Ludomir Molitoris

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ludomir Molitoris (ur. 1957) – polski historyk narodowości słowackiej, tłumacz przysięgły języka czeskiego i słowackiego, wydawca, redaktor, wieloletni działacz Towarzystwa Słowaków w Polsce, obecnie sekretarz generalny.

Oława Górna (niem. Obere Ohle) – ramię boczne rzeki Oława przebiegające w południowo-wschodniej części Wrocławia. Jego długość współcześnie wynosi około 2,4 km, natomiast pierwotnie wynosiła 2,7 km. Ramię to stanowi zakole rzeki otaczające od strony wschodniej, południowej, zachodniej i północno-zachodniej, bezimienne wyspy, na których położony jest Park Wschodni. Od północy natomiast wyspy te opływa Oława Dolna. Oława Górna uznawana jest za jeden z najbardziej malowniczych odcinków tej rzeki. International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Życiorys[ | edytuj kod]

Studia wyższe ukończył na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (1981). Doktor filozofii w zakresie literatury słowackiej – PhDr. (tzw. mały doktorat słowacki – 1983 r.). Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (2017). Obecnie pełni funkcję sekretarza generalnego Towarzystwa Słowaków w Polsce. Jest członkiem Spiskiego Towarzystwa Historycznego, Rady Generalnej Światowego Stowarzyszenia Słowaków Żyjących za Granicą, Rady ds. Słowaków Zagranicznych przy Macierzy Słowackiej, a od 2012 r. jest przedstawicielem słowackiej mniejszości narodowej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Towarzystwo Słowaków w Polsce (słow. Spolok Slovákov v Poľsku) – organizacja społeczna reprezentująca interesy mniejszości słowackiej i czeskiej (obecnie skupionej w tzw. Klubie Czeskim, będącym członkiem zbiorowym Towarzystwa) w Polsce.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Zainteresowania naukowe[ | edytuj kod]

Ludomir Molitoris zajmuje się historią i współczesnością mniejszości słowackiej w Polsce oraz regionalną historią północnego Spisza i Górnej Orawy. W latach 1993-2013 był redaktorem Almanachu Słowacy w Polsce (ISSN 1233-0205).

Jest współautorem monografii: Tajne dzieje górnej Orawy (2012, ​ISBN 978-83-7490-492-6​), przewodnika Słowacy – kultura, historia (2015, ​ISBN 978-83-6411-9026​), Atlasu kultury ludowej Słowaków w Polsce (2015, ​ISBN 978-83-7490-855-9​), autorem monografii Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961 (Dzieje Słowaków w Polsce do 1961 roku, 2017, ​ISBN 978-83-8111-033-4​).

Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (słow. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) – słowacki uniwersytet, utworzony w Bańskiej Bystrzycy 1 lipca 1992 r. Nosi imię Mateja Bela, wybitnego uczonego słowackiego czasów Oświecenia.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

W Polsce, na Słowacji i za granicą opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i artykułów polemicznych dotyczących zagadnień słowackiej mniejszości narodowej żyjącej w Polsce.

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Spisz (łac. Scepusium, słow. Spiš, niem. Zips, węg. Szepes) – region historyczny. Region ten leży w Centralnych i Wewnętrznych Karpatach Zachodnich, w dorzeczu górnego Popradu, górnego Hornádu oraz w części dorzecza Dunajca (na wschód od Białki). Na północnym zachodzie Spisz sąsiaduje z Podhalem, na północy z ziemią sądecką, na wschodzie z Szaryszem, na południu z Abovem i Gemerem, na południowym zachodzie z Liptowem (zobacz: Regiony Słowacji).
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (słow. Univerzita Komenského v Bratislave; łac. Universitas Comeniana Bratislavensis; ang. Comenius University in Bratislava; skrótowiec: UK) – publiczna (najstarsza i największa) szkoła wyższa na Słowacji, założona 11 lipca 1919 roku, z siedzibą w Bratysławie.
Tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia, odpisu lub kopii. Jeżeli tłumaczenie wykonano z odpisu lub tłumaczenia, należy ponadto stwierdzić, czy odpis lub tłumaczenie są poświadczone i podać w takim wypadku podmiot poświadczający. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, a ponadto sprawdza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzone przez inną osobę oraz sporządza poświadczone odpisy pisma w języku obcym, a także sprawdza i poświadcza odpisy pisma w języku obcym sporządzone przez inną osobę.
SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

Reklama