• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lubeka  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).
  Uwagi[ | edytuj kod]
  1. W języku niemieckim Henryk Gotszalkowic nazywany jest Heinrichem von Alt Lübeck – Alt Lübeck to Liubice.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2019 (niem.). statistik-nord.de, 2020-07-29. s. 4. [dostęp 2020-11-26].
  2. City break. Odkryj skarby północnych Niemiec.
  3. Hanswilhelm Haefs: Die Ortsnamen und Ortsgeschichten von Schleswig-Holstein mit Fehmarn und Lauenburg sowie Nordfriesland und Helgoland. BoD – Books on Demand, 2004, s. 156, seria: Ortsnamenkundliche Studien Deutschsprachige Ortsnamenkunde. ISBN 978-3-8334-0509-9. [dostęp 2012-06-23]. (niem.)
  4. „Helmolda Kronika Słowian”, tł. Józef Matuszewski, wstęp i komentarz Jerzy Strzelczyk, PIW, Warszawa 1974.
  5. Lübeck name – strona niemieckiego magazynu językowego „:Onomastik”.
  6. Jan Długosz: Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście. Tom 1. W rozdziale opisującym rok pański 1031 Długosz pisze: „...sławne owo i znakomite miasto Bukowiec, po niemiecku zwano Lubek...”. Długosz był przekonany że miasto to pod nazwą Bukowiec za panowania Bolesława Chrobrego należało do Polski.
  7. Lübeck-Lexikon, s. 3–4.
  8. Großsteingrab bei Blankensee. „HISTORISCHE KULTURLANDSCHAFTEN IN LÜBECK”, 15.04.92 (niem.). 
  9. Großsteingrab Waldhusen. „HISTORISCHE KULTURLANDSCHAFTEN IN LÜBECK”, 19.04.93 (niem.). 
  10. Lech Leciejewicz, Mały słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988, s. 213, ISBN 83-214-0499-5, OCLC 20561894.
  11. Adam z Bremy: Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Hanower: Hahn, 1993. ISBN 3-7752-5288-6.
  12. Sebastian Brather: Archäologie der westlichen Slawen: Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im früh- und hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa. Walter de Gruyter, 2008, s. 82. ISBN 978-3-11-020995-2. [dostęp 2012-06-23]. (niem.)
  13. Hansestadt Lübeck: Geschichtliche Übersicht. [dostęp 2012-06-18]. (niem.)
  14. Helmold z Bosau (tłum. na jęz. niem. Heinz Stoob), Chronica Slavorum, [w:] Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1963, ISSN 0067-0650 (niem.).
  15. Robert Bohn: Geschichte Schleswig-Holsteins. C.H.Beck, 2006, s. 21. ISBN 3-406-50891-X. [dostęp 2012-06-18]. (niem.)
  16. Philippe Dollinger: Die Hanse. Stuttgart: Kröner, 1998. ISBN 3-520-37105-7. (niem.)
  17. Gerhard Köbler: Historisches Lexikon der Deutschen Länder: Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. C.H.Beck, 2007, s. 395. [dostęp 2012-06-18]. (niem.)
  18. Robert Bohn: Geschichte Schleswig-Holsteins. C.H.Beck, 2006, s. 22. ISBN 3-406-50891-X. [dostęp 2012-06-18]. (niem.)
  19. C.-H. Seebach: 800 Jahre Burgen, Schlösser und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag, 1988. ISBN 3-529-02675-1. (niem.)
  20. G.P. Fehring, Die Burg in Lübeck, [w:] Lübecker Schriften für Archäologie und Kulturgeschichte, Bonn: Habelt, 1982, ISSN 0721-3735 (niem.).
  21. Thomas Hill: Die Stadt und ihr Markt. Franz Steiner Verlag, 2004, s. 106. ISBN 3-515-08068-6. [dostęp 2012-07-10].
  22. Ostholstein-Museum Eutin: Stockelsdorfer Fayencen (niem.). [dostęp 2012-07-10].
  23. Ludwig Heller: Geschichte der Lübeckischen Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit. 1839. [dostęp 2012-07-11].
  24. Abraham B. Enns: Kunst und Bürgertum. Lübeck: Weiland, 1978. ISBN 3-7672-0571-8. (niem.)
  25. Lübeck-Lexikon, s. 49.
  26. Günter-Grass-Haus: strona oficjalna (niem.). [dostęp 2012-07-10].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Lübeck-Lexikon: Die Hansestadt von A bis Z. Antjekathrin Graßmann (red.). Lübeck: Schmidt-Römhild, 2006. ISBN 3-7950-7777-X.
 • Adam z Bremy, Adam Bremeński (ur. ok. 1050, zm. po 1081) – niemiecki kronikarz i geograf, piszący po łacinie. Przybył do Bremy w 1068 roku aby napisać historię "Hamburga i ziem północnych" (północnej Europy).Post – dobrowolne powstrzymanie się od jedzenia w ogóle, lub od spożywania pewnych rodzajów pokarmów (np. mięsa), przez określony czas. Pości się przede wszystkim z przyczyn religijnych.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.
  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.
  Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną (powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport i tranzyt).
  Pokój westfalski – wielostronny układ kończący wojnę trzydziestoletnią 1618-1648, zawarty 24 października 1648 między Rzeszą Niemiecką a Francją (w której małoletniego Ludwika XIV zastępował w rządach pierwszy minister, kardynał Jules Mazarin) i jej sojusznikami w Münsterze oraz między Habsburgami a Szwecją w Osnabrück. Jeden z najbardziej znaczących traktatów międzynarodowych w historii nowożytnej Europy.
  Ryga (łot. Rīga, niem. Riga, lit. Ryga, est. Riia, liw. Rīgõ, fin. Riika, jidysz ריגע, Rige, ros. Рига, Riga, ukr. Рига, Ryha) – stolica Łotwy, miasto położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym (port morski, lotniczy i węzeł kolejowy Ryga Centralna), kulturalnym i naukowym kraju. Posiada liczne zabytki, w tym jeszcze z czasów średniowiecza. Jest wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej.
  Zimna wojna – trwający w latach 1947-1991 stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a także państwami pozaeuropejskimi pod hegemonią ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) - pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR dążącego do rozszerzania zasięgu jego światowej ekspansji terytorialnej i narzucania siłą ustroju komunistycznego i kontrakcją USA i jego sojuszników w tej sprawie.
  Fryzja (nid. Friesland, fryz. Fryslân, płnfryz. Fresklun lub Friislon, wschfryz. Fräislound, niem. Friesland) – kraina historyczna w północno-zachodniej Europie, wzdłuż wybrzeża Morza Północnego. Obecnie w granicach Niemiec, Danii i Holandii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.146 sek.