Lubanka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lubanka (także Lubanianka, błędnie Lubianka lub Lubjanka) – niewielka struga w województwie mazowieckim o długości ok. 10 km, lewy dopływ Pilicy, zwana także Gostomką lub Gostomianką (dawniej Gostomią). Wypływa na wschód od wsi Jajkowice i kierując się na południe przepływa przez wsie Nowy Kłopoczyn, Lubania i Żelazna, po minięciu której, przyjmuje nazwę Gostomka. Płynąc dalej mija Pączew i Brzostowiec. W okolicach Brzostowca przepływa pod drogą wojewódzką nr 728 i skręca na południe. W miejscowości Gostomia wody Lubanki zasilają miejscowe stawy rybne, po czym wpadają do Pilicy.

Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.Droga wojewódzka nr 728 (DW728) - droga wojewódzka w województwach: mazowieckim, łódzkim i świętokrzyskim o długości 158 km, łącząca Grójec z DK7 w Jędrzejowie. Droga przebiega przez powiaty: grójecki, opoczyński, przysuski, konecki, kielecki i jędrzejowski. W miejscowości Końskie zachodzi kilkusetmetrowa nieciągłość w przebiegu trasy. Droga ta najprawdopodobniej była fragmentem dawnego traktu Warszawa-Kraków.

Prawidłową formę nazwy rzeki Lubanka poświadcza w 1954 roku Roman Wojciechowski (s. 86): „Wieś [Gostomię] od folwarku dzieli głęboka i szeroka dolina wyschniętej rzeki; pośrodku jej szemrze dużą strugą Lubanka – dopływ Pilicy. Na Lubance zagospodarowano 139 ha stawów rybnych gostomskiego PGR. W roku 1934 woda po burzy odkryła na drodze stare cmentarzysko z dobrze zachowanymi urnami podkloszowymi”. Nazwa ta nawiązuje do nazwy wsi Lubania, położonej w górnym biegu rzeczki.

Ewa Wolnicz-Pawłowska (ur. 1947) − językoznawca, profesor zwyczajny, przewodnicząca Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, autorka książek z zakresu językoznawstwa i geografii.Pilica – rzeka w południowej i centralnej Polsce, najdłuższy lewy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 319 km, a powierzchnia dorzecza 8341 km². Płynie przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Niziny Środkowopolskie oraz Nizinę Środkowomazowiecką i wpada do Wisły w okolicach wsi Ostrówek, w regionie geograficznym zwanym Doliną Środkowej Wisły.

Jerzy Duma rejestruje w 1999 formę ludową Lubianka (zapis Lubjanka jest niezgodny z normami języka polskiego), zauważając, iż palatalizacja fonemu labialnego wskazuje na derywację dezintegralną za pomocą przyrostka -anka.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jerzy Duma, Gewässernamen im rechten Zuflussgebiet der Weichsel zwischen Pilica und Brda (Nazwy wodne w zlewisku lewych dopływów Wisły od Pilicy po ujście Brdy), Lieferung 14, Stuttgart 1999: Franz Steiner Verlag, s. 29-30.
 • Jerzy Duma, Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza z całym dorzeczem Pilicy, Warszawa 1999: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, s. 103.
 • Wanda Szulowska, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Nazwy wód w Polsce, część I. Układ alfabetyczny, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 162.
 • Roman Wojciechowski, Dolina Pilicy. Przewodnik turystyczno-krajoznawczy dla spływów kajakowych,Warszawa 1954, Sport i Turystyka, s. 86.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Lubianka, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. V: Kutowa Wola – Malczyce, Warszawa 1884, s. 398.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Reklama