Luby

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Luby (niem. Schönbach bei Eger) – miasto w Czechach, w kraju karlowarskim. Według danych z 31 grudnia 2007 powierzchnia miasta wynosiła 3071 ha, a liczba jego mieszkańców 2460 osób.

Żłobek – zakład opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci w wieku od 6 tygodni do około trzech lat, których rodzice lub opiekunowie pracują poza domem. Żłobek zapewnia dzieciom żywienie, zabiegi pielęgnacyjno-zdrowotne, opiekę wychowawczą oraz niekiedy zajęcia edukacyjne (m.in. języki obce, basen, rytmika).Ratusz (niem. Rathaus, dosł. dom rady) – reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, zwykle tradycyjna siedziba samorządowych władz miejskich. Budowany był najczęściej na planie prostokąta i nadawano mu formę monumentalną.

Historia[ | edytuj kod]

Średniowiecze[ | edytuj kod]

Początki osadnictwa na terenie miasta datuje się na lata 1100–1140.

Margrabia Dypold II przyczynił się do rozwoju regionu fundując m.in. klasztor cystersów w niemieckim Waldsassen. Ludność rozbudowującej się miejscowości zdecydowała się na wzniesienie własnego kościoła. Budowę rozpoczęto prawdopodobnie w 1188. Świątyni nadano wezwanie św. Andrzeja. W 1322, po trzech latach negocjacji, król Jan Luksemburski nadał Lubom prawa miejskie.

Zakon Braci Mniejszych (łac. Ordo Fratrum Minorum, siglum: OFM, pot. franciszkanie, franciszkanie brązowi) – katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących. Założona w 1209 przez św. Franciszka z Asyżu. Jeden z największych zakonów katolickich (ponad 13 tys. braci). Do wspólnoty należą na równych prawach zarówno kapłani, jak i bracia laicy. Kościół zalicza Braci Mniejszych do instytutów kleryckich.Markneukirchen - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w okręgu administracyjnym Chemnitz, w powiecie Vogtland, w regionie Vogtland. Siedziba wspólnoty administracyjnej Markneukirchen. W 2009 miasto liczyło 6 633 osób.

Nowożytność[ | edytuj kod]

W połowie XV wieku miasto przekazano Matyášowi Šlikowi jako majątek. Rodzina Šlików była znana głównie ze swej wrogości do innych miast oraz ich ludności, co w połączeniu z brakiem zainteresowania sytuacją przez panujących w Czechach Jagiellonów przerodziło się w bunty, procesy sądowe oraz próbami obalenia Šebestiána Šlika w 1505. W 1547 król Ferdynand I Habsburg skonfiskował miasto rodzinie Šlików, a w 1552 podarował je Henrykowi IV von Plauen, który panował w nim przez następne 30 lat. W 1597 Rudolf II, chcąc zebrać pieniądze na wojnę z Turkami, sprzedał majątek Henrykowi z Písnic, który w latach 1604–1608 wzniósł zamek na wzgórzu znajdującym się na zachód od Lubów. Całość otoczona była parkiem i połączona aleją z centrum miasta. Julius Jindřich Josef z Písnic, ostatni z rodu, wybudował w miejscowości przytułek dla ubogich, a rok później wzniósł kaplicę Najświętszej Marii Panny. Julius posiadał miasto do 1739, kiedy to sprzedawszy je Johannowi von Selb przeprowadził się do Chebu i wstąpił do zakonu franciszkanów.

Konferencja poczdamska (17 lipca 1945 – 2 sierpnia 1945 w Poczdamie w pałacu Cecilienhof) – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, tzw. wielkiej trójki.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).

W listopadzie 1739 spłonęła centralna część miasta. Od 1786 majątek wielokrotnie zmieniał właścicieli, kiedy w 1840 Franz Ritter von Rousseau sprzedał go swojemu szwagrowi, Josefowi Carlowi Starckowi.

Miasto ponownie spłonęło w 1865, zniszczeniom uległo 29 budynków, w tym plebania kościoła św. Andrzeja. W 1882 do użytku oddano nowo ukończony ratusz. Dzięki znacznej rozbudowie miasta liczące 3639 mieszkańców w 1890 roku Luby były drugim co do wielkości miastem w regionie Chebu. Rozwój miasta zawdzięczano głównie rewolucji przemysłowej, dzięki której w 1899 ukończono budowę elektrowni i linii kolejowej, która połączyła miasto z podchebskimi Tršnicami. 15 września 1911 uroczyście otwarto szkołę muzyczną – dwukondygnacyjny budynek z salą koncertową.

Dypold II (ur. 1154-1162 r., zm. 21 lub 22 listopada 1190 r. zapewne pod Akką) - książę dzielnicowy z dynastii Przemyślidów.Majątek ziemski, dobra, rzadziej folwark – rolno lub rolno-przemysłowe przedsiębiorstwo o dużej powierzchni (z reguły powyżej 50 hektarów gruntów ornych) stanowiące całość. Głównie własność szlachecka, kościelna i królewska, od chwili uwolnienia obrotu ziemią także obiekt spekulacji.

Współczesność[ | edytuj kod]

W 1919 roku planowano obchody 600-lecia negocjacji związanych z nadaniem praw miejskich, lecz przez warunki panujące po zakończeniu I wojny światowej te odbyły się dopiero w 1921. W 1927 na cześć anonimowych producentów skrzypiec wzniesiono pomnik tegoż instrumentu. W 1938 rząd czeski przekazał tereny miasta III Rzeszy, a na tereny Lubów wkroczyły niemieckie wojska. Zatrzymano większość sektorów gospodarki, a większość robotników z miasta pracowała w fabryce samolotów wojennych w Chebie. Podczas II wojny światowej dwa budynki zostały zbombardowane. Na mocy porozumień konferencji poczdamskiej wszystkich mieszkańców narodowości niemieckiej wysiedlono z miasta. W większości ci przenieśli się do bawarskiego Bubenreuth, które do dziś jest ośrodkiem produkcji instrumentów smyczkowych. Na ich miejsce sprowadzono czechosłowackich żołnierzy. Z racji opuszczenia dużej ilości domów te zostały wyburzone. Na ich miejscu powstały głównie parki, skwery oraz bloki mieszkalne. Po ponownym przypływie ludności, na potrzeby mieszkańców działalność rozpoczęły 2 żłobki, 3 przedszkola oraz modernistyczny dom kultury.

Elektrownia – zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną przez przetwarzanie innych form energii pierwotnej. Aleja – droga piesza, rowerowa lub jezdna, jak również szlak komunikacji wodnej, obsadzony po obu stronach drzewami albo krzewami o określonej kompozycji, czyli z zachowaniem rytmu nasadzeń i powiązań krajobrazowych. Charakterystyczną jej cechą są także szczególne walory przyrodnicze, kulturowe, estetyczne i gospodarcze. Wyróżniamy aleje jednogatunkowe lub wielogatunkowe, jednowiekowe lub wielowiekowe oraz jedno-, dwu- lub wielorzędowe. W polskim krajobrazie otwartym najczęściej występuje aleja jednorzędowa (po jednym rzędzie z każdej strony), jednowiekowa i jednogatunkowa – liściasta (najpopularniejsze to: lipy, dęby, topole, klony – udział gatunków różni się między regionami).

W 1989, po upadku władzy komunistycznej, państwowe sklepy zostały sprywatyzowane, część mieszkańców wyjechała za granicę lub założyła własne firmy. 1 stycznia 1995 uruchomiono przejście graniczne między Lubami a niemiecką wsią Wernitzgrün, która obecnie jest częścią miasta Markneukirchen.

Prywatyzacja – akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia. Prywatyzacja może się odbywać poprzez uwłaszczenie lub sprzedaż.Skrzypce – muzyczny instrument strunowy z grupy smyczkowych. Obecnie skrzypce są najmniejszym instrumentem z tej grupy, zarazem charakteryzują się najwyższym strojem.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Bubenreuth – gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Środkowa Frankonia, w powiecie Erlangen-Höchstadt, około 5 km na północ od Erlangen, nad rzeką Regnitz, przy autostradzie A73 i linii kolejowej (Monachium - Norymberga - Lipsk).
Andrzej Apostoł, cs. Apostoł Andrej Pierwozwannyj (zm. ok. 62 - 70) – jeden z dwunastu apostołów, według świadectwa Ewangelii Pierwszy Powołany (cs. Первозванный) spośród apostołów, rodzony brat św. Piotra, męczennik, święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego.
Ferdynand I Habsburg (ur. 10 marca 1503 w Alcalá de Henares, zm. 25 lipca 1564 w Wiedniu) – arcyksiążę Austrii oraz książę Styrii, Krainy i Karyntii od 1521, hrabia Tyrolu w latach od 1522, król Czech i Węgier od 1526, król niemiecki od 1531, Święty Cesarz Rzymski od 1556 z dynastii Habsburgów.
Firma – nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Jest ona składnikiem przedsiębiorstwa, prawem podmiotowym przysługującym każdemu przedsiębiorcy.
Jagiellonowie lit. Jogailaičiai – gałąź dynastii Giedyminowiczów, wywodząca się od Władysława II Jagiełły, wielkiego księcia litewskiego i króla Polski. Jej przedstawiciele panowali w Polsce w latach 1386-1572, na Litwie w latach 1377-1401 i 1440-1572, w Czechach w latach 1471-1526 oraz na Węgrzech w latach 1440-1444 i 1490-1526.
Linia kolejowa – element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również zajęte pod torowisko grunty oraz przyległy do nich pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.
Rudolf II Habsburg (ur. 18 lipca 1552 w Wiedniu, zm. 20 stycznia 1612 w Pradze) – cesarz rzymski, król Czech w latach 1576-1611, król Węgier (jako Rudolf I) i arcyksiążę Austrii (jako Rudolf V) w latach 1576-1608 z dynastii Habsburgów.

Reklama