patogenów (wirusów, grzybów, bakterii) o znacznie obniżonej zdolności do wywoływania chorób (wirulencji) przy równoczesnym zachowaniu ich immunologicznego oddziaływania na organizm, w celu wyprodukowania szczepionki.
  The Lancet – recenzowane naukowe czasopismo medyczne, jedno z najdłużej wydawanych tego typu czasopism na świecie. The Lancet jest tygodnikiem, wydawcą jest Elsevier, część grupy Reed Elsevier. Czasopismo zaczął wydawać w 1823 roku Thomas Wakley. Obecnie redaktorem naczelnym pisma jest Richard Horton.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.