Lux perpetua

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lux perpetua – powieść historyczno-fantastyczna, autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, wydana w 2006 roku przez superNOWĄ. Ostatnia część tzw. Trylogii husyckiej. Akcja powieści rozgrywa się w Polsce (epizod Częstochowski), Czechach i na Śląsku, a tłem dla niej są wojny husyckie. Jest to trzecia i ostatnia powieść o przygodach Reinmara z Bielawy, zwanego Reynevanem.

Wojny husyckie – wojny religijne toczone pomiędzy husytami a Luksemburgami w Królestwie Czech w latach 1419-1436. Były one prowadzone przez czeskich husytów (głównie taborytów i Sierotki) przeciwko krucjatom organizowanym przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego przy poparciu papiestwa.Andrzej Sapkowski (ur. 21 czerwca 1948 w Łodzi) – polski pisarz fantasy. Jest najczęściej po Lemie tłumaczonym polskim autorem fantastyki.

Całość trylogii to:

 • Narrenturm
 • Boży bojownicy
 • Lux perpetua
 • Sam tytuł oznacza "nieustające światło" (łac. "lux, lucis" – światło, "perpetuus, perpetua, perpetuum" – nieustający). A tłumacząc mniej dosłownie, ale za to w zgodzie z tłumaczeniem utrwalonym w tradycji katolickiej (por. requiem), "Światłość wiekuista".

  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.Izydor z Sewilli (ur. ok. 560 w Cartagenie, zm. 4 kwietnia 636 w Sewilli) – arcybiskup Sewilli, święty Kościoła katolickiego, doktor Kościoła.

  Fabuła[ | edytuj kod]

  Akcja książki rozpoczyna się na Śląsku, na początku roku 1429. Reinevan poszukuje swojej ukochanej Nikoletty, która została uwięziona przez ludzi papieskiej inkwizycji. Podąża do Wrocławia, gdzie próbuje zastraszyć ojca Felicjana, licząc, że ten altarysta przekaże mu informacje o miejscu przetrzymywania ukochanej. Jednocześnie zostaje publicznie wyklęty przez biskupa Konrada za współpracę z husytami oraz zabicie księcia Jana ziębickiego. Niebawem Reinmar zostaje rozpoznany i porwany, a następnie trafia w ręce bojowników pod dowództwem Urbana Horna. Wśród więźniów znajduje się jeden z czarnych jeźdzców, których zawołaniem jest „Ad­su­mus...”. Pod obstawą udają się wspólnie do Pragi, jednak po drodze Reinmar zostaje oswobodzony przez dawnych przyjaciół: Szarleja i Samsona Miodka. Pomaga mu również młoda Żydówka, Rixa Car­ta­fi­la de Fon­se­ca, szpieg w służ­bie Wła­dy­sła­wa Ja­gieł­ły, kró­la Pol­ski.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Altarysta (ołtarznik) z łac. altarista - w średniowieczu i czasach nowożytnych duchowny, opiekun altarii w kościele, czerpiący z tego tytułu swoje dochody. Altaryści mieszkali zazwyczaj w małych domkach w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, często przylegających do cmentarnego muru. W przypadku większych kościołów, w których znajdowało się kilka ołtarzy, altarystów bywało także kilku, każdy z nich mieszkał w swoim domu, a budynki te tworzyły często charakterystyczny wianuszek małych kamieniczek obok kościoła (pozostałość takich domków stanowią np. kamieniczki Jaś i Małgosia we Wrocławiu).

  W tym czasie Nikoletta, czyli Jutta de Apolda, jest przetrzymywana w klasztorze. Wspólnie z inną młodą kobietą, Weroniką, planują ucieczkę, która udaje się przy okazji wizyty Mikołaja z Kuzy w siedzibie zgromadzenie żeńskiego. Obie podróżują na terenach ogarniętych wojną, aż spotykają husyckiego agitatora w osobie Tybalda Rabego, który jest przyjacielem Reinmara. Podróżując w trójkę natrafiają na czarnych jeźdźców pod wodzą Grel­le­norta. Jutta zostaje schwytana i zraniona zatrutym przedmiotem przez czarownika. Niebawem odnajduje ją Reinevan, jednak jej stan zdrowia jest fatalny. Zakażenie rozprzestrzenia się po ciele i nawet zdolności medyczne Reinmara nie są w stanie pomóc - Jutta umiera w jego ramionach. Zrozpaczony Reinevan wraz z Szarlejem i Samsonem dołączają do rejzy. W czasie zdobywania jednego z miast Samson Miodek postanawia pomóc grupie dzieci w płonącym domu. Odniesione rany okazują się śmiertelne. Dalsze losy kierują Reinmara do Polski, gdzie spotyka grupę znajomych, którzy planują napaść na Jasną Górę. Chociaż Reinevan osobiście ratuje cudowny obraz, trafia do niewoli, gdzie przebywa aż do roku 1434.

  Sepsa, posocznica (łac. sepsis) – stosowany w medycynie termin odnoszący się do specyficznej reakcji organizmu na zakażenie. Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołany zakażeniem.Boży bojownicy – powieść historyczna z elementami fantastyki autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, wydana w 2004 roku przez SuperNOWĄ. Kontynuacja Narrenturm. Akcja powieści rozgrywa się w Czechach i na Śląsku, a tłem dla niej są wojny husyckie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. „Ana­the­ma sit! Wy­klę­ty jest Re­in­mar z Bie­la­wy! Prze­klę­ty nie­chaj bę­dzie w domu i na dwo­rze, prze­klę­ty w ży­ciu i w sko­na­niu, sto­ją­cy, sie­dzą­cy, ro­bią­cy i cho­dzą­cy, prze­klę­ty w mie­ście, w sio­le i na roli(...)”, rozdz. 1"
  2. „Ad­su­mus pec­ca­ti gu­idem im­ma­ni­ta­te de­ten­ti...” – „Sta­je­my ob­cią­że­ni wpraw­dzie ludz­ki­mi grze­cha­mi, ale spe­cjal­nie ze­bra­ni w imię Two­je”. In­wo­ka­cja do Du­cha Świę­te­go au­tor­stwa świę­te­go Izy­do­ra z Se­wil­li.
  3. My­ślę, że... że za­ka­żo­no ją wy­wo­ła­ną ma­gicz­nie po­socz­ni­cą. Po­socz­ni­ca to za­ka­że­nie i gni­cie krwi... We­dług Awi­cen­ny... Sa­ler­neń­czy­cy mó­wią na to sep­sis... Si­ni­ca bie­rze się z we­wnętrz­nych wy­bro­czyn. Jej krew prze­sią­ka przez żyły i two­rzy za­krze­py… To się roz­sie­wa po ca­łym cie­le… Po­wsta­ją ogni­ska rop­ne… Ma już ob­ja­wy za­pa­le­nia zgo­rze­li­no­we­go…”, rozdz. 18"
  4. „Płacz dzie­ci. Cien­ki i roz­pacz­li­wy płacz dzie­ci. Z po­bli­skie­go, hu­czą­ce­go już po­ża­rem domu(...) Na każ­dym z ra­mion niósł dziec­ko. Ja­kieś dzie­sięć po­bla­dłych i ci­chych szło za nim, ci­snąc się do jego ud i cze­pia­jąc pół.”, rozdz. 19"
  5. „Prowadził kniaź Fedor Fedorowicz Ostrogski z Ostroga, starościc łucki. Za nim jechał na pięknym szymelu Jan Kuropatwa z Łańcuchowa herbu Szreniawa. Za nim Jakub Nadobny z Rogowa herbu Działosza. Pochodzący skądsiś z Wielkopolski Jan Tłuczymost herbu Bończa. Jerzy Skirmunt, Litwin (...) Bracia Melchior i Mikoszka Kondziołowie herbu wątpliwego.”, rozdz. 21"

  Tłumaczenia[ | edytuj kod]

 • wydanie czeskie, wyd. Leonardo, Ostrava, 2008
 • wydanie słowackie, wyd. Slovart, 2007
 • wydanie rosyjskie, wyd. AST – Chranitiel, Moskwa 2007
 • wydanie ukraińskie, wyd. Zielony Pies, Kijów, 2007
 • wydanie niemieckie, wyd. Dtv, München 2007,
 • Działosza (Działoska, Działoszyn) – polski herb szlachecki. Spośród 69 rodów używających Działoszy do największego znaczenia doszli Hińczowie i pochodzący od nich Rogowscy. Znaczącym rodem byli też Giełgudowie, ale oni posługiwali się odmianą herbu (patrz herb Giełgud).Reinmar von Bielau (z Bielawy) zwany Reynevanem – fikcyjna postać stworzona przez Andrzeja Sapkowskiego, główny bohater tzw. trylogii husyckiej, z zawodu lekarz posługujący się też magią, z wyboru żołnierz i agent husytów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jan ziębicki (ur. między 1370 a 1390, zm. 27 grudnia 1428 w Starym Wielisławiu) – książę ziębicki w latach 1410-1428.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, Czarna Madonna, (łac. Imago thaumaturga Beatae Virginis Mariae Immaculatae Conceptae, in Claro Monte – Jasnogórski Cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej), w tradycji wschodniej znany jako Częstochowska Ikona Matki Bożej (cs. Czenstochowskaja Ikona Bożyjej Matieri) lub Częstochowska Ikona Bogarodzicy, a także jako Bełska Ikona Matki Bożej – znajdujący się w sanktuarium na Jasnej Górze obraz przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus (ikona, typ hodigitria) nieznanego autorstwa. Obraz ten otoczony jest szczególnym kultem religijnym wśród wiernych Kościoła rzymskokatolickiego oraz Cerkwi prawosławnej i uważany za cudowny. Współcześnie jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych symboli chrześcijaństwa w Polsce.
  Trylogia husycka – nieoficjalna nazwa serii trzech powieści fantastyczno-historycznych napisanych przez Andrzeja Sapkowskiego w latach 2001-2006. Tłem wydarzeń całej serii są wojny husyckie, a głównym bohaterem jest Reynevan (Reinmar z Bielawy).
  Awicenna (łac. Avicenna; w j. perskim Abu Ali Husain ebn Abdallah Ebn-e Sina lub krótko Ibn Sina ابن سینا) (ur. 980, zm. 1037) – perski lekarz, filozof i uczony. Jego łacińskie nazwisko wywodzi się ze zniekształconego Ibn Sina, pod którym znany był w Persji.
  Narrenturm – powieść historyczna z elementami fantastyki autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, wydana w 2002 roku przez SuperNOWĄ. Pierwsza część Trylogii husyckiej.
  Requiem (łac. requiem znaczy odpoczynek) to nazwa Mszy świętej lub nabożeństwa luterańskiego z formularzem przeznaczonym na okazję modlitwy za zmarłego w dniu jego pogrzebu, w kilka dni po nim, lub w kolejne rocznice jego śmierci.

  Reklama